Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Volnočasový kroužek: školní rok 2017/2018

  • Pro děti od 8 do 12 let
  • Kde: Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Ústřední knihovna (Kobližná 4) a místa exkurzí (TV, nakladatelství aj.)
  • Kontakt: Mgr. Pavlína Lišovská, tel.: 542 532 146, e-mail: cdc@kjm.cz

O klubu

Kroužek je určen pro malé nadšené knihomoly ve věku od 8 do 12 let, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. V rámci kroužku děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, získávají povědomí o kvalitní literatuře, seznamují se s různými literárními žánry, plní čtenářské aktivity, hrají různé hry a mohou se bezplatně zúčastnit několika exkurzí, např. do České televize či nakladatelství Host aj. Dítě NELZE přihlásit jen na exkurze! Jedná se o kroužek s pravidelnou docházkou. Účast na exkurzích povinná není. V době konání exkurze paralelní program v knihovně neprobíhá. Účast v kroužku je bezplatná.

Hlavní myšlenkou klubu je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu. Volnočasová aktivita v prostředí knihovny bude pro děti podnětná místem své realizace, ale i možností poznat stejně nadšené čtenáře, jakými jsou ony samy. Cílem je trvalé udržení zájmu dětí o četbu ve volném čase, seznamování s novou, kvalitní literaturou, rozšíření znalostí a dovedností dětí a v neposlední řadě také rozšíření jejich sociálních vazeb s osobami stejných zájmů a prohlubování čtenářských kompetencí a čtenářské gramotnosti.


Termíny konání 2018

Klubová setkání se konají jednou za 3 týdny ve středu od 15.30 do 17.30 hod. Jestliže v některém z termínů bude setkání probíhat mimo budovu KJM, může být čas setkání posunut na dřívější dobu, vše bude vždy včas oznámeno.

  • Aktuální termíny: 10. 1., 31. 1., 21. 2., 14. 3., 4. 4., 25. 4., 23. 5. a 13. 6. 2018
Financováno z projektu MK ČR Knihovna spojuje – mezigenerační a klubové programy v Knihovně Jiřího Mahena v Brně z dotačního programu Knihovna 21. stol.

 Fotogalerie

Datum konání: 1.11.2017 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku