Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Nabídka kvalifikační zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) – Knihovník v knihovně pro děti

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Knihovník v knihovně pro děti  (kód: 72-005-M).


Další způsoby sdílení a realizace odborné praxe

Časopis IMPULSY: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

časopis ImpulsyCentrum dětského čtenářství (CDČ) vzniklo před více než deseti lety při Knihovně Jiřího Mahena v Brně jako součást Knihovny pro děti a mládež. V rámci dalšího profesního vývoje se jeho pracovníci rozhodli pokrýt chybějící místo na poli periodik zaměřujících se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky (o redakci).

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanku vzdělávacích programů (besed) Klubu dětských knihoven SKIP ČR připravili pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), Knihovny pro děti a mládež a Centra dětského čtenářství. Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele.

Klub dětských knihoven SKIP

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se snaží se prosazovat, aby byla knihovnická profese vnímána ve své celé šíři a potřebnosti. Ve SKIPu působí 11 regionálních výborů a odborné tematické sekce, např. Klub dětských knihoven (KDK) SKIP. V rámci regionální činnosti SKIP Velká Morava působí Klubko Jižní Morava

Metodický materiál projektu Ruku v ruce

Stáhněte si metodický materiál z aktivit projektu Ruku v ruce, který napomáhal odstraňovat bariéry mezi dětmi s handicapy a dětmi z majoritní společnosti. Materiál je určen pro pracovníky knihoven či pedagogické pracovníky, najdete v něm zpracovaná témata ze všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů.

Centrum dětského čtenářství

CDC při KJM koordinuje a zajišťuje přímé i nepřímé aktivity na podporu čtenářství a zprostředkovává velké vzdělávací aktivity pro regiony. Přímou podporu realizuje dopoledními výukovými programy a volnočasovými odpoledními programy pro děti, nepřímou v podobě profesního vzdělávání a podpory čtenářství pracovníků knihoven.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku