Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Vnitropodniková směrnice č. 2/2013 upravující jednotný vizuální styl KJM

V zájmu vytváření profesionální firemní identity Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace (dále jen KJM), je pro všechny zaměstnance KJM závazné dodržování následujících ustanovení.

Správné používání loga KJM upravuje logomanuál, který je společně s logem v různých formátech uveřejněn na webových (záložka „Pro média“) a intranetových (záložka „PR a prezentace“) stránkách KJM a v písemné podobě je uložen u ředitele a odpovědného pracovníka za PR.

Součástí logomanuálu je i definice písma, které je využíváno na propagačních materiálech i v běžné písemné komunikaci. Základní rodinou písma je Myriad Pro (grafické písmo, které není součástí základních písem v MS Office), které je předepsáno pro tyto propagační materiály – plakáty (akce, projekty, informační sdělení - otevírací doba, uzavření provozů) brožury, bulletin, pozvánky, vizitky a další. Pro kancelářské použití je zvoleno písmo Arial.

Veškeré písemné podklady zpracovávané do informačních materiálů (Zpráva o činnosti KJM za rok .., Záměry KJM apod.) budou dodávány v dokumentu Word, typ písma - Arial, velikost – 11, zarovnání do bloku.

Na propagačních materiálech KJM – plakáty, brožury, bulletin, informační materiály –   je závazné umístění loga KJM v levém horním rohu a loga Statutárního města Brna s větou „Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.“ v dolní části první strany, jedná-li se o jednostránkový dokument (plakát) nebo v dolní části poslední strany, jedná-li se o vícestránkový dokument (brožury, bulletin, informační materiály). U ostatních se umístění řídí dispozičními možnostmi daného propagačního materiálu. Na propagačních materiálech je rovněž používán „pruh knih“ zpracovaný ve dvou variantách.

Pro písemnou korespondenci je definován hlavičkový papír.

Pro prezentace v Power Pointu je definována první a poslední strana. Pro text je definováno písmo Arial, velikost písma není dána. Doporučená velikost prezentace do 10 MB.

Pro emailovou korespondenci s externími subjekty je definováno písmo Arial a podpis v tomto tvaru: jméno, funkce, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pracoviště, adresa (v případě zahraniční korespondence s uvedením státu Česká republika), telefon, příp. mobil (v případě zahraniční korespondence národní předčíslí +420), www.kjm.cz, www.facebook.com/kjmbrno.

Kromě loga KJM je zpracováno logo k těmto projektům – Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, Centrum dětského čtenářství, Ruku v ruce a Knihovna přátelská seniorům.

Na propagačních materiálech pro dětské čtenáře může být umístěna opička Rozárka, která je maskotem Dětské knihovny.

Jednotlivé provozy KJM jsou označeny logem, půjčovní dobou, případně pruhem knih, umožňují-li to dispoziční možnosti daného provozu.

Veškeré propagační materiály KJM zpracovává a jejich výrobu koordinuje Útvar managementu a služeb knihovnám.

Vnitropodniková směrnice č. 2/2013 upravující jednotný vizuální styl KJM vešla v platnost dne 5. 6. 2013

Vytisknout stránku Vytisknout stránku