Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

 

1919

Vláda schvaluje první československý zákon o veřejných knihovnách

1. 2. 1921

Založena Veřejná knihovna města Brna, prvním knihovníkem se stal Antonín Vančura – Jiří Mahen

20.11.1922 Ústřední knihovna zahajuje provoz v budově německé obecné školy na Veveří 26
1924 Jiří Mahen vydává Knížku o čtení praktickém
1926

Ústřední knihovna se stěhuje do přízemí německé dívčí školy na Rašínově 3

1927 V Brně založen Spolek veřejných obecních knihovníků  v čele s Jiřím Mahenem
1928 Na základě ankety knihovníků vzniká publikace Knihovna jako instituce národní
1929 Jiří Mahen spoluzakládá brněnský kulturně-politický časopis Index
1930 Vzniká spolek Masarykův osvětový dům, jehož součástí se má stát i městská knihovna
1932 Knihovna přijímá opatření na podporu nezaměstnaných čtenářů
1934 Ústřední čítárna je umístěna v budově Městského osvětového sboru na ulici U solnice (Solniční) 12
1937 Jiří Mahen jmenován ředitelem knihovny
22. 5. 1939 Jiří Mahen umírá
1939 Všechna oddělení knihovny se stěhují na Solniční 12
1947 Knihovna zahajuje nákup hudebnin – základ budoucího hudebního oddělení
1950

Sídlem knihovny se stává Schrattenbachův palác na Kobližné 4

1951 Knihovna přechází pod řízení KNV a je přejmenována na Krajskou lidovou knihovnu
1958 Knihovna mění název na Městskou lidovou knihovnu a vrací se pod řízení města
1959

Knihovna nese jméno Jiřího Mahena

1964 Vzniká hudební oddělení
1966 Otevřením knihovny na Lesné začíná éra zakládání sídlištních poboček
1976 Vzniká oddělení zvukové knihy, budoucí Knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře
1992 Ve vile, kde žil Jiří Mahen, je otevřen Mahenův památník
1993

V přízemí ústřední budovy knihovny na Kobližné 4 je zpřístupněna čítárna s informačním pracovištěm
Založena Společnost Jiřího Mahena

1994 Knihovna Jiřího Mahena zavádí automatizované zpracování knihovních fondů
1995 Hudební knihovna zahajuje elektronický výpůjční proces
1997 Internet zpřístupněn pro veřejnost v ústřední knihovně
1998 Začíná rekonstrukce Schrattenbachova paláce
1998-2001 Výpůjční oddělení ústřední knihovny působí přechodně v provizorních prostorách
1999 V Kleinově paláci na nám. Svobody 15 zahájen provoz oddělení vážné hudby
2000

Zahajuje činnost Informační středisko města Brna pro Evropskou unii v KJM
V Křížové chodbě Nové radnice se koná výstava Knihovna pro město

listopad 2001 Slavnostní znovuotevření nově rekonstruovaného Schrattenbachova paláce
od 2002

Automatizace provozů KJM (2002 Mahenův památník, Vondrákova, 2003 Lány, Jírova, 2004 Kohoutovice, 2005 nám. SNP, 2006 Královo Pole - Palackého, Židenice, 2007 Žabovřesky, Vinohrady, 2008 Maloměřice, 2009 Řečkovice), zavádění internetu pro veřejnost na pobočkách

2004

KJM obdržela ocenění Ministerstva kultury České republiky Knihovna roku 2004 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za projekt na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

1. 2. 2006 85. výročí založení KJM
2006

Napojení 33 poboček KJM k internetové síti díky projektu „Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, financovaného Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, městem Brnem a státním rozpočtem.V rámci tohoto projektu bylo v Kleinově paláci otevřeno In-centrum, které svým zaměřením rozšiřuje informační a vzdělávací činnost KJM a poskytuje čtenářům bezplatný přístup k širokopásmovému internetu. Knihovna se tak stala bránou do světa informací.

 

Za aplikaci Charty služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10-15 let získala KJM Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006

 

KJM se poprvé zúčastnila Festivalu muzejních nocí se zajímavým programem v ústřední knihovně a v Mahenově památníku

 

Ve vstupu do ústřední knihovny umístěna designérská koule znázorňující Mozartovo
evropské putování u příležitosti oslav Mozartova roku 2006

2006-2008

Realizace partnerského projektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřil na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2007

Realizace projektu „3 IN: INformace – INtegrace - INternet “ na podporu počítačové a informační gramotnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva: nezaměstnaných a matek na mateřské dovolené. Financováno Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem ČR.

2007-2009

Realizace dvouletého mezinárodního projektu Animaliter na podporu knižních ilustrací hrazeného z programu CULTURE 2007/2009. Projekt zahrnoval knihovní semináře, výměnné stáže, výtvarné workshopy pro děti a putovní výstavu „Mluvící zvířata“, která se v červnu 2009 představila i v KJM.

2008

Zavádění prorodinných aktivit:
- zapojení do projektu Rodinné pasy, díky němuž mohou čtenáři využívat slev při registraci
- prostřednictvím slavnostních akcí „Vítání občánků“ věnuje KJM nově narozeným dětem symbolické registrační karty do knihovny
- v atriu ústřední knihovny zřízen přebalovací koutek pro rodiče s dětmi
- zavedení „bezpečného internetu“ do KJM (aktivity pro bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu)

 

Otevření nově zrekonstruované budovy pobočky v Maloměřicích na ul. Selská 16, její automatizace

 

Vznik Centra dětského čtenářství na podporu aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře

 

Založení Klubu deskových her

2009

Vesele i vážně s Jiřím Mahenem – komponovaný program k 70. výročí úmrtí Jiřího Mahena a 50 let od pojmenování knihovny podle jejího zakladatele

 

V rámci 22. mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů ASE Praha 2009 se konalo v Brně „Rojení kosmonautů“ a KJM byla jednou z institucí, kde se konala beseda a autogramiáda 3 významných světových kosmonautů. U této příležitosti byl položen základní kámen Přírodovědného exploratoria na Kraví hoře a KJM uložila poselství do časové schránky pro příští generace.

 

V KJM se konalo celostátní setkání Klubu dětských knihoven a předávání ceny „Kamarádka knihovna“

  Založení Klubu seniorů
 

KJM získala ocenění „Společnost přátelská rodině“ a otevřela svůj první Family Point v ústřední knihovně

  Revitalizace zahrady u pobočky v Maloměřicích a její slavnostní otevření
2010 Budování sítě Family Point KJM - pobočky Bystrc, Maloměřice a Židenice
  Zahájení činností projektu Ruku v ruce, který byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu byla tvorba a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů a dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti
  Zahájení implementace nového knihovního katalogu CARMEN
2011 90. výročí založení KJM
  Nabídka "bonusových" služeb knihovny – půjčování deskových her, tematických kufříků a nákup prvních čteček elektronických knih
  Další rozvoj sítě Family Point KJM – pobočka Kohoutovice
  Interiérová rekonstrukce Hudební knihovny KJM spojená s modernizací poskytovaných služeb
2012 90. výročí otevření KJM
 

Účast na mezinárodním projektu Et Lettera – writing picture, drawing words, který propojoval šest evropských měst s jedním společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. Realizce odborné konference a putovní výstavy

  KJM se orientuje na bezbariérovost v poskytování služeb, za což byla nominována na cenu MOSTY, v níž obdržela diplom
 

U příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského vznikl společný projekt KJM, partnerské knihovny Biblioteki Raczyńskich z Poznaně a Pedagogické školy J. A. Komenského z Lešna Brána jazyků otevřená, který má připomenout dětem základních škol i široké veřejnosti život a dílo této významné osobnosti

  KJM získala cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2012 za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny
  V rámci závěrečných aktivit projektu Ruku v ruce byl vydán metodický materiál projektu
  V KJM proběhl již 10. ročník projektu na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy –  Poprvé do knihovny
  Na pobočce v Líšni byl vybudován již šestý Family Point
2013 Do provozu byla uvedena Tramvaj čtenářů a byl zaveden nový vizuální styl knihovny vycházející z grafického zpracování tramvaje.
  Na vybraných pobočkách byla spouštěna nová služba Lekotéka - půjčování hraček a pomůcek pro děti s handicapy.
  KJM získala cenu BIBLIOWEB za nejlepší knihovnický bezbariérový web.
  KJM obdržela cenu MOSTY za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů.
  V Ústřední knihovně byl otevřen Klub maminek.
  Knihovna se zapojila do společného projektu kulturních institucí města Brna - Kulturní akademie třetího věku.
  V listopadu 2013 započala Dostavba a reorganizace Ústřední knihovny v rámci projektu „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb  veřejnosti“.
2014 KJM získala mezinárodní marketingovou cenu IFLA Marketing Awards za projekt čtenářské tramvaje.
  Do projektu Lekotéka se zapojilo již 12 poboček a Mahenův památník.
  Knihovna začala s realizací muzikoterapeutického projektu Bubnohrátky a projektu pro mládež Pověste ho vejš!.
  KJM získala cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2014 za zavedení služby Lekotéka - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
2015 KJM začala ve spolupráci s firmou eReading.cz půjčovat e-knihy.
  V Ústřední knihovně byly v březnu po Dostavbě a reorganizaci slavnostně otevřeny nové prostory (Zákaznické centrum, Family Point, místnost pro mládež, Velký společenský sál) a spuštěny doprovodné služby - rozšíření nabídky audioknih a čteček e-knih na pobočkách, půjčování DVD a muzikoterapeutických hudebních nástrojů z Lekotéky v Hudební knihovně a rozšíření dostupnosti Wi-Fi sítě Ústřední knihovny.
  V Ústřední knihovně byla otevřena literární kavárna Café u Mahena.
  KJM začala vydávat on-line časopis o trendech dětského čtenářství IMPULSY.
  Ústřední knihovna byla v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru dovybavena moderním mobiliářem a interaktivními nástroji a technologiemi, které lze využívat k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti.
2016 95. výročí založení KJM
Vytisknout stránku Vytisknout stránku