Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Seminář Chceme dětem číst  15. 5., 29. 5., 12. 6. 2009

Seminář Chceme dětem číst byl první větší akcí pořádanou CDČ. Byl určen odborné veřejnosti, tedy zejména knihovníkům, ale účastnili se ho např. i někteří pedagogové. Náplní semináře byla témata: Putování světovou literaturou pro děti, Oceněné knihy pro děti a mládež, Zkušenosti z projektu Ruku v ruce, Setkání s handicapovanými a pedagogy ze speciálních škol.  

Jak se dělá knížka 3. 9., program ve spolupráci s Klubem ilustrátorů

Na základě spolupráce s Českou sekcí IBBY proběhly v knihovně dvě besedy se známými  českými ilustrátory: Renátou Fučíkovou, Evou Sýkorovou - Pekárkovou, Barborou Kyškovou, Lucií Dvořákovou, Lenkou Vybíralovou, Tomášem Řízkem. Beseda se setkala s kladným přijetím, zúčastnily se jí dvě třídy žáků: 4. A ze ZŠ Antonínská a 3. A ze ZŠ Rašínova.  Ilustrátoři si s dětmi povídali o své profesi, úskalí i kladech své práce a také zadali velký úkol, který děti za asistence ilustrátorů plnily. Během besedy si děti mohly prohlédnout také výstavu oceněných knih za rok 2008.

Svět v síti aneb Je potřeba se internetu bát?  23.- 27. 11. 2009

Cyklus besed se věnoval aktuálním tématům souvisejících s internetem. Spojující myšlenkou všech besed byla bezpečnost na internetu. Besedy byly určeny odborné i neodborné veřejnosti, v dopoledních hodinách pak žákům.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku