Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Šňůrka plná písmenek - cyklus besed pro žáky 1. tříd

Cyklus navazuje na úspěšný projekt Knihovny Jiřího Mahena Poprvé do školy - Poprvé do knihovny a projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníku SKIP Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cyklus chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují, tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení

Našim cílem je ocenit nejpilnější malé čtenáře (ať již „Knížkou pro prvňáčka“ nebo jinou pěknou cenou) a to bez pomoci učitelů a rodičů nejde. Právě Vy jste totiž pro naše prvňáčky těmi nejúžasnějšími osobami, které s nimi budou dennodenně pracovat a odhalovat jim tajemství písmenek. Cyklus programů je možné navštěvovat se školními dětmi v době výuky (po domluvě s paní učitelkou nebo panem učitelem) nebo i s rodiči v odpoledních hodinách, v době otevírací doby knihovny.

Symbolem království knih, kam děti s nástupem do školy vstupují, je Královna knih. Tu mají možnost poprvé uvidět při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, které probíhá v rámci projektu Poprvé do školy - Poprvé do knihovny 4. října 2012 na vybraných provozech knihovny (viz aktuální program).

Podruhé se s královnou děti setkají na začátku druhého pololetí, kdy od královny získají pracovní list - Šňůrku plnou písmenek. Tu mohou vyplňovat buď s královnou, při jejich pravidelných návštěvách ve škole, nebo pokud se za ní vydají do knihovny. Do něj budou moci získávat za každou přečtenou knížku písmenko, které se bude navlékat na pomyslnou šňůrku. Důkazem, že přečetly knížku bude to, že královně nakreslí obrázek z knížky a nebo jí o ní krátce povypráví. Zúčastnit se mohou i ti, kterým ještě samostatné čtení nejde tak dobře. Královně mohou povyprávět o knížce, kterou jim doma přečetli rodiče, prarodiče, sourozenci nebo se kterou se seznámili díky paní učitelce ve škole nebo ve družině.

Nejpilnější čtenáři budou na konci školního roku oceněni pěknými cenami. Předání proběhne buď jako součást slavnostního Klíčování nebo pro něj bude vyhrazen speciální termín a čas. Pro malé čtenáře bude připraven na závěr celého projektu další zajímavý program (autorské čtení či literární dílna).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku