Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Přednášky filmového historika, scénáristy a publicisty Pavla Taussiga ve spolupráci s Unijazzem, p. s. v Brně.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Druhý cyklus ze série pořadů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Na hradě i v zahradě.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Cyklus pořadů Malého divadlo hudby s Milošem Štědroněm ve dnech 22. 2., 22. 3. a 26. 4. 2017.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Pořady knihovny u příležitosti celostátní kampaně na podporu čtenářství – setkání s autory, soutěže, společná čtení, výstavy, loutkové divadlo aj. na pobočkách knihovny.

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3
Bystrc, Vondrákova 15, Bystrc, Vondrákova 15
Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33
Jundrov, Veslařská 56, Jundrov, Veslařská 56
Komín, Vavřinecká 13, Komín, Vavřinecká 13
Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164
Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4
Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1
Vinohrady, Velkopavlovická 25, Vinohrady, Velkopavlovická 25
Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52
Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Pořady knihovny u příležitosti celostátní kampaně na podporu čtenářství – setkání s autory, scénické čtení, kvíz, soutěže aj. v Ústřední knihovně a Mahenově památníku.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4
Mahenův památník, Střed, Mahenova 8

Setkání se spisovateli, kterým vychází kniha na Velký knižní čtvrtek, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška MUDr. Karla Erbena o vlivu vysoké hladiny homocysteinu na lidské zdraví a o tom, jak vzít své zdraví konečně do vlastních rukou.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Exkurze pro širokou veřejnost v Ústřední knihovně ve dnech 27. 3., 24. 4. a 29. 5., 26. 6. 2017. od 17.00 hod.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Setkání s cestovatelem Milanem Štouračem

Místo konání

Kohoutovice, Libušina tř. 27, Kohoutovice, Libušina tř. 27

Setkání s cestovatelem Jaromírem Novákem

Místo konání

Nový Lískovec, Oblá 75a, Nový Lískovec, Oblá 75a

Program 7. ročníku festivalu výstavy, přednášky, autorská čtení, koncerty, komponované pořady aj.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Setkání s polským historikem, v rámci festivalu Dny polské kultury

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška prof. dr. hab. Mieczyslawa Balowského v polštině, v rámci festivalu Dny polské kultury

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Seznámení s novinkami knižní produkce ve dnech 6., 13., 20. a 27. 4. 2017 od 10.00 do 12.00 hod.

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Přednáška o jednom z nejvýznamnějších českých spisovatelů spojená s promítáním filmu Sousto a dokumentu GEN, v rámci cyklu Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu II.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Beseda s Josefem Vojáčkem a Miroslavem Moravcem u příležitosti 100. výročí úmrtí tvůrce esperanta

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Nastartujte svou úspěšnou kariéru na stáži v ČR nebo v zahraničí

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Nevíte, co si vybrat ke čtení? Obraťte se na osobní knihovnici... Setkání se koná ve dnech 13. a 27. 4., 11. a 25. 5., 8. a 22. 6. 2017 nově v době od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.00 do 17.00 hod.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Odborníci z Historického ústavu FF MU v Brně hledají souvislosti české a polské historie, v rámci festivalu Dny polské kultury

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Beseda s úspěšnou českou spisovatelkou nad její novou povídkovou knihou

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přijďte si vyzkoušet jeden z nejnáročnějších druhů výběrového řízení na vlastní kůži.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Exkurze pro širokou veřejnost v uzavřených prostorách IN-centra Kleinova paláce ve ve dnech 18. 4., 16. 5., 20. 6. a 18. 7. 2017.

Místo konání

IN-centrum, Střed, nám. Svobody 15

Autorské čtení Miroslava Šilara

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška Marcela Jurczyka

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

V rámci přednáškového cyklu Za historií a památkami jihovýchodní Moravy II: Ve městě i na cestě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Podvečer nad novým románem Jiřího Kratochvíla

Místo konání

Mahenův památník, Střed, Mahenova 8

Setkání s cestovatelem Milanem Štouračem

Místo konání

Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164

Čtení spisovatelky detektivek a historických románů

Místo konání

Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52

Literární večer s autorkou o románu Knihy Jakubovy včetně výstavy a koncertu, v rámci festivalu Dny polské kultury

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Autorské čtení a beseda

Místo konání

Mahenův památník, Střed, Mahenova 8

Vzpomínkový pořad z cyklu Miloš Štědroň tradičně i netradičně

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška Lenky Rogožanové

Místo konání

Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Žebětín, Křivánkovo nám. 35

Přednáška o prozaikovi a novináři čapkovské generace zobrazujícího ve svém díle směšnost a tragiku života „malého člověka“ včetně projekce filmu Bylo nás pět, v rámci cyklu Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu II.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Setkání s cestovatelem Milanem Štouračem

Místo konání

Nový Lískovec, Oblá 75a, Nový Lískovec, Oblá 75a

Cestovatelská beseda Magdy Kalíškové

Místo konání

Staré Brno, Křížová 24 - "Na Křižovatce", Střed, Křížova 24

Beseda s úspěšnou českou spisovatelkou nad její novou povídkovou knihou

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška s projekcí filmu Romeo, Julie a tma, v rámci cyklu Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu II.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Přednáška s projekcí filmu Hry a sny, v rámci cyklu Osobnosti české kultury v kontextu holocaustu II.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Olejomalba Yvony Bartoňkové a básně Jiřího Grégra 

Místo konání

Černovice, Charbulova 38, Černovice, Charbulova 38

Výstava fotografií Milady Kozlovské

Místo konání

Jundrov, Veslařská 56, Jundrov, Veslařská 56

Tvorba dětí ZUŠ Slunná

Místo konání

Komárov, Černovická 2b, Jih, Černovická 2b

Tvorba Ivana Trávníka, vernisáž se koná 2. 2. 2017 od 17.00 hod.

Místo konání

Bystrc, Vondrákova 15, Bystrc, Vondrákova 15

Výstava koláží slovenské autorky Anity Bartos

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Autorská výstava

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Výstava výtvarných prací výtvarné práce dětí MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno (pracoviště DRC Medvídek).

Místo konání

Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1

Výstava soutěžních prací dětí, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Pořady knihovny u příležitosti celostátní kampaně na podporu čtenářství – setkání s autory, soutěže, společná čtení, výstavy, loutkové divadlo aj. na pobočkách knihovny.

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3
Bystrc, Vondrákova 15, Bystrc, Vondrákova 15
Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33
Jundrov, Veslařská 56, Jundrov, Veslařská 56
Komín, Vavřinecká 13, Komín, Vavřinecká 13
Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164
Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4
Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1
Vinohrady, Velkopavlovická 25, Vinohrady, Velkopavlovická 25
Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52
Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Výstava

Místo konání

Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164

Československá samizdatová a exilovou literatura, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Ing. Arch. Jana Urbanová a její tvorba

Místo konání

Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52

Tematická výstava knih, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4

Výstava nominovaných titulů na cenu Magnesia Litera včetně možnosti hlasování

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Výstava street fotografií Báry Raczové

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Fotografická výstava ze studijní poznávací cesty pracovníků SVČ Lužánky

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Ilustrace Lucie Munclingerové

Místo konání

Líšeň, Jírova 2, Líšeň, Jírova 2

Tvorba dětí ZŠ Kuldova

Místo konání

Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Tvorba dětí z MŚ při Fakultní nemocnici Brno, vernisáž se uskuteční 28. 3. 2017 v 16.00 hod.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Program 7. ročníku festivalu výstavy, přednášky, autorská čtení, koncerty, komponované pořady aj.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Poezie robotická

Místo konání

Líšeň, Jírova 2, Líšeň, Jírova 2

Vernisáž se koná 5. 4. 2017 10.00 hod.

Místo konání

Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164

Tvorba dětí ZŠ Krásného

Místo konání

Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Autorská výstava

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Autorská výstava

Místo konání

Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164

Poznávací výstava fotografií Nadi Pelikánové

Místo konání

Černovice, Charbulova 38, Černovice, Charbulova 38

Tvorba dětí ze ZŠ Jasanová

Místo konání

Jundrov, Veslařská 56, Jundrov, Veslařská 56

Výstava obrazů, vernisáž se uskuteční 6. 4. 2017 od 18.00 hod.

Místo konání

Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52

Výrobky s velikonoční tematikou, vystoupení Bohunické chasy a Chasičky od 18.00 hod.

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Literární večer s autorkou o románu Knihy Jakubovy včetně výstavy a koncertu, v rámci festivalu Dny polské kultury

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Výstava studentů muzeologie MU Brno

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Čtenářská soutěŽ pro děti 3. – 9. tříd ZŠ

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Čtenářská soutěŽ pro děti 2. – 9. tříd ZŠ

Místo konání

Kohoutovice, Libušina tř. 27, Kohoutovice, Libušina tř. 27

Čtenářská soutěŽ pro děti 3. – 9. tříd ZŠ

Místo konání

Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4

Literární soutěž pro děti všech věkových kategorií, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52

Pořady knihovny u příležitosti celostátní kampaně na podporu čtenářství – setkání s autory, scénické čtení, kvíz, soutěže aj. v Ústřední knihovně a Mahenově památníku.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4
Mahenův památník, Střed, Mahenova 8

Pořady knihovny u příležitosti celostátní kampaně na podporu čtenářství – setkání s autory, soutěže, společná čtení, výstavy, loutkové divadlo aj. na pobočkách knihovny.

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3
Bystrc, Vondrákova 15, Bystrc, Vondrákova 15
Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33
Jundrov, Veslařská 56, Jundrov, Veslařská 56
Komín, Vavřinecká 13, Komín, Vavřinecká 13
Královo Pole, Palackého 164, Královo Pole, Palackého 164
Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4
Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1
Vinohrady, Velkopavlovická 25, Vinohrady, Velkopavlovická 25
Žabovřesky, Mozolky 52, Žabovřesky, Mozolky 52
Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Výstava soutěžních prací dětí, v rámci Března – měsíce čtenářů.

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Tvůrčí dílna pro děti

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Tvorba dětí z MŚ při Fakultní nemocnici Brno, vernisáž se uskuteční 28. 3. 2017 v 16.00 hod.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého

Místo konání

Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1

Zábavné odpoledne včetně skupinové arteterapie s Hanou Sakmarovou

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Vědomostní soutěž pro děti

Místo konání

Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1

Rukodělná dílna pro děti a rodiče

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Skupinka dobrodruhů se vydala po stopě podivných tvorů a podařilo se jim nalézt jejich doupě... program pro TEEN.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Vyrob si každý měsíc něco pěkného pro radost. 

Místo konání

Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Výtvarná dílna pro děti a rodiče

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Představení z cyklu LiStOVáNí

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého za účasti autorů knihy

Místo konání

Bohunice, Lány 3, Bohunice, Lány 3

Workshop a autorské čtení Pavly Soletky Krátké, literární, výtvarná a pohybová dílna pro děti od 2 do 5 let

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Výtvarné tvoření pro děti a rodiče

Místo konání

Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1

Výtvarná dílna pro děti a rodiče

Místo konání

Vinohrady, Velkopavlovická 25, Vinohrady, Velkopavlovická 25

Vytáhněte z šuplíku svůj oblíbený kousek a vezměte ho s sebou na Tvůrčí psaní, v rámci program pro TEEN.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého

Místo konání

Starý Lískovec, Kurská 1, Starý Lískovec, Kurská 1

Hravé odpoledne pro děti a rodiče

Místo konání

Lesná, Haškova 4, Sever, Haškova 4

Vychutnejte si příjemný zážitek ze hry, v rámci program pro TEEN.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Čtení pro nejmenší s doprovodem dospělé osoby

Místo konání

Černá Pole, nám. SNP 33, Sever, nám. SNP 33

Co jsou to myšlenkové mapy a jak se dají uplatnit při studiu? V rámci programu pro TEEN.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Chtěli byste si vyzkoušet Live Action Role Play? V rámci programu pro TEEN.

Místo konání

ÚK Kobližná 4, Střed, Kobližná 4

Vyrob si každý měsíc něco pěkného pro radost. 

Místo konání

Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15

Vyrob si každý měsíc něco pěkného pro radost. 

Místo konání

Židenice, Stará osada 15, Židenice, Stará osada 15
Vytisknout stránku Vytisknout stránku