Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Programy pro děti a rodiče

Kromě bohaté nabídky knih, časopisů, ale i her, hraček či tematických kufříků a atraktivního moderního zázemí na různých provozech knihovny nabízíme k smysluplnému trávení volného času i pestrou škálu zajímavých pořadů – tvůrčí dílny, soutěže, scénická čtení a další. Mezi nejúspěšnější akce patří Dětský den (2016), Noc s Andersenem (2016), Den pro dětskou knihu (2016) apod., avšak své pravidelné zájemce mají i klubová setkávání (řada akcí je realizována v rámci činnosti jednotlivých projektů).

Kluby, společná čtení, tvůrčí dílny a soutěže lze celoročně navštěvovat jak v Ústřední knihovně, tak v Mahenově památníku a na pobočkách:

Knihovna spojuje – klubová setkávání

Společná čtení, dílny, mezigenerační setkávání a práce s dětmi s handicapy

Ústřední knihovna

  • Dobrodružství opičky Rozárky – literární, výtvarná a pohybová dílna pro děti od 2 do 5 let s oblíbeným dětským maskotem / měsíčně
  • Čteme a znakujeme – mezigenerační program pro (ne)slyšící děti a jejich (pra)rodiče ve znakovém jazyce s tlumočením do českého jazyka, realizováno ve spolupráci s Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících DiFa JAMU a projektem Tableto / několikrát do roka v rámci programů s „Rozárkou“

Vizí do budoucna je založní čtenářského klubu pro děti, jenž by byl veden formou volnočasového vzdělávacího kroužku a v jehož rámci by děti pracovaly s knihami a dalšími typy médií, rozšiřovaly své znalosti z oblasti literatury a médií, prohlubovaly svůj zájem o četbu, tříbily svůj čtenářský vkus a zlepšovaly své dovednosti kritického hodnocení při práci s texty.

Pobočky

  • Čtení pro nejmenší – pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého / pobočka Bohunice a Starý Lískovec / měsíčně 
  • Klub šikulek – tvůrčí dílna ro kluky a holky od 8 do 15 let / pobočka Židenice  / měsíčně
  • Pohádkové odpoledne – čtení pro nejmenší s doprovodem dospělé osoby / pobočka Černá Pole / měsíčně

Fotogalerie – výběr

Datum konání: 10.1.2017 

Literární, výtvarná a pohybová dílna pro děti od 2 do 5 let - program s neslyšícími.

Datum konání: 30.9.2015 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku