Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Pro knihovny

  • vzájemné sdílení praxe a podpora vzdělávání knihoven

Časopis IMPULSY: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

časopis ImpulsyCentrum dětského čtenářství (CDČ) vzniklo před více než deseti lety při Knihovně Jiřího Mahena v Brně jako součást Knihovny pro děti a mládež. Za dobu své činnosti se etablovalo na poli vzdělávacích a informačních aktivit knihoven, a to nejen v Jihomoravském kraji. Je však potřeba posunout se dál. Na základě toho se pracovníci CDČ shodli pokrýt chybějící místo na poli periodik zaměřujících se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky (o redakci).

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanku vzdělávacích programů (besed) Klubu dětských knihoven SKIP ČR připravili pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), Knihovny pro děti a mládež a Centra dětského čtenářství. Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).

Klub dětských knihoven SKIP

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR působí jak na celostátní, tak i regionální úrovni, snaží se prosazovat, aby byla knihovnická profese vnímána ve své celé šíři a potřebnosti. Ve SKIPu působí 11 regionálních výborů v závislosti na krajském rozložení obcí a měst a ČR, ale také další odborné tematické sekce, např. Klub dětských knihoven (KDK) SKIP. V rámci regionální činnosti SKIP Velká Morava působí dvě regionální klubka - Klubko Zlínského kraje a Klubko Jižní Morava. 

Metodický materiál projektu Ruku v ruce

Stáhněte si metodický materiál z aktivit projektu Ruku v ruce, který napomáhal odstraňovat bariéry mezi dětmi s handicapy a dětmi z majoritní společnosti. Materiál je určen především pro pracovníky knihoven či pedagogické pracovník a najdete v něm zpracovaná témata ze všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů.

Centrum dětského čtenářství

CDC při KJM koordinuje a zajišťuje přímé i nepřímé aktivity na podporu čtenářství a zprostředkovová velké vzdělávací aktiviy pro regiony. Přímo podporuje dětské čtenářství u dětí navštěvujících dopolední výukové programy a u dětí navštěvujících knihovnu v odpoledních hodinách ve svém volném čase. Nepřímá podpora je realizována v podobě dalšího profesního vzdělávání a podpory čtenářství pro pracovníky knihoven.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku