Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Lékařské prohlídky

Doplňující pokyny k provedení pracovně-lékařské prohlídky:

Jakmile zaměstnanec obdrží od svého registrujícího lékaře výpis z jeho zdravotní dokumentace, nechá si daňový doklad proplatit na pokladně KJM. Poté je nutné se nejprve telefonicky objednat k preventivní lékařské prohlídce u MUDr. Málka („závodní lékař“) a následně seznámit s termínem preventivní lékařské prohlídky personalistku Bc. Petru Galuškovou, která mu na základě této informace vystaví písemnou žádanku zaměstnavatele o provedení pracovně lékařské prohlídky. O možnosti vyzvednutí písemné žádanky na personálním oddělení informuje zaměstnance přímo personalistka Bc. Petra Galušková, případně dle potřeby se individuálně se zaměstnancem dohodnou na jiném způsobu vyzvednutí.

Do Dokumentů byl vložen Příkaz ředitele – provádění pracovnělékařských prohlídek v KJM. Dodržování tohoto příkazu ředitele je závazné pro všechny zaměstnance KJM, v případě nedodržení příkazu ředitele budou zaměstnanci vyvozeny z nastalých skutečností příslušné důsledky.

Zaměstnanci vyslaní na preventivní lékařskou prohlídku k našemu závodnímu lékaři jsou povinni si nejdříve zajistit výpis z lékařské dokumentaci u svého registrujícího lékaře (praktický lékař). Od svého praktického lékaře si nechají vystavit doklad za vyhotovení výpisu, na kterém bude v tomto pořadí uvedeno:

  • odběratel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
  • zaměstnanec: jméno a příjmení zaměstnance

Platba za vyhotovení výpisu bude zaměstnanci knihovnou proplacena.

MANUÁLY

Vzory žádostí z personální oblasti

Vytisknout stránku Vytisknout stránku