Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Prosinec

Gustav Meyrink 3Gustav MEYRINK – bankéř a okultista
(1868-1932)
německy píšící spisovatel působící v Praze

4. prosince – 85. výročí úmrtí

Vlastním jménem Gustav Meyer se narodil se ve Vídni jako nemanželský syn würtenberského ministra Karl von Varnbüler a bavorské dvorní herečky Marie Meyerové. Od r. 1884 žil v v Praze, kde si otevřel bankovní dům. Zajímal se o východní vědy, okultismus a historii tajných spolků, řádů a společenství. Studoval kabalu, rosekruciánský symbolismus a budhismus. Spoluzaložil a předsedal lóži „U Modré hvězdy“. Mezi členy patřili např. Karel Weinfurter, Julius Zeyer a Emanuel z Lešehradu. Jeho největším literárním úspěchem je fantaskní román Golem odehrávající se v ulicích pražského ghetta.

Praha nemá nadarmo své jméno. Ve skutečnosti je prahem mezi životem pozemským a nadsvětím, prahem daleko užším než na jiných místech…“

Jan ČEP – zapomenutý spisovatel
(1902–1974)
český katolický spisovatel

31. prosince – 115. výročí narození

Jan Čep patřil ke generaci českých spisovatelů, kteří měli po roce 1948 upadnout v zapomnění.  Již během studií na filozofické fakultě napsal své první literární dílo nazvané Anglické dojmy. Mezi jeho blízké přátele patřili Jan Zahradníček a Bedřich Fučík. V únoru 1948 provázel anglického spisovatele Grahama Greena při jeho návštěvě v Čechách. Ve stejném roce byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů. Po únorovém převratu se rozhodl odejít do exilu a natrvalo se usadil ve Francii. V letech 195155 pobýval v Mnichově jako komentátor Rádia Svobodná Evropa. Jan Čep byl kmotrem hudebníka Petra Skoumala.

„Umění nemůže vyjadřovat chaos chaosem.“

Listopad

Stanisław PrzybyszewskiStanislav Przybyszewski – propagátor české kultury v Polsku
(1868–1927)
polský spisovatel, dramatik a básník

23. listopad – 90. výročí úmrtí

Przybyszewski se narodil ve Velkopolsku. Značný vliv na něj měla silně nábožensky a hudebně založená matka. Začal psát již jako dítě – antifony, litanie, žalmy a pohřební proslovy. K jeho zájmům patřily okultní vědy, satanismus a démonologie. Byl pověstný svým nezřízeným pitím, neodpovědností a neuspořádanosti v osobním životě. Během svých cest po Evropě navštívil Prahu, kde navázal spolupráci s představiteli symbolismu a dekadence, stýkal se hlavně s literáty sdružených kolem časopisu Moderní revue. Mlě mimořádný vliv na Jiřího Karáska ze Lvovic. Stanislaw Przybyszewski patřil mimo jiné k propagátorům české kultury v Polsku.

Umění jest zobrazování toho, co jest věčné, nezávislé na nijakých změnách a nahodilostech, nezávislé ani na času, ani na prostoru a tedy zobrazuje skutečnost, tj. duši ve všech jejích projevech, nezávisle na tom, jsou-li dobré, či zlé, ohyzdné, nebo krásné.“

Louisa May Alcott headshotLouis May Alcottová – bojovnice za práva žen
(1832 – 1888)
americká spisovatelka

29. listopad – 185. výročí narození

Louis May Alcottová se narodila v Pensylvánii. Její otec-učitel založil experimentální školu. Patřil ke skupině intelektuálů Transcendental Club, jejíž členové byli např. R. W. Emerson a H. D. Thoreau. Během Americké občanské války sloužila Louisa jako ošetřovatelka v nemocnici v Georgtownu. Pod pseudonymem A. M. Barnard psala vášnivé a plitké novely, jejímiž hrdinkami byly ponížené ženy bojující za pomstu. Úspěch přišel s první částí románu Malé ženy . V pozdějším životě se stala obránkyní sufražetek (bojovnice za volební práva žen). Byla první ženou, registrovanou do volební komise v Concordu.

Talent není totéž co genialita a ani hory elánu na tom nic nezmění.“

Říjen

Günter Grass, 2004Günter GRASS všestranný umělec s kontroverzními názory
(1927–2015)
německý spisovatel, sochař, malíř, grafik a nositel Nobelovy ceny za literaturu

16. říjen – 90. výročí narození

V 17 letech narukoval do pomocných sborů válečného námořnictva. V r. 1944 přestoupil k Waffen SS. Rozhodnutí vstoupit do armády popisuje jako „útěk z měšťáctví, které jej stísňovalo v domě rodičů“. Dlouhou dobu tuto skutečnost tajil a odkryl ji až ve svých pamětech (Při loupání cibule ). Po válce vystudoval uměleckou akademii v Düsseldorfu, a v Berlíně výtvarnou vysokou školu. Některými svými kontroverzními výroky vyvolal skandály a odmítavý postoj svých čtenářů. Proslavil se zejména románem Plechový bubínek , jenž se řadí ke klíčovým textům evropské poválečné literatury.

Spisovatel je někdo, jehož inteligence nedostačuje k tomu, aby přestal psát.“

Jean AMÉRY – sebevražda jako životní postoj
(1912–1978)
rakouský spisovatel a filozof

31. říjen – 105. výročí narození

Původní jméno J. Améryho bylo Hanns Chaim Mayer. Jeho otec byl židovského původu. S blížící se 2. sv. válkou se rodina od židovství distancovala. V r. 1938 z Rakouska emigroval do Francie. Během války prováděl protinacistickou činnost, za níž byl vězněn v koncentračních táborech. Po válce si změnil jméno na Jean Améry, aby vyjádřil distancovanost od Německa a náklonnost k Francii a její kultuře. Svá díla psal ve francouzštině. Odmítal publikovat v Německu či Rakousku, vydával jen ve Švýcarsku. V r. 1978 vydal esej Vztáhnout na sebe ruku , kde řeší otázky týkající se sebevraždy. Nedlouho po jeho dokončení uzavřel svůj život předávkováním se léky na spaní.

Smrtí se svět nemění, ale končí

Září

Josef MerhautJosef MERHAUT – vůdčí osobnost moravské literatury
(1863–1907)
český spisovatel, novinář a divadelní kritik

5. září – 110. výročí úmrtí

Narodil se jako syn pivovarského sládka. Když mu bylo půl roku, umřela mu matka, a proto byl svěřen do péče svého strýce. Po nedokončených gymnaziálních studiích cestoval s kočovnou divadelní společností. V Brně začal působit od r. 1885 jako redaktor Moravské orlice. Patřil k předním organizátorům brněnského kulturního života. Výrazně se podílel na rozvoji Národního divadla v Brně, pro které „objevil“ herecké talenty, např. E. Vojana či H. Kvapilou. Po smrti svých dvou synů se začalo zhoršovat jeho psychické zdraví. Zemřel na následky cukrovky v r. 1907. Je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

Jsem jenom poutník. Z očí mi sálá
k životu láska, nohy mám pevné,
vysoké čelo, hrdé jak skála,
svědomí čisté a rety zpěvné.“

(úryvek z básně Popěvek)

William Blake by Thomas PhillipsAlbertine SARRAZIN – neustále za mřížemi
(1937–1967)
francouzská spisovatelka a básnířka

17. září – 80. výročí narození

Narodila se v Alžíru. Po narození byla přijata do místní sociální péče. O dva roky později ji adoptovala rodina vojenského lékaře, která se v r. 1947 přestěhovala na jih Francie. Od svých deseti let byla terčem sexuálního obtěžování ze stran strýce. Neustále utíkala, otčím ji nechával zavírat do polepšovny, rodiče se jí zříkali a opětovně ji adoptovali. Stala se z ní zlodějka, utíkala i z vězení, vdala se za kriminálníka, ale její přirozená inteligence, nadání, touha prosadit se a chuť žít jí nakonec přinesly úspěch. Sarrazinová vydala během svého života tři romány, z nich nejznámějším se stal Astragal . Zemřela předčasně ve věku 29 let.

Žádný nosič tu není: musím si poradit sama, musí své saky paky dotáhnout až na nádraží, musím nést hlavu pěkně zvysoka, až mě z toho bude brnět za krkem.“
(Astragal)

Červenec a srpen

Percy Bysshe Shelley by Alfred ClintPercy Bysshe SHELLEY – nekonvenční romantik
(1792–1822)
anglický básník, jeden z hlavních představitelů romantismu

8. červenec – 195. výročí úmrtí

Percy Bysshe Shelley se narodil ve významné šlechtické rodině v hrabství Sussex. Studoval v Etonu a Oxfordu. Během studií byl obětí šikany kvůli svému dívčímu vzhledu. Kvůli pamfletu O nezbytnosti ateismu (1811) byl vyloučen ze studia. Jeho druhá manželka Mary Shelleyová je autorkou slavného románu Frankenstein . Napsala ho během společného pobytu ve Švýcarsku, kdy s manželem a jejich přáteli uspořádali literární soutěž o nejlepší horrorovou povídku. Před svými třicátými narozeninami 8. 7. 1822 utonul na moři ve své loďce Don Juan. Je považován za tvůrce jedněch z nejlepších lyrických básní a eposů napsaných v anglickém jazyce.

Ach Světe! Žití! Čase!
Já slední chytám krok váš zase,
tam chvěju se, kde pevný dřív jsem stál;
kdy sláva naše zaplá v prvním jase?
Ne víc — a nikdy dál!.

William Blake by Thomas PhillipsWilliam BLAKE – básník andělů
(1757 – 1827)
anglický básník, mystik, malíř a grafik

12. srpen – 190. výročí úmrtí

Nikdy nechodil do veřejné školy, o vzdělávání se postarala jeho matka. Od dětství sbíral reprodukce děl Raffaela, Michelangela a Dürera. Měl vizionářské stavy. Často navštěvoval londýnské kostely, kde nacházel inspiraci pro svoje rytiny a vstřebával atmosféru středověku a náboženského vytržení. Knihy básní tiskl vlastní technikou zvanou „iluminovaný tisk“; text napsaný přímo na desku doprovodil kresbou. Jeho význam jako jedné z nejvýznamnějších osobností romantismu ocenilo až 20. stol. Verš Kdyby byly dveře vnímání očištěny, všechno by se člověku zjevilo ve své nekonečné podstatě ovlivnil Jima Morrisona, který podle něj pojmenoval svoji skupinu The Doors.

„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“

Červen

Bundesarchiv Bild 183-R1202-0019, Berlin, Palast der Republik, Bulat Okudshawa croppedBulat OKUDŽAVA – básník s kytarou
(1924–1997)
ruský básník, prozaik a šansoniér

12. červen – 20. výročí úmrtí

Okudžava se narodil jako syn abcházského otce a arménské matky, komunistických funkcionářů. V r. 1937 rámci stalinistických čistek byli oba rodiče zatčeni a odsouzeni. Otec byl zastřelen a matka skončila v gulagu. V sedmnácti letech odešel dobrovolně do války, která výrazně ovlivnila jeho básnickou tvorbu. Známou píseň Po Smolenské cestě složil bez toho, aniž by uměl jediný akord na kytaru. Skladba je výjimečná tím, že nejdříve vznikla melodie a potom text. Okudžava je autorem i několika románů, mnoha povídek, novel a filmových scénářů, patří mezi oblíbené autory českých písničkářů, např. J. Nohavici, A. Strejčka nebo H. Hegerové.

Píšu historický román
V prázdné láhvi od piva
dobré zahraniční značky
kvetla růže ohnivá
hrdě pomalu a plačky

Psal jsem řádek po řádku
historické veledílo
vysedával na zadku
až se slilo co kde bylo

Všichni píší jen co slyší
všichni slyší to jak dýší
tak jak dýší tak i píší
je to marné spadla klec
v přírodě je to tak dáno
ptát se proč je zakázáno
to už není naše věc
.

Bierce from The Letters 1922 (1)Ambrose BIERCE – nedoceněný satirik s velmi ostrou břitvou
(1842 – 1913)
americký povídkář, esejista a novinář

24. červen – 175. výročí narození

Ambrose Gwinett Bierce se narodil jako desáté dítě v Ohiu do chudé puritánské a nábožensky bigotní rodiny. Ve svých patnácti letech utekl z domova. Vzdělání získal pouze rokem studia ve vojenském ústavu. Poté narukoval do americké občanské války. Během bojů byl těžce zraněn do hlavy (bolestmi z následků zranění trpěl pak po celý život). Následkem válečných hrůz se stal nedůtklivým pesimistou a cynikem, který píše o každičké krutosti jaksi s potěšením. Jeho nejznámější kniha Ďáblův slovník geniálně vystihuje „pravdy světem raněných“, obsahuje satirické aforismy a žertovné poznámky mající často až zoufale nihilistický charakter

„Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí – vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.“

Květen

Věra SLÁDKOVÁ „na těžkej život jsem já pes“
(1927–2006)
česká básnířka, prozaička a dramatička

1. květen – 90. výročí narození

Významná a neprávem opomíjená brněnská autorka se narodila ve Frývaldově (dnešní Jeseník), kde prožila své dětství. V r. 1938 po nacistické okupaci se přestěhovala s rodiči do Brna. Ze začátku publikovala své povídky v časopisech Host a Dokořán. Po válce navázala přátelství s malíři Bohumilem Matalem a Jánušem Kubíčkem, který vytvořil několik jejích portrétů. Proslavila se jako autorka předlohy slavného seriálu Vlak dětství a naděje. Byl natočen na motivy knihy Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla , v nichž vzpomíná na své dětství (po natočení skončil seriál v trezoru). Během normalizace nesměla publikovat a pracovala jako uklízečka. Kvůli komunistickým perezekucím začala trpět depresemi a agorafobií. Osudy a tvorbu spisovatelky zpracovala v knize Věra Sládková prozaické dílo brněnská spisovatelka Kateřina Tučková.

„Živý kůň v této básni
je zároveň symbolem nevýslovného pocitu ve mně,
klepátkem uvnitř srdce,
motivem života za noci snu a spánku.

úryvek z básně Kůň

REYNEK BOHUSLAVBohuslav REYNEK – významný český katolický básník
(1892–1971)
český básník, grafik a překladatel

31. květen – 125. výročí narození

Narodil se v Petrkově v rodině statkáře. V r. 1912 uskutečnil první cestu do Francie, kdy se začal věnovat poezii a malířství. Do Francie se vracel každý rok. Zde také poznal svou budoucí ženu, francouzskou básnířku Suzanne Renaud. O dva roky později navázal celoživotní spolupráci s významným českým vydavatelem Josefem Florianem. Svůj život prožil na statku v Petrkově, který byl však v r. 1949 zestátněn (zde pak pracoval jako zemědělský dělník). Reynek byl nejen významný katolický básník, ale i překladatel. Věnoval se zejm. překladům francouzských katolických básníků. Jako výtvarník proslul grafikami prováděnými suchou jehlou. Reynkova básnická a grafická tvorba došla uznání až 90. letech, po pádu komunistického režimu.

O šedé sním si tu hlavě,
o stáří milém, tvář v trávě.

Ořechy, hrozny: troud.
S rybami nelze plout.

Kristovy slzy. Tma. Soud.

Duben

RWEmersonRalph Waldo EMERSON – milovník přírody
(1803–1882)
americký básník, filozof a duchovní

27. duben – 135. výročí úmrtí

R. W. Emerson byl vůdčí postavou hnutí transcendentalistů, které silně ovlivnilo vývoj americké literatury a filozofie. Transcendentalismus se soustředil na vlastní identitu, duchovní pokrok a sociální spravedlnost.  Po studiích na Harvardu podnikl velkou cestu po Evropě. Jeho velkým přítelem byl H. D. Thoreau . V r. 1838 pronesl na Harvardu slavnou přednášku Divinity school address, ve které odmítl biblické zázraky a Ježíšovo božství. To vzbudilo velké pohoršení a dalších 30 let nebyl na Harvard pozván. Po smrti Emersona Harvardova univerzita po něm pojmenovala jednu z budov (Emerson Hall) a v kapli Harvard Divinity School je instalována pamětní deska připomínající jeho řeč z roku 1838.

Nespokojenost je nedostatek sebedůvěry. Je to choroba vůle.“

Henry Fielding - Jonathan Wild

Henry FIELDING – zakladatel Scotland Yardu
(1707–1754)
anglický spisovatel a právník

22. duben – 310. výročí narození

H. Fielding pocházel z vážené aristokratické, ale velmi chudé rodiny. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších romanopisců 18. století. Napsal celkem 25 komedií, satir, frašek a burlesek. Ve svých literárních dílech parodoval tehdejší vládu a společnost. Dlouho působil jako smírčí soudce. Spolu se svým bratrem Johnem Fieldingem založili v Anglii první policejní sbor, který se dnes jmenuje Scotland Yard.

Člověk upřímný a opravdu rozumný nikdy unáhleně neodsuzuje.“

Březen

Howard Phillips LOVECRACFT – průkopník moderního hororu (1890–1937)
americký básník a spisovatel

15. březen – 80. výročí úmrtí

Lovecraft patří mezi nejvlivnější hororové autory 20. století. Za svého života nebyl příliš čten a zemřel v chudobě. Přelomová literární tvorba se dostala do většího povědomí prostřednictvím jeho blízkých přátel, kteří ji postupně vydávali. Měl pověst výstředního samotáře, laskavého přítele a velmi sečtělého člověka. Amatérsky se zabýval různými vědními obory např. astronomií, chemií, antropologií a architekturou. V jeho díle se téměř nevyskytují ženské postavy, je proto občas kritizován pro misogynitu. Nejslavnější se stala volně propojená série hororových povídek o mýtu Cthulhu , popisující podivné a temné síly, které obývaly Zemi milióny let před vznikem lidstva. Jedním z nejznámějších motivů je však pradávná kniha Necronomicon od fiktivního arabského učence Abdula Alhazreda.

„Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach, a nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma.“

Marcel Aymé reduxMarcel AYMÉ – „druhořadý humorista“
(1902–1967)
francouzský spisovatel, dramatik a autor knížek pro děti

29. březen – 50. výročí úmrtí

Marcel Aymé se proslavil jako povídkář. Psal také realistické a satirické romány z prostředí francouzského venkova a fraškovitá dramata. Jeho nejznámějším románem je Zelená kobyla . Ve své tvorbě rád používal fantastické motivy, slavná je jeho povídka Le Passe-muraille o zločinci, který je schopen projít stěnou. Byla i zfilmována a vznikl dle ní muzikál Amour. Populární se staly rovněž jeho pohádky pro děti. Literární kritici nebrali tvorbu M. Aymého příliš vážně. Jeho extravagantní texty byly považovány za druhořadé, uznán byl až časem.

Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.“

Únor

Daniil Ivanovič CHARMS – excentrický spisovatel (1905–1942)
ruský surrealistický spisovatel, básník a dramatik

2. únor – 75. výročí úmrtí

Již od dětství byl výtvarně nadaný, ale také velmi nezvladatelný. Navštěvoval elitní střední školu Petrschule, kde se naučil perfektně německy a anglicky. Jeho pseudonym je odvozen z ruského přepisu anglického slova „harm“ (škodit). Rád své okolí přiváděl do rozpaků různými převleky a mystifikacemi. Jako odpůrce komunistického režimu měl od r. 1931 zakázáno publikovat. Kvůli svým protikomunistickým názorům byl několikrát vězněn a vyhoštěn z Moskvy. Roku 1941 byl zatčen a jako duševně nemocný zbaven trestní odpovědnosti. Následně byl převezen na psychiatrické oddělení tranzitního vězení. Podle oficiálních údajů zemřel 2. 2. 1942. Okolnosti jeho úmrtí nebyly dosud objasněny.

Setkání
„Šel tuhle jeden do práce a potkal jiného, který si právě koupil bochník chleba a vracel se domů. A to je vlastně všechno.“

Edgar WALLACE – král anglické detektivky (1875–1932)
anglický spisovatel, dramatik a novinář

10. únor – 85. výročí úmrtí

Jeho rodiči byla herečka Polly Richardsová a herec Richard H. E. Marriott, který při zápisu do matriky použil falešné jméno Walter Wallace. Matka chlapce po narození odložila do nalezince, kde jej po devíti dnech adoptoval jako své jedenácté dítě nosič na londýnském rybím trhu Dick Freeman. E. Wallace opustil školu v 11 letech a začal pracovat. Od 18 let působil v britské armádě. Je považován za tvůrce kriminálního thrilleru. Ve svých dílech se dokázal odpoutat od vzoru velkého detektiva vytvořeného Edgarem Allanem Poem a zaměřil se na popis policejního aparátu. Mnoho z jeho děl bylo zfilmováno.

„Pro každého muže žije někde na světě žena, kterou jen musí potkat, aby jí okamžitě chápal a aby i ona okamžitě chápala jeho.“

Leden

Georg HEYM extravagantní mladík (1887–1912)
německý spisovatel a básník, představitel expresionismu

16. leden – 105. výročí úmrtí

G. Heym měl už od mládí sklony k rebelantství a odpor k autoritám. V r. 1906 uveřejnil spolu se svým nejlepším přítelem Ernstem Balckem v časopise Kreiss und Sonne své první básně. V r. 1911 složil státní zkoušky na berlínské právnické fakultě a ihned nastoupil právnickou praxi. Již po týdnu byl však vyhozen kvůli zničení objemného svazku katastrálních map. Veškeré Heymovo básnické dílo vzniklo za necelé dva roky (1910–1912). V lednu r. 1912 se i přes nepřízeň počasí vydal bruslit se svým nejlepším přítelem Balckem na řeku Havole. Zde se však pod nimi prolomil led a oba dva se utopili. Georg Heym tak zemřel v pouhých 24 letech.

Noc
Ohnivé hvězdy na hadích šíjích

se sklánějí nad shluky vratkých věží.
Mrskány střechy. A oheň se šíří,
jak strašidlo ulicí vichrů běží.

Robinson JEFFERS   básník z Kamenné věžey (1887–1962)
americký básník

10. leden – 130. výročí narození

R. Jeffers byl významný básník, vizionář a antimilitarista. Jeho tvorba i život je spojen s nespoutanou přírodou a rozbouřeným oceánem. Žil se ženou Unou a dvěma syny na pobřeží Pacifiku na mysu Sur ve státě Kalifornie. Vlastnoručně postavil Dům na útesu a kamennou Jestřábí věž ze žulových kamenů, které si sám vynosil na útes. V době jeho skonu se strhla prudká sněhová bouře, která se tu objevila po 38 letech. Do českého jazyka jeho básnickou tvorbu překládal Kamil Bednář.

„Pouze trpící bytosti chtějí pravdu.
Člověk je jako ostatní zvířata,
chce potravu a úspěch a ženy,
nikoliv pravdu.
Pouze když mysl
trýzněna vnitřním napětím
si zoufá nad štěstím:
pak nenávidí
svou životní klec
a hledá něco víc.“

Vytisknout stránku Vytisknout stránku