Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výchova k občanství v praxi českých škol – realita a vývoj. Možnosti pro práci s dětmi a mládeží ve veřejných knihovnách.  9.- 10. 12. 2010

V prosinci jsme se podíleli na semináři pořádaném Moravskou zemskou knihovnou. Kurz byl pojat jako praktická dílna, ve které si účastníci mohli vyzkoušet spoustu aktivit přímo na sobě v souladu s metodou zkušenostního učení. Dostalo se nám jak teoretických východisek, tak ukázkových lekcích a praktických výstupů pro knihovny v oblasti podpory výchovy k občanství.

Česko – Polské čtení  30. 11. 2010

Při příležitosti návštěvy ze spolupracující knihovny z Poznaně Biblioteki Raczinskich jsme v knihovně uspořádali česko-polské čtení knihy polského autora Jana Brzechwi Akademie pana Kaňky. Čtení se zúčastnili  žáci 4. tříd ze ZŠ Antonínská, kterým v polštině četla slečna Eva Hunvářová. Dětem se dvoujazyčné čtení líbilo a zjistily, že oba jazyky jsou si v mnohém podobné

Cizí slovo poezie  16. 11. 2010

Posledním letošním seminářem v naší režii byl seminář Cizí slovo poezie. Jednalo se spíše o interaktivní workshop s lektorkou Janou Křenkovou. Ta se v omezeném čase snažila předat co nejvíce ze svých bohatých zkušeností z pedagogické praxe i praxe lektora dramatické výchovy. Účastnice měly možnost si většinu věcí vyzkoušet přímo na sobě.

Odvěká moudrost 14.- 15. 10. 2010

Centrum uspořádala další ze série seminářů pro knihovníky, ale nejen pro ně. Seminář Odvěká moudrost byl koncipován jako výměna zkušeností a nápadů jak pracovat s mýty, bájemi, legendami a pověstmi. Byla představena beseda Brněnské pověsti jako přivítání účastníků v Brně, beseda Řecké báje, kterou mají pro školy připravenou v Knihovně města Hradce Králové. Na příběhu Ariadniny nitě jsme se naučili některé metody dramatické výchovy a nakonec jsme s vypravěčem Martinem Hakem tvořili vlastní mýtus. Druhý den semináře prezentovaly své besedy o Pravěku a Keltských mýtech kolegyně z poboček (B. Malá, Bystrc Vondrákova; O. Kavanová, Žabovřesky, Mozolky). Seminář jsme uzavřeli přednáškou Petra Kolucha o Egyptských mýtech.

Škola v knihovně!? 31. 8. 2010

Pracovní setkání s pedagogy mateřských a základních škol ve městě Brně, na kterém jsme jim představili nabídku besed a akcí Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Dětské knihovny a Centra dětského čtenářství. Na závěř představila Mgr. Bohdana Křepinská z Městské knihovny v Hodoníně úspěšný projekt Kdyby měl Masaryk internet.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – slavnostní předávání 3. 6. 2010

KJM se zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který je organizován Národní pedagogickou knihovnou Komenského a podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní předání knih úspěšným prvňáčkům, účastníkům projektu, letos poprvé proběhlo i v Brně. Slavnostního předání se mimo jiné zúčastnili i autoři knihy Legrační dům určené speciálně prvňáčkům, Jiří Kahoun a Jiří Fixl, kteří zájemcům knihu podepsali. Příjemné chvíle doplnilo kulturní vystoupení a malé občerstvení.

Chceme dětem číst 2: 20.- 21. 5. 2010

Centrum uspořádalo další seminář určený knihovníkům a pedagogům. Tématicky jsme navázali na loňský seminář Chceme dětem číst. První den se věnoval přímo podpoře dětského čtenářství. Byly představeny zajímavé studentské projekty, pracovalo se s vyprávěním příběhů, proběhlo představení toho, že Jules Verne může být zajímavý i pro dnešní děti a zaměřili jsme se částečně na specifika práce s romskými dětmi. Druhý den byl zcela jedinečnou příležitostí setkat se s francouzskými lektory a dozvědět se jejich prostřednictvím něco více o vydávání významné francouzské edukativní edice pro děti P?re Castor jejíž spoluzakladatelkou byla Češka Ludmilu Durdíková.

Brněnské dny pro Zemi 2010

K tradiční akci Magistrátu Města Brna Dnům pro Zemi se Centrum dětského čtenářství přidalo nabídkou dvou programů, určených pro školy. Jedním z nich byla beseda I ty můžeš zachránit planetu. Její náplní bylo zejména upozornění, že každý z nás může pro Zemi něco udělat. Druhým program ke Dnům pro Zemi byl interaktivní workshop Kdo je za vodou. Ten probíhal v knihovně pod vedením lektorů ze společnosti pro Fair Trade, se kterými spolupracujeme.

Storytelling jako metoda podpory čtenářství aneb Každý může být vypravěčem 15. 4. 2010

Ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU proběhl interaktivní workshop storytellingu s Mgr. Jitkou Oláh. Storytelling neboli vypravěčství je nový a zajímavý způsob interpretace příběhů. Ve dvouhodinové dílně představila Mgr. Oláh některé techniky, kterými můžeme pracovat s příběhem a vyprávěním ve skupině - a to nejen dětí.

Beseda Francouzská historie na skřipci 7. 4. 2010

Díky spolupráci s Katedrou francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se KJM v Brně zapojila do prestižní brněnské akce Bonjours Brno. Ve spolupráci s Alliance Française Brno se v KJM konala beseda s význačným francouzským autorem detektivek Didierem Daeninckxem. Beseda probíhala ve francouzském jazyce s tlumočením Mgr. Marcely Poučové. Pan Daenickx povídal o vzniku svého prvního románu, o francouzských dějinách, ke kterým se ve svých dílech vrací, i o Francii a francouzské mentalitě obecně. Také odpovídal na velké množství otázek z publika.

Seminář o Francouzském detektivním románu 31. 3. 2010

Díky úzké spolupráci s Katedrou francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se nám podařilo přivést do knihovny nejenom pani Chauchard, ředitelku pařížské specializované knihovny BILIPO, ale i další osobnosti, které se Francií, francouzskou literaturou nebo detektivním románem vůbec zabývají.

Seminář Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti 3.- 4. 3. 2010

Dvoudenní seminář Centra určený zejména knihovníkům se zaměřil na fundraising. První den byl věnován interaktivnímu workshopu pod vedením Mgr. Zuzany Ježkové. Pro zájemce byl připraven také večerní program - procházka po brněnských pověstech i s jejich výkladem a posezení v restauraci. Druhý den šlo zejména o výměnu zkušeností a představení zajímavých projektů a partnerů.

Seminář Jak fotografovat knihovnické dění 5. 2. 2010

Seminář o fotografii byl určen knihovníkům nejenom dětských oddělení. Lektor Michal Kupsa, který se fotografování dlouhodobě věnuje i profesionálně, nás nejprve seznámil se základními pojmy a fungováním digitálního fotoaparátu. Poté se dostal k základním pravidlům, která jsou nutná pro dobrou fotografii. Závěr byl vyhrazen konkrétním dotazům a radám, jak ve specifických prostorách knihovny pořídit pěkné fotografie nejenom dětí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku