Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Čtenářský klub pro děti

Nový volnočasový kroužek: školní rok 2017/2018

  • pro děti od 8 do 12 let
  • kde: Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Ústřední knihovna (Kobližná 4) a místa exkurzí (TV, nakladatelství aj.)
  • kontakt: Mgr. Pavlína Lišovská, tel.: 542 532 146, e-mail: cdc@kjm.cz

O klubu

Kroužek je určen pro malé nadšené knihomoly ve věku od 8 do 12 let, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. V rámci kroužku budou děti pracovat s texty psanými i s mluveným slovem, získají povědomí o kvalitní literatuře, seznámí se s různými literárními žánry, budou plnit čtenářské aktivity, hrát různé hry, ale budou se také moct bezplatně zúčastnit několika exkurzí, např. do České televize či nakladatelství Host aj. Dítě NELZE přihlásit jen na exkurze! Jedná se o kroužek s pravidelnou docházkou. Účast na exkurzích povinná není. V době konání exkurze paralelní program v knihovně neprobíhá.

Hlavní myšlenkou klubu je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu. Volnočasová aktivita v prostředí knihovny bude pro děti podnětná místem své realizace, ale i možností poznat stejně nadšené čtenáře, jakými jsou ony samy. Cílem klubu je trvalé udržení zájmu dětí o četbu ve volném čase, seznamování s novou, kvalitní literaturou, rozšíření znalostí a dovedností dětí v rámci tohoto neformálního vzdělávání a v neposlední řadě také rozšíření jejich sociálních vazeb s osobami stejných zájmů a prohlubování čtenářských kompetencí a čtenářské gramotnosti.


Termíny konání

Klubová setkání se budou konat jednou za 3 týdny ve středu od 15.30 do 17.30 hod. Jestliže v některém z termínů bude setkání probíhat mimo budovu KJM, může být čas setkání posunut na dřívější dobu, vše bude vždy včas oznámeno.

Aktuální setkání

Další setkání se konají ve dnech 1. 11., 22. 11. a 13. 12. 2017. Účast v kroužku je bezplatná.

Financováno z projektu MK ČR Knihovna spojuje – mezigenerační a klubové programy v Knihovně Jiřího Mahena v Brně z dotačního programu Knihovna 21. stol.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku