Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Sláva vítězům!

literární ceny katalogKteré tituly, jež získaly vavříny v podobě literárního ocenění, najdete v naší knihovně?

Vyhledat je můžete zadáním názvu konkrétní ceny do on-line katalogu knihovny. Anebo můžete jen rozkliknout jejich názvy z níže uvedeného přehledu.

PŘEHLED CEN

Zlatá stuha

 • knihy od r. 1992

Ocenění pro tvůrce knih pro děti a mládež, kterou vyhlašuje Obec spisovatelů, Klub ilustrátorů, Obec překladatelů a Česká sekce IBBY (více o ceně ).

Magnesia Litera

 • knihy od r. 2002

Výroční knižní ceny k propagaci a popularizaci kvalitní literatury a dobré knihy a to bez omezení (původní české i překladové) a bez ohledu na žánry (více o ceně ).

Nejkrásnější česká kniha

 • knihy od r. 2004

Cena hodnotí neperiodické publikace jako dokonalé technické výrobky a funkční předměty se zřetelem k polygrafické a výtvarné kvalitě (více o ceně ).

SUK – Čteme všichni

 • knihy od r. 2004

Soutěžní anketa o nejoblíbenější knihy pro děti, v níž hlasují přímo děti. Cenu vyhlašuje Sukova studijní knihovna, která je součástí Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze (více o ceně ).

IBBY

Bílá vrána

 • knihy od r. 1994

Prestižní ocenění knih pro děti a mládež White Raven, který každý rok zveřejňuje Internationale Jugendbibliothek v Mnichov (více o ceně ).

Státní cena za literaturu

 • knihy od r. 1995

Cena se uděluje autorovi k ohodnocení významného původního literárního díla vydaného v českém jazyce v daném roce nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní literární tvorby (více o ceně ).

Státní cena za překladatelské dílo

 • knihy od r. 1995

Cena se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do českého, vydaného v daném roce nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Státní cenu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl (více o ceně ).

Cena Jaroslava Seiferta

 • knihy od r. 1986

Nejprestižnější česká cena je udělována Nadací Charty 77 za vynikající básnické či beletristické dílo vydané v posledních třech letech (více o ceně ).

Cena Karla Čapka

 • knihy od r. 1990

Cena se uděluje se za podstatný přínos pro českou literaturu, vyhlašuje se jednou za dva roky, vypisuje ji České středisko Mezinárodního PEN klubu (více o ceně ).

Cena Jiřího Ortena

 • knihy od r. 1987

Cena se udílí autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být v době dokončení díla více než 30 let (více o ceně ).

Výroční cena NČLF

 • knihy od r. 2004

Ocenění za mimořádné dílo umělecké, vědecké a novinářské tvorby (více o ceně ).

Cena F. X. Šaldy

 • roky 2007 a 2008

Ocenění za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické publicistiky (více o ceně ).

Cena Toma Stopparda

 • knihy od r. 1985

Cena je udělována autorům českého původu převážně za významné esejistické dílo, inspirující zejména svým myšlenkovým přínosem (více o ceně ).

Cena Josefa Jungmanna

 • knihy od r. 1993

Ocenění za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v minulém kalendářním roce (více o ceně ).

VŠECHNY CENY


Zdroj: Literární a knižní ceny (Portál české literatury)


AUDIOKNIHY

Některé z oceněných titulů najdete i ve zvukové podobě.

Zde najdete další přehledy audioknih, které si můžete vypůjčit.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku