Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Muzikoterapie - Bubnohrátky

Projekt společného muzikoterapeutického bubnování rozšiřuje v KJM prostor vzájemného setkávání o možnost společného prožitku a radosti z hudby, ale také o možnost relaxace, psychohygieny, uvolnění a duševního rozvoje.


O muzikoterapii

Hudba jako neverbální vyjádření boří bariéry mezi lidmi a stává se pojítkem mezi nimi. Je zároveň pojítkem mezi námi a světem. Spektrum využití je velmi široké (oblast zdravotnictví, školství, sociální péče ad.). Muzikoterapie se řadí mezi tzv. expresivní terapie obdobně jako arteterapie, dramaterapie, teatroterapie, poetoterapie, biblioterapie, filmoterapie, fototerapie a další. V KJM nabízíme metodu celostní muzikoterapie podle PaeDr. Lubomíra Holzera, od r. 2015 jsme nabídku aktivit rozšířili o prožitkovou oblast arteterapie. V celostní muzikoterapii se nepoužívá reprodukovaná hudba, ale nástroje muzikoterapeutické kvality (různé lidové a etnické nástroje z přírodních materiálů, s přirozeným laděním a bohatým spektrem alikvótních, harmonických tónů).

O projektu Bubnohrátky

V rámci projektu jsou realizovány Bubnohrátky (muzikoterapeutické bubnování), prožitkové relaxace a související přednášky a workshopy.

  • Bubnohrátky - aktivní muzikoterapie

Jedná se o praktickou část projektu, společné muzikoterapeutické bubnování vedené muzikoterapeutem z KJM. V případě muzikoterapeutického bubnování nejde primárně o získávání hudebních dovedností, ale o prožitek samý. Při společném bubnování prožíváme radost z rytmů, které společně tvoříme. Takovéto společné bubnování a zpěv přináší nejen relaxaci, fyzické a psychické uvolnění, ale i podporu neverbální komunikace, na psychosociální úrovni umožňuje prožívat vědomí sounáležitosti a vlastní jedinečnosti.

  • Prožitková muzikoterapeutická relaxace - pasivní muzikoterapie

Při prožitková muzikoterapeutická relaxaci dochází ke zklidnění, emočnímu uvolnění, energizaci a harmonizaci. Relaxanti zaujmou pohodlnou polohu, nejčastěji vleže. Muzikoterapeut zpívá, užívá rytmů, vibrací a hry na nástroje s přirozeným laděním. Při hře na tyto nástroje zaznívá nepřeberná škála alikvótních, harmonických tónů. Výsledkem je navození pozitivních změn v oblasti nejen tělesné, ale i emoční, mentální a duševní.

Pasivní i aktivní muzikoterapii nabízíme jak konkrétním cílovým skupinám (základní školy, školy praktické a speciální, mateřské školky, klub maminekosoby pečující ad.), tak i veřejnosti.

  • Prožitková relaxace pro veřejnost a Bubnohrátky 2x měsíčně
  • Bubnohrátky pro děti 2x měsíčně
  • Prožitková relaxace pro osoby pečující 2x měsíčně
  • Bubnohrátky v Mariánce příležitostně
  • Bubnohrátky na pobočce v Maloměřicích příležitostně

Další složkou jsou tematické přednáškové akce Malého divadla hudby (teoretická část) realizované odborníky v oboru, tzv. Muzikoterapeutický podzim I. (2014) a Muzikoterapeutický podzim II: expresivní terapie v KJM (2015).


Kontaktní osoba

Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.

  • e-mail: muzikoterapie@kjm.cz
  • tel.: 542 532 170

Projekt Bubnohrátky byl finančně podpořen z dotačního titulu Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR.


Výběrová fotogalerie

Dílna muzikoterapeutického bubnování se Soňou Štoudkovou v Dětském lesním klubu Mariánka.

Datum konání: 6.8.2015 

Zvuky muzikoterapeutických nástrojů a šumění stromů v malebné zahradě pobočky v Maloměřicích se Soňou Štoudkovou.

Datum konání: 4.8.2015 

Bubnohrátky pro Klub maminek se Soňou Štoudkovou.

Datum konání: 10.6.2015 

Zvukový a výtvarný happening ke Světovému dni oceánů.

Datum konání: 8.6.2015 

Dílna muzikoterapeutického bubnování na bubny djembé podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera pro dospělé se Soňou Štoudkovou.

Datum konání: 23.4.2015 

Netradiční relaxační koncert živé hudby s celostní muzikoterapeutkou Evou Sádlíkovou.

Datum konání: 9.3.2015 

Realizováno v rámci projektu Bubnohrátky, který je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu Knihovna 21. století.

Datum konání: 20.10.2014 

Realizováno v rámci projektu Bubnohrátky, který je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu Knihovna 21. století.

Datum konání: 13.10.2014 

Bubenický koncert hudebníka a mistra rytmů, který patří k výrazným postavám brněnské alternativní scény spojený s muzikoterapeutickou dílnou, z cyklu Muzikoterapeutický podzim.

Realizováno v rámci projektu Bubnohrátky, který je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu Knihovna 21. století.

Datum konání: 29.9.2014 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku