Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Víte, že...

PROSINEC 2015

Jean GENET – vyděděnec a tulák (1910 – 1986)
francouzský básník, dramatik a spisovatel

19. prosince – 105. výročí narození

Genet je považován za typického představitele filozofie existencialismu aplikované v praxi. Jeho matka byla prostitutka a už jako devítiměsíční skončil v pěstounské rodině. Kvůli častým útěkům a krádežím byl umístěn do polepšovny. Jako příslušník cizinecké legie působil několik let v Sýrii a Maroku. Nějaký čas pobýval i v Brně, o kterém řekl: „Brno je tmavé a vlhké město, rozežrané kouřem z továren, když jsem tam dorazil, probíhal zrovna boj mezi bandami mladých pouličních zpěváků.“ Stýkal se s J. Cocteauem a J. P. Sartrem. Genet byl homosexuál a se svým milencem, cirkusovým provazochodcem Abdalláhem, žili kočovným stylem životem. Některé jeho knihy byly zfilmovány, např. Jed či Querelle (Querelle z Brestu).

U mnoha lidí se láska k bližnímu omezuje na to dávat jim dobré rady, podle nichž by se sami nikdy neřídili.

Rainer Maria RILKE – miláček žen (1876 – 1926)
rakouský básník a spisovatel

4. prosince – 140. výročí narození

Rilke (vl. jm. René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke) je považován za jednoho z nejvýznamnějších německy píšících lyriků přelomu 19. a 20. stol. Pro své temné, spirituální básně byl nazýván „mágem senzibility“ či „básníkem smrti“. Jeho matka ho až do pěti let nutila nosit dívčí šaty. Oslovovala jej jménem René, čímž se vyrovnávala se ztrátou své starší dcery Renée. Také od něj požadovala, aby se učil nazpaměť básně německého básníka F. Schillera. Tyto zážitky z ovlivnily jeho chování v dospělosti, po celý život se nechával vydržovat staršími a zámožnými dámami, např. ruskou literátkou Lou Andreas-Salomé nebo kněžnou Marií von Thurn und Taxis. Jeho blízkou přítelkyní byla česká baronka Sidonie Nádherná. Mezi další přátelé patřili sochař A. Rodin, malíř P. Cézanne, spisovatelé A. Gide, S. Zweig nebo B. Pasternak.

Tvůrčí život je vlastně tak blízký sexuálnímu životu, jeho bolestem i rozkošem, že jsou to jen dva póly jedné a téže věci, jednoho a téhož požitku.

LISTOPAD 2015

Roald DAHL  jeden z nejprodávanějších spisovatelů na světě (1916–1990)
britský spisovatel norského původu, povídkář a scenárista

23. listopad – 25. výročí úmrtí

Dahl se narodil norským rodičům, kteří ho pojmenovali po národním hrdinovi, polárním badateli Roaldovi Amundsenovi. V mládí byl kapitánem školního squashového týmu. V r. 1939 se připojil ke Královskému letectvu (RAF). Základní výcvik absolvoval v Nairobi a Iráku. Během 2. sv. války sestřelil 7 nepřátelských letadel, čímž se stal „leteckým esem“ (čestné označení stíhacího pilota). Dahl je známý zejména tvorbou pro děti a mládež, např. Fantastický pan Lišák , Matylda , Jakub a obří broskev aj. K napsání knihy Karlík a továrna na čokoládu ho inspiroval počin čokoládové společnosti Cadbury, která posílala do školy krabice s novými čokoládami. Čínské vydání této knihy je největším knižním nákladem v dějinách (2 mil. kopií). Několik děl bylo úspěšně převedeno na filmové plátno .

Příběhy nečekaných konců
Buď hodná až tady nebudu, a nikdy nezapomínej, že je těžší být vdovou nežli manželkou. Nepij koktejly. Neutrácej. Nekuř. Necpi se sladkostmi. Nemaluj se. Nekupuj si televizi. V létě mi pravidelně odpleveluj skalku a záhon růží. A abych nezapomněl: teď, když už nebudu používat telefon, bude myslím nejrozumnější, když ho dáš odpojit.

Comte de LAUTRÉAMONT samotářský dekadentní básník (1846–1870)
francouzský básník, předchůdce a vzor dadaistů a surrealistů

24. listopadu – 145. výročí úmrtí

Lautréamont (vl. jm. Isidore Ducasse) se narodil 4. 4. 1846 v Montevideu v Uruguayi. Lautréamont velice obdivoval dílo E. A. Poea. Zajímal se také o zoologii. Kromě Zpěvů Maldororových se dochovalo jen 6 dopisů a Básně. Jeho tvorba se vyznačuje zdánlivě zběsilou fantazií a rozumem nekontrolovanou tvořivou metodou. O jeho životě i smrti kolovaly různé pověsti. Autor zemřel 24. 11. 1870 za německého obléhání Paříže. Příčina smrti je neznáma. První české vydání výboru ze Zpěvů Maldororových vyšlo r. 1929. Vydání bylo zcenzurováno, zabaveno a zničeno z důvodu přečinu proti mravopočestnosti.

Zpěvy Maldororovy
„Přemýšlej o osudné náhodě, která mě vedla ke vzpouře, ač jsem se možná narodil dobrý!“ volá Maldoror. „Mějte za to, že před sebou máte netvora!“

ŘÍJEN 2015

Zdeněk ROTREKL skutečná ikona odporu proti totalitě (1920–2013)
katolický básník, autor meditativní a spirituální lyriky a literární historik

1. října – 95. výročí narození

Rotrekl patřil k nejvýraznějším osobnostem katolického proudu v české poezii 2. pol. 20. století. Brněnský rodák se musel skrývat a žít v ilegalitě už za války, kdy se angažoval v odporu proti německým okupantům. V r. 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti, později mu byl trest změněn na doživotí. Ve vězení strávil 13 let (Leopoldov, Plzeň-Bory aj.). V r. 1962 byl propuštěn s 10 letou podmínkou. Celých 40 let nemohl veřejně publikovat. „Tolik desetiletí píšu verše – a nevím, kdo je bude číst.“ V r. 1995 byl oceněn Řádem T. G. Masaryka, zemřel v 92 letech.

Louče
Čekáte ještě –?
Čekají v zimní pomlce vřesu
Očekávají svůj pád s koruny granátové jabloně
jako květ mučenky
Čekají a volají mne
Jdu bosou nohou za nimi
po kolena v podzimu

Už vím že všechno teprve bude
Volají abych nezapomněl
Ani kousek hlíny si nevezmu na památku

Sergej Alexandrej JESENIN – prokletý ruský básník (1895–1925)
významný básník, hlavní představitel ruského imažinismu

3. října – 120. výročí narození

Autor pocházel z rolnické rodiny, o svém dětství říkával: „uběhlo, jak u všech vesnických chuligánů". Ve 20 letech byl představen carevně, která mu pochválila jeho tvorbu s výhradou, že verše jsou moc smutné. Oponoval: „Taková je Rus.“ Jeho tvorba byla srovnávána s díly francouzských prokletých básníků a Puškina. Za svou životní lásku považoval tanečnici Isadoru Duncanovou. Na základě tohoto vztahu vznikla jeho nejznámější báseň Zpověď chuligána . Stýkal se i s bolševickým revolucionářem a marxistickým teoretikem L. D. Trockým. Život ukončil sebevraždou.

Chuligánova zpověď
„Jaká prudká sněžná bouře, čert ji vem.
Každý metr střechy protkne krovákem.
Nemám strach, jsem dávno, paměť poví ti,
prostopášným srdcem k tobě přibitý.“

Září 2015

Italo CALVINO literární neorealista (1923–1985)
italský prozaik

19. září – 30. výročí úmrtí

Calvino patří mezi nejvýznamnější italské prozaiky. Byl členem pařížské Dílny potenciální literatury (OuLiPo). Ve své tvorbě se snažil navázat kontakt se čtenářem a zapojit ho do spoluvytváření příběhu. Mezi jeho nejznámější romány patří Když jedné zimní noci cestující . Během 2. sv. války se účastnil protifašistického odboje, po válce se angažoval v politické levici (byl členem italské komunistické strany). V roce 1947 navštívil Prahu u příležitosti Světového festivalu mládeže. Ze strany vystoupil po maďarském povstání (1956). Romanopisec a esejista Italo působil dlouhá léta též jako nakladatelský redaktor..

„Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál.“

Ken KESEY hipík a veselý šprýmař (1835–2001)
americký spisovatel

17. září – 80. výročí narození

Kesey je uznáván coby první hippie a otec kontrakultury 60. let. Své dětství prožil na mléčné farmě v Oregonu. V době VŠ studií se stal dobrovolníkem ve výzkumu v nemocnici Správy válečných vysloužilců, který zkoumal účinky halucinogenů. Tato zkušenost ho inspirovala k napsání úspěšného románu Vyhoďme ho z kola ven , který na filmové plátno převedl M. Forman pod názvem Přelet nad kukaččím hnízdem . V 60. letech se skupinkou Veselých šprýmařů (Merry Pranksters) vydal pomalovaným školním autobusem na cestu po USA, jejíž průběh je popsán v knize Kyselinovej test Toma Wolfa (účastník).

 „O bráchově mlékarně toho vím víc než o revoluci.“

Červenec a srpen 2015

Irma GEISSLOVÁ – předchůdkyně české dekadence (1855–1914)
česká básnířka a spisovatelka, autorka intimní a přírodní lyriky

6. červenec – 160. výročí narození

Geisslová vyrůstala v železničářském prostředí, které významně ovlivnilo její tvorbu. Kvůli zaměstnání otce (vyšší úředník u železničních drah) byla rodina nucena se často stěhovat, i do zahraničí. Vzdělání Irmě a jejím třem sourozencům poskytoval otec, který nesouhlasil s návštěvou škol v cizině. Kromě básní, próz a dramat napsala lidově-výchovné knihy pro děti. Jejím nejoceňovanějším dílem je sbírka básní Immortelly, které vyšly na doporučení Jana Nerudy. Nedoceněná básnířka Irma Geisslová zemřela 27. května 1914 na rakovinu.

Sbohem léto
Já s tebou loučím se, ty léto veselé,
v motýlu hynoucím, jenž zapad do chmele,
ve hroznech
jeřabin, jež hoří pod snětí,
kde pták se zastaví, než k
jihu odletí.
Ve mdlém dne úsvitu, západu mlhavém,
ve spěchu poutníka skrytého pod hávem,
ve pusté besídce, ve svlačci žloutnoucím,
ve vláknu pavučin proutím se vlekoucím.

Charles BUKOWSKIbouřlivák a nekonvenční spisovatel (1920–1994)
americký básník a prozaik

16. srpen 95. výročí narození

Bukowski (pův. jm. Heinrich Karl Bukowski) se narodil v německém Andernachu německé švadleně a americkému vojákovi. V roce 1924 se rodina odstěhovala do Los Angeles v USA. Literárně debutoval povídkou otištěnou v roce 1944. Od roku 1945 začal žít potulným životem, střídal podřadná zaměstnání, laciné podnájmy, sázel na dostihy a nezřízeně pil. Toto období označil „desetiletým flámem“. V roce 1955 jej odvezli do nemocnice s krvácejícím vředem. Z nemocnice se vrátil rovnou do baru, ale od té doby se opět také začal věnovat psaní. Komentoval to slovy: „Měl jsem umřít, ale neumřel, tak jsem začal znovu psát. Ale místo povídek z toho byly básně.Proslavil se nekonvenčními autobiografickými prózami psanými vulgárním stylem. Často bývá řazen k beatnické generaci, tomuto označení se vždy velmi silně bránil. Zemřel 9. března v roce 1994 na následky leukémie.

„Držte tygra v kleci, ale nikdy nebudete mít jistotu, že jste ho zlomili. S lidmi je to snazší.“

Červen 2015

Sophiina volba katalogWilliam STYRON –  bolestné sondy do hlubin lidské duše (1925–2006)
americký prozaik, představitel tzv. jižanské prózy

11. červen – 90. výročí narození

Otec Styrona byl typický Jižan a babička ještě pamatovala vlastní otroky.  Ve druhé světové válce vstoupil do americké armády a zúčastnil se bojů v Tichomoří. Ve svých dílech hledal odpovědi na kontroverzní a nezodpovězené otázky týkající se holocaustu, otroctví, náboženského fundamentalismu či rasismu. V r. 1985 se nervově zhroutil a léčil z depresí. Své pocity popsal v knize Viditelná temnota . Autor je nositelem mnoha literárních ocenění, mj. také  Pulitzerovy ceny. Nejznámější románem je Sophiina volba , kde se autor zabývá otázkou kolektivní viny a absolutního zla. Kniha byla i úspěšně zfilmována americkým režisérem A. J. Pakulem.

„Řekněte mi, kde byl v Osvětimi Bůh?“
"Kde byl člověk?"

William Butler YEATS – irský bard (1865–1939)
anglicky píšící irský básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu

13. červen – 150. výročí narození

Yeats se narodil v rodině právníka a významného malíře portrétů. Již od mladých let se plně věnoval umění. Prázdniny trávil u svých prarodičů ve městě Sligo v severozápadním Irsku. Je představitelem lyrické poezie ovlivněné keltskou mytologií. Zajímal se o astrologii, esoterická učení, alchymii, okultismus a spiritismus. Velmi na něho také zapůsobila filozofie F. Nietzscheho. V letech 1890-1920 byl vůdcem irského národního obrození. V Dublinu založil irské národní divadlo Abbey Theatre. Roku 1923 získal Nobelovu cena za literaturu.

Bílí ptáci

Kéž bychom byli, miláčku, bílými ptáky v moři pěn!
Zář létavice omrzí, než prchne prostorem.
Zář večernice modravé, na lemu nebe visící,
probudí v srdci, miláčku, jen nekonečnou tesknici
.

(přel. J. Valja)

 Květen 2015

Angela CARTEROVÁ – feministka s originálním literárním stylem (1940–1992)
anglická spisovatelka a novinářka

7. května – 75. výročí narození

Výrazná spisovatelka se narodila jako Angela Olive Stalkerová v jižní Anglii do rodiny přesvědčených socialistů. V mládí se potýkala s anorexií a nedostatkem sebevědomím. Vystudovala psychologii a antropologii. Obdivovala francouzskou literaturu, zejm. poezii Arthura Rimbauda a dramatickou tvorbu Jeana Racina . V jejím díle najdeme prvky magického realismu, surrealismu, fantasy, sci-fi, gotického románu, feminismu i postmodernismu. V 70. letech šokovala sbírkou převyprávěných klasických pohádek nazvanou Krvavá komnata . Kniha byla napadána za přemíru pornografie a excentricity. Zemřela v 51 letech na rakovinu.

„Celé hodiny trávila zkoumáním nové kůže, která se zrodila, jak se jí zdálo, z jejího krvácení. Dlouhým jazykem si lízala své hebké polštářky a nehty si upravovala vlasy.“ (Krvavá komnata)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/A.Breisky.jpgArthur BREISKY – největší český dandy tělem i duší (1885–1910)
český prozaik, překladatel a jeden z nejvýraznějších představitelů české symbolistické dekadence

17. květen – 130. výročí narození

Breisky provokoval svými anarchistickými a dekadentními postoji již na reálném gymnáziu v Lounech. Maturitu nesložil, protože odmítl při zkoušce z dějepisu titulovat Františka Josefa I. jeho veličenstvem císařem a králem. Celý život byl neoblomným stoupencem dekadence a jejího životního stylu. Svůj vzor spatřoval v Oscaru Wildovi a své pojetí dandysmu shrnul do eseje Kvintesence dandysmu, podle které se celá společnost dělí na vítěze nad životem a jeho otroky – tedy na dandye a na ty ostatní. Brzy po vydání knihy odjel kvůli finančním problémům do USA, kde pracoval jako liftboy v newyorské nemocnici, v níž byl v r. 1910 nalezen ve výtahu s rozdrcenou hlavou.

Každý individuální, svéráznější a silnější duch byl zlomen, buď nevšímavostí, nebo přímo zakřiknut a zastrašen veřejností, anebo ho naše sociální poměry udusily.“ (Království chimér: Korespondence a rukopisy z let 1902-1910)

Duben 2015

Josef TOPOL – básník z povolání (1935)
český básník, dramatik a překladatel

1. dubna – 80. výročí narození

Otec Topola byl strojním topičem u státních drah a matka lesní dělnicí. Jeho žena Jiřina (*1931) je dcerou spisovatele Karla Schulze . Od roku 1959 působí jako spisovatel z povolání. Překládá díla Čechova a Shakespeara . Spoluzaložil Divadlo za branou (1965), které však bylo v roce 1972 zakázáno. Roku 1977 podepsal Chartu 77 a od té doby měl zakázáno publikovat a pracoval až do roku 1989 v dělnických profesích. V literatuře je aktivní i jeho syn Jáchym Topol (např. Sestra, Chladnou zemí aj.). Jeho druhý syn Filip byl členem rockové skupiny Psí vojáci .

„Nejsou věty ani chudinké věty
natož bohatá souvětí
věty rozvité jak ty paprskovité
stezky v polích vedoucích na hřbitovy
k poutním kostelům a do hospod

Je tu scelená prázdná krajina
vylidněná od ptáků odplacená

(Řeč o řeči)

Březen 2015

Michail Afanasjevič BULGAKOV – inspirátor současných světových umělců (1891–1910)
ruský prozaik a dramatik

10. března – 75. výročí úmrtí

Malému Michailovi hrávala matka místo ukolébavek melodie Frederica Chopina . Jeho divadelní kus Bílá garda (z politických důvodů změněn název na Dny Turbinových) byl nejoblíbenější Stalinovou hrou (viděl ji více než 20x). V roce 1927 mu policejní razie zabavila při domovní prohlídce povídku Psí srdce , od roku 1929 měl zakázáno publikovat. V roce 1938 napsal dopis Stalinovi s žádostí o emigraci, nikdy nedostal odpověď. První verzi románu Mistr a Markétka dokončil pět dní před svou smrtí (1929), oficiálně vydáno až třicet let po jeho smrti (1967). Slavným dílem se inspirovalo mnoho světoznámých umělců: Salman Rushdie (Satanské verše ), kapely Rolling Stones (Sympathy for the Devil), Pearl Jam (Pilate) či skupina Franz Ferdinand (Love and Destroy).

„Sen končí probuzením nebo smrtí.“

Václav Hrabě

Václav HRABĚ býti beatnikem (1940-1965)
český básník a prozaik

5. března – 50. výročí úmrtí

Hrabě patřil mezi významné představitele české beatnické poezie. Opisy jeho básní považovaly stovky mladých lidí za jeden z nejcennějších kusů své knihovny. V jeho tvorbě se odráží nálada mladé generace z 60. let spojená s politicky uvolněnou atmosférou v Československu. Velký vliv na něj mělo osobní setkání s Allenem Ginsbergem (Praha, 1965). Vystudoval pedagogickou fakultu (čeština, dějepis), ale nikdy se oboru nevěnoval. Pracoval jako pomocný dělník, knihovník, vychovatel na internátě a jako osvětlovač v poetické kavárně Viola. Jeho životní vášní byla hudba (jazz, blues). Ovládal hru na několik hudebních nástrojů (saxofon, klarinet). Zemřel ve svých dvaceti pěti letech, když se nešťastnou náhodou otrávil oxidem uhelnatým. Jeho dílo vyšlo až po jeho smrti.

Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla
vy,
kterým srdce zkameněla

Únor 2015

File:Sinclair Lewis 1930.jpg

Harry SINCLAIR LEWIS – jízlivý kritik americké střední třídy (1885–1951)
americký prozaik a nositel Nobelovy ceny za literaturu

7. února – 130. výročí narození

Ve třinácti letech utekl z domova, protože se chtěl stát bubeníkem ve španělsko-americké válce. Během mládí pracoval jako zřízenec v utopické osadě amerického spisovatele Uptona Sinclaira. Svého syna Wellse pojmenoval po slavném anglickém autorovi a „otci science-fiction“ H. G. Wellsovi. Během let 1915 až 1930 navštívil čtyřicet států USA, čtrnáct evropských, Kanadu, Mexiko a tři jihoamerické země. V literárním světě se proslavil romány Babbitt (1922) a Arrowsmith (1925). V roce 1930 mu byla jako prvnímu Američanovi udělena Nobelova cena za literaturu. Poslední roky svého života strávil v Evropě ve společnosti sekretářek, se kterými hrál šachy, zemřel na následky pokročilého alkoholismu. Mnoho jeho děl bylo převedeno na filmové plátno. V české mutaci vznikla seriálová podoba románu Arrowsmith.

„Je to typ ženy, která žije pro druhé - poznáte to podle jejich uštvaného výrazu.“

Jacques PRÉVERT – básník s duší „věčného dítěte“ (1900-1977)
francouzský básník, prozaik, dramatik, scenárista a výtvarník

4. února – 115. výročí narození

Vyrůstal v luxusní čtvrti na předměstí Paříže. V patnácti letech opustil soukromou katolickou školu, jelikož měl příliš svobodného a nezávislého ducha. Spolupracoval se surrealistickým hnutím s Raymondem Queneauem či Marcelem Duchampem. Byl čestným členem Patafyzického kolegia založeného básníkem a dramatikem a Alfredem Jarrym. Mezi jeho přátele patřili Pablo Picasso, Joan Miró a Marc Chagall. Jeho tvorba obsahuje přes čtyřicet knih, filmů, koláží, písní a dalších textů. Sbírka Slova je dodnes nejprodávanější knihou na francouzském trhu. Prevértovo životní a umělecké krédo by se dalo popsat slovy: láska, svoboda, bratrství.

Ó
zahrady ztracené
studánky zapomenuté
a louky prosluněné
ó slzo na víčku
ruleto temných neštěstí
krvavý červánku
raněná
kráso
bratříčku.

Leden 2015

Isaac ASIMOV – otec tří zákonů robotiky (1920–1992)

americký spisovatel a biochemik židovského původu

2. ledna – 95. výročí narození

Asimov (vl. Izák Judovič Ozimov) pocházel ze Smolenské oblasti (nedaleko běloruských hranic). Rusky se však nikdy nenaučil, protože jeho rodiče mluvili jidiš. Kvůli chybějícím dokumentům není dodnes známé jeho přesné datum narození. V roce 1923 celá rodina emigrovala do USA. Spisovatel trpěl klaustrofilií (lidé s touto poruchou se cítí bezpečně v malých uzavřených prostorech). Po jeho smrti jeho žena odhalila, že zemřel v důsledku nemoci AIDS (k nákaze došlo při operaci v roce 1983, kdy mu byla podána infikovaná krev). Asimov získal za svou literární činnost několik prestižních cen.

Násilí je posledním útočištěm neschopných.“

Richard BRAUTIGAN inspirátor hnutí hippies (1935-1984)

americký spisovatel, představitel postmoderní literatury

30. leden – 80. výročí narození

Jeho dětství a dospívání bylo poznamenáno bídou a nouzí. V 15 letech strávil tři měsíce v psychiatrické léčebně, kde ho  po celou dobu „léčili“ elektrickými šoky. Autorovo dílo se dostalo do širšího povědomí díky spisovateli Kurtu Vonnegutovi . Generaci hippies oslovil surreálnou prózou V melounovém cukru . Postavy, děje a jevy z Brautiganových knih se staly inspirací pro další díla a instituce popkultury. Autor trpěl paranoiou, nespavostí a depresemi, které utápěl ve velkém množstvím alkoholu. Pod tíhou těchto problémů spáchal ve svých 49 letech sebevraždu. V roce 1995 vznikla Brautiganova virtuální knihovna, která shromažďuje nevydanou poezii.

V melounovém cukru se skutky dály a naplňovaly, jako se můj život děje a naplňuje v melounovém cukru.“

Vytisknout stránku Vytisknout stránku