Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Aktuálně realizované projekty

 • 95 nej KJM 95 nej KJM

Program oslav 95. výročí založení knihovny. Bližší informace nabízí stránka s přehledem akcí.

 • Literárních lavičky Mahenka a Jiřinka

KnihovničkyKoncept literárních laviček našel svoji inspiraci v zahraničí v tzv. knihobudkách. V KJM jsme myšlenku rozvinuli o originální mobiliář, který oživí veřejný prostor, nabídne veřejnosti zajímavou knižní i hudební nabídku a zpříjemní tak pobyt v centru města.

Podrobnosti k lavičkám najdete na stránce s projektem.

 • Expresivní terapie a prožitkové aktivity

Vedle poskytování a šíření informací nabízíme i vzdělávací, prožitkové a integrační programy a akce. Jedná se především o arteterapeutické a muzikoterapeutické aktivity.

Seznamte se s aktivitami projektu.

 • Lekotéka  hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Nechali jsme se inspirovat v zahraničí běžnou službou – půjčováním didaktických hraček dětem s různými druhy postižení a připravili jsme pro soubor hraček a pomůcek   k půjčení dětem do rodin i škol. Skládanky, puzzle, zvukové knihy, hudební nástroje, společenské hry, maňásky aj. najdete již na 16 pobočkách, v Mahenově památníku a Ústřední knihovně.

Bližší informace přináší stránky projektu

 • Pověste ho vejš! Mladí lidé v knihovně

Rozšířili jsme stávající prostory Knihovny pro děti a mládež o speciální „místnost pro mladé“ zaměřenou na smysluplné trávení volného času, vzdělávání a zábavu.

Podrobnosti o novém prostoru a aktivitách pro mladé viz stránky projektu.

 • Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru

Cílem projektu, jež navazuje na projekt Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb veřejnosti, je vytvořit interaktivní koncept vzdělávání, který bude postaven na moderním prostředí i nástrojích. Ty budou moci klienti využívat k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti čtenáři a návštěvníci Ústřední knihovny (Kobližná 4).

 • KA3V Kulturní akademie třetího věku

KA3V je určena všem milovníkům historie a brněnské kultury vůbec ve věku 50+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Jedná se o společný projekt 6 kulturních institucí v městě Brně.

Zde najdete přehled lekcí pro rok 2016/2017.

 • Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské knihovně KJM s myšlenkou podpory čtenářství u dětí, které vstupují do 1. tříd základních škol. Snahou je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní docházky s první návštěvou knihovny a pomoci dětem i jejich rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná.

Aktuální program pro 14. ročník projektu.

 • Tramvaj čtenářů

Propagace čtenářství a knihovny netradiční formou. Více o tramvaji najdete na stránkách projektu, realizované akce a podpora čtenářství (viz čtení v tramvaji).


Další projekty

 • Březen - měsíc čtenářů

V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem projektu je propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ve společné mediální kampani a dát o sobě vědět: Ano, čteme a je nás stále hodně! 

Podívejte se na programovou náplň 2016.

 • Brněnská muzejní noc

Brněnská muzejní noc

Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna. Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 připradá na 18. května. Knihovna Jiřího Mahena v Brně se do projektu zapojila v roce 2006 a od té doby je pravidelným partnerem této populární akce. 

Podívejte se na program 2016.

 • Den pro dětskou knihu

Od roku 2007 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP celostátní akci Den pro dětskou knihu. Akce připadá vždy na sobotu před první adventní nedělí. V předvánočním čase je to již tradiční akce, která chce pomoci rodičům, ale i dětem, vybrat si správný dárek pod stromeček a také ukázat, že čtení sluší každému.

Více informaci naleznete na stránkách akce

 • Charta služeb

Na základě zájmu samospráv připravil Odbor modernizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR k realizaci pilotní projekt „Charta pro občana“. Jeho cílem je zkvalitnit výkon správních činností a veřejných služeb na pracovištích, která bezprostředně přichází do styku s občany. Knihovna Jiřího Mahena v Brně se do tohoto projektu rovněž zapojila a zaměřila se na děti a mladé lidi ve věku 10 - 15 let s následujícím mottem:

Podívejte se na text charty a jeho obrazovou podobu.

 • Jižní Morava čte: Legendy a mýty mého kraje

Literární soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let realizovaná na podporu budování vztahu dětí k místu, kde žijí a jejich seznámení s historií regionu. Projektu se zúčastnily tyto pobočky, Bohunice (Lány 3), Bystrc (Vondrákova 15), Černá Pole (nám. SNP 33), Černovice (Charbulova 38), Líšeň (Jírova 2) a Žebětín (Křivánkovo nám. 35).

Více viz Slavnostní vyhlášení prvního ročníku.

 • Knížka pro prvňáčka

Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě. Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.

Více informací naleznete na stránkách NPMK .

 • Noc s Andersenem

Letošní ročník Noci s Andersenem proběhl 5. dubna 2013. Noc s Andersenem vznikla v Knihovně Bedřich Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v roce 2003. Od roku 2004 se Knihovna Jiřího Mahena v Brně účastní tohoto projektu, kdy děti u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875) stráví pohádkovou noc v knihovně. Na 2. 4. také připadá Mezinárodní den dětské knihy.

Podívejte se na historii jednotlivých Nocí v KJM, na webové stránky projektu program 2016.

 • Ruku v ruce

Cílem projektu Ruku v ruce je vytvoření a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů (zrakově, tělesně a mentálně postižení, děti ze sociálně vyloučených skupin) do společnosti. Budou vytvořeny tématické bloky besed přizpůsobené věku a typu handicapu. Vyvrcholením každého bloku bude integrační program, jež zapojí děti handicapované i děti z majoritní společnosti.

Více informací naleznete na stránkách projektu.

 • Safer internet – Bezpečný internet dětem

Safer Internet Day je každoročně organizován mezinárodní sítí INSAFE počátkem února. Jeho cílem je propagovat po celém světě bezpečnější a zodpovědnější užívání online technologií a mobilních telefonů, a to zejména dětmi a mládeží.

 • Týden knihoven 

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje každoročně celostátní akci Týden knihoven, jejímž cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času – program v KJM 2016.

Více informací o projektu naleznete na stránkách SKIP .

 • Záložka do knihy spojuje školy

KJM ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave vyhlásily při příležitosti měsíce října jako Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 pro základní školy a osmiletá gymnázia 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme: více o projektu a jeho hodnocení.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku