Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE FILMU 24.- 25. 10. 2011

Ve dnech 24.- 25. října probíhal dvoudenní seminář Centra dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně Literatura pro děti a mládež ve filmu. Seminář ve svých dvou dnech nabízel mnoho teoretických i praktických příspěvků k tématu filmové adaptace vs. literární předlohy. Seminář probíhal v přednáškovém sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně.  Součástí semináře byla také tematický výstava knižních titulů literatury pro děti a mládež, ke kterým se váže některé z filmových zpracování.

BYL POZDNÍ VEČER 20. 9. 2011

Dne 20. 9. 2011 proběhl v Knihovně Jiřího Mahena v Brně seminář pořádaný Centrem dětského čtenářství při KJM s názvem Byl pozdní večer… Jak už název vypovídá, ústředním tématem byla osobnost Karla Hynka Máchy, ale zazněly i příspěvky věnující se poezii obecně nebo i jiným velkým básníkům. Cílem semináře pak bylo představit různé způsoby, jak poezii a její tvůrce přiblížit dnešním mladým lidem.

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 7. 6. 2011

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který je organizován Národní pedagogickou knihovnou Komenského a podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se dostla již ke svému třetímu ročníku. Stejně jako v předchozích dvou se zapojila i KJM. Slavnostní předání knih úspěšným prvňáčkům, účastníkům projektu, proběhlo již podruhé i v Brně. Slavnostního předání se zúčastnily děti a paní učitelky z brněnských škol, které se do projektu přes KJM zapojily, i autorky knihy Zmizelá škola, spisovatelka Daniela Krolupperová a ilustrátorka Eva Sýkorová – Pekárková. Projekt je zajímavý tím, že se snaží ocenit prvňáčky za to, že čtou originální knihu, která je určena jen pro ně a nedá se koupit v běžné knihkupecké síti. Obě autorky dětem knihu představily a na závěr zájemcům také podepsaly. Příjemné chvíle doplnila návštěva z Kvítečkova – Neználek a Všeználek, kteří poro děti připravili několik úkolů.

HANDICAPY V LITERATUŘE 24. 5. 2011

V dalším semináři pro knihovníky jsme se zaměřili na problematiku handicapů, zejména v souvislosti s literaturou. Handicapovaní jsou obsahem literatury, ale i jejími tvůrci. Na semináři byly představeny i zajímavé projekty, které se věnují problematice handicapovaných uživatelů knihoven. Projekt Bezbariérová knihovna, který pracuje na standardu Handicap friendly, se zaměřuje na všechny hlavní typy zdravotního omezení. Projekt Ruku v ruce je spojen s KJM a je zacílen na handicapované děti, pro které vznikají cykly besed i integrační programy.

CHCEME DĚTEM ČÍST 3   5.- 6. 4. 2011

Ani letos nechyběl tradiční jarní seminář CDČ Chceme dětem číst. V tomto, již třetím ročníku, jsme přivítali zahraniční kolegy z polské Poznaně. Právě polské literatuře a vůbec zkušenostem ze zahraničních knihoven byl věnován první den semináře. Druhý den jsme se zaměřili praktičtěji na podporu čtenářství. Zajímavé projekty postavené na různých literárních titulech prezentovali studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovi univerzity. Spisovatel, básník, překladatel Radek Malý nás provedl současnou českou knižní produkcí pro děti. Zajímavé knihy z různých nakladatelství byly pro účastníky nachystané k prohlédnutí.

OPRAVDU DO KOŠE!? 21. 4. 2011

Ke Dni Země a jako součást Brněnských dnů pro Zemi jsme pro návštěvníky připravili dílnu s názvem Opravdu do koše!? Už sám název napovídal, že jsme tentokrát tvořili z materiálů použitých, kteří mnozí vyhodí rovnou do koše. Z PET lahví jsme vyráběli rybu a chobotnici, z krabic robota a kouzlili jsme z čajových sáčků.

RUSKO - ČESKÉ ČTENÍ 9. 3. 2011

Již v loňském roce jsme se zapojili do Týdne čtení a to čtením cizojazyčným. Po francouzštině a angličtině jsme se letos pustili do čtení v ruském jazyce. Pro studenty prvního ročníku gymnázia jsme měli připravený text A. P. Čechova Dáma s psíčkem, úkoly a představení ruských zajímavostí. Kladný ohlas na tento program nás potěšil a již plánujeme, který jazyk zvolit pro příští rok.

HONZA V SÍTI 8. 2. 2011

Na Den bezpečnějšího internetu jsme uspořádali program pro žáky základních škol s názvem Honza v síti.  Sítí je myšlena samozřejmě síť počítačová – internet. Žáci zjistili, jak internet funguje, jak ho používat a hlavně na co si dát pozor. Aby byl náš internet skutečně bezpečnější, musely děti nejdříve odhalit heslo, které jim dovolilo přihlásit se k počítači, společně jsme si řekli, jak má správné heslo vypadat a proč je důležité ho mít. Beseda během tohoto dne proběhla hned třikrát.

WEBOWOU DIWOČINOU 28. 1. 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů naplánoval na pátek 28. 1. 2011 soutěž pro děti ve věku 7 – 10 let. Děti soutěžily v tom, kdo nejrychleji projde internetovou hru Webowou diwočinou. Hra vedla děti k bezpečnému chování na internetu i znalosti vlastních práv. Hru vytvořila Rada Evropy v rámci svého programu Budujeme Evropu pro děti a s dětmi.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku