Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Virtuální (digitální) knihovny

Virtuální (digitální) knihovny

Digitální a e-knihovny mohou být virtuálními, pokud existují výhradně on-line, resp. neexistují „v reálném životě.“ Dokumenty (informace) jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. Díky digitálním knihovnám mají uživatelé přístup k ohroženým, historickým nebo unikátním dokumentům. Nejčastěji se jedná o staré a vzácné tisky, rukopisy, staré výtisky novin, obrazy, umělecké předměty apod.


Seznam knihoven

  • české digitální knihovny

KRAMERIUS

obsahuje více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií (Facebook ), viz též Digitální knihovna MZK (Facebook )

MANUSCRIPTORIUM

poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů - rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů 

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

volný přístup k digitalizovanému obsahu 92 rukopisů a prvotisků, 7 starých tisků a 3 map (digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 11. až 17. stol.), v rámci služby eBooks on Demand umožňuje zaslání digitální kopie dokumentu na objednávku (Facebook )

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

poskytuje otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Facebook )

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU

digitalizované časopisy Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky

WEBARCHIV

digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování (Facebook )

VIRTUALTRAVEL.CZ

turistický portál, který ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií - virtuálních prohlídek (Facebook )

  • zahraniční digitální knihovny

SLOVENSKÁ DIGITÁLNÁ KNIŽNICA

e-sbírka písemného kulturního dědictví, zdigitalizované dokumenty jsou zveřejňovány prostřednictvím webového portálu Memoria slovaca

PROJEKT GUTENBERG

dobrovolnická snaha digitalizovat, archivovat a distribuovat kulturní díla, projekt byl založen v roce 1971 a je nejstarší digitální knihovnou (české dokumenty ), většina děl jsou plné texty knih se statusem volného díla (Facebook

EUROPEANA

internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy (Facebook )

EVROPSKÁ KNIHOVNA

webovou služba, která nabízí přístup ke zdrojům 47 národních knihoven v Evropě, včetně Vatikánu (Facebook )

THE WEB GALLERY OF ART

virtuální muzeum a databáze evropských uměleckých děl od 11. do 19. století.

DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS

poskytuje seznam co největšího množství tzv. otevřených časopisů - tj. nevyžaduje se po čtenářích nebo jejich institucích platba za přístup (Facebook )

NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS

síťově dostupné digitální knihovny disertačních a diplomových prací (Facebook )

INTERNET ARCHIVE

nabízí trvalé uložení a přístup k cenným digitálním sbírkám a digitálním materiálům, jako jsou na př. webové stránky, hudba, filmy a videozáznamy a téměř 3 miliony oskenovaných knih (Facebook )

Vytisknout stránku Vytisknout stránku