Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

KJM dlouhodobě spolupracuje s různými institucemi pro osoby s mentálním postižením a to formou besed či výstav, a to nejen v Ústřední knihovně, ale i na pobočkách.

mentální postiženíÚstřední knihovna spolupracuje prostřednictvím Dětské knihovny se stacionáři Nojmánek , Veleta , Tereza a stacionářem Gaudium . Pro zmiňované stacionáře bylo v roce 2010 realizováno celkem 28 besed s různorodými tématy. Týkala se například svátků a událostí během roku – Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, … některé se věnovaly Brnu – tajemství hradu Špilberku, Veveří, Brněnských divadel. Další besedy s literární tematikou se věnovaly Jaroslavu Foglarovi či Sherlocku Holmesovi.

Pobočka v Líšni, Jírova 2, spolupracuje s  denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. Klienti denního stacionáře v knihovně vystavují pravidelně své výtvarné práce a účastní se pracovní terapie, kterou stacionář též nabízí, 2x měsíčně navštěvují knihovnu, kde se věnují terapeutickým účinkům výtvarné práce (např. malování obrázků čteného textu apod.).

Další úspěšnou spoluprací je již pětiletá spoluúčast pobočky v Židenicích, Stará osada 15, na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS . V roce 2009/2010 byl Speciální školou ELPIS a knihovnou Židenice zahájen projekt „Léčba knihou“. Během projektu byly pro děti 1x za měsíc připravovány besedy srovnatelné s besedami pro zdravé děti. Tyto děti byly zařazeny i do projektu „Klíčování“ a v prostorách knihovny byly několikrát vystaveny jejich kolekce výtvarných prací. V rámci celostátního projektu Týden čtení byla uskutečněna akce „Děti čtou dětem“ (děti z běžné ZŠ četly dětem z ELPIS). S vedením ELPIS je dohodnut další společný projekt „Už to zvládnem sami“, který je zařazen do výchovného plánu školy na další období.


Fotogalerie

Beseda pro děti ze Základní školy speciální Elpis, kterou pokračuje společný projekt pobočky KJM na Staré Osadě a zmiňované školy pod názvem "Už to zvládnem sami ".

Datum konání: 11.1.2012 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku