Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Pověste ho vejš! – mladí lidé v knihovně

Od října 2014 rozšiřujeme stávající prostory Knihovny pro děti a mládež o speciální „prostor pro mladé“, jež v sobě skloubí potřebu relaxace s nabídkou volnočasových aktivit a vzděláváním.

Anketa SUK

Logo Národní pedagogické knihovny Komenského

Každoroční anketa, kterou vyhlašuje Sukova studijní knihovna , která je součástí Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze. Jedná se o jedinou anketu v Česku, kde hlasují přímo děti o knížku, která je v uplynulém roce nejvíce zaujala. Musí to však být knížka, která v prvním vydání vyšla v předcházejícím roce. Svou část ankety mají také knihovníci a učitelé. 

Den pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu

Od roku 2007 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP celostátní akci Den pro dětskou knihu .

Akce připadá vždy na sobotu před první adventní nedělí. V předvánočním čase je to již tradiční akce, která chce pomoci rodičům, ale i dětem, vybrat si správný dárek pod stromeček a také ukázat, že čtení sluší každému.


Charta služeb pro děti a mladé lidi

Logo projektu Charta sluzeb...

Na základě zájmu samospráv připravil Odbor modernizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR k realizaci pilotní projekt Charta pro občana. Jeho cílem je zkvalitnit výkon správních činností a veřejných služeb na pracovištích, která bezprostředně přichází do styku s občany. Knihovna Jiřího Mahena v Brně se do tohoto projektu rovněž zapojila a zaměřila se na děti a mladé lidi ve věku 10 - 15 let s následujícím mottem:
„Tato charta Ti jako uživateli knihovny zaručuje určitá práva. Využijeme všechny dostupné příležitosti, abychom Ti pomohli. Informace o našem knihovním fondu, akcích a další služby najdeš na www.kjm.cz 24 hodin denně.“
Knihovna Jiřího Mahena v Brně si přeje, aby děti a mládež našly v jejích prostorách poučení, zábavu i radost z hledání a objevování a chartou se zavazuje využít k tomu všechny možnosti.

Kamarádka knihovna

Kamarádka knihovna

Svaz knihovníku a informačních pracovníků SKIP a Klub dětských knihoven SKIP vyhlásil v roce 2007 první ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (tj. oddělení pro děti ve veřejné knihovně). Děti vyplňují vysvědčení , ve kterém hodnotí knihovnu, do které chodí, a známkují ji jako ve škole. A to nejen knihovnu, ale také paní knihovnici, počítače a knížky.

Kde končí svět

Klub dětských knihoven

Projekt již po několikáté vyhlašuje Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (KDK SKIP). 1x za dva roky je vyhlášeno společné téma. Každá knihovna si může vybrat, zda a jakou formou se k projektu přihlásí. Knihovna Jiřího Mahena v Brně věnuje tuto soutěž tradičně starším uživatelů, tj. dětem ve věku 10-16 let.

Lekotéka - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Nechali jsme se inspirovat v zahraničí běžnou službou – půjčováním didaktických hraček dětem s různými druhy postižení (zejm. handicap mentální a tělesný) a do nového školního roku 2013/2014 jsme pro Vás připravili soubor hraček a pomůcek k zapůjčení dětem do škol i rodin. Do pilotu se zapojují pobočky v Králově Poli, Líšni a Židenicích.

 Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem vznikla v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v roce 2003. Od roku 2004 se Knihovna Jiřího Mahena v Brně účastní tohoto projektu, kdy děti u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875) stráví pohádkovou noc v knihovně. Na 2. 4. také připadá Mezinárodní den dětské knihy.

Poprvé do školy - Poprvé do knihovny

Poprvé do školy - Poprvé do knihovny

Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně s myšlenkou podpory čtenářství u dětí, které vstupují do 1. tříd základních škol. Snahou je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní docházky s první návštěvou knihovny a pomoci dětem i jejich rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná. Naší snahou je ukázat, že knihovna může být dobrým přítelem na této cestě. V rámci projektu pořádáme aktivity pro děti, ale i přednášky pro rodiče, ve kterých jim chceme pomoci zvládat tuto někdy nelehkou pouť a doporučit dětem i jejich rodičům zajímavé knižní tipy pro společné čtení

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka je projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dříve projektu MŠMT ČR, realizovaný Sukovou studijní knihovnou) a v našem podání vhodně doplnil projekt Poprvé do školy - Poprvé do knihovny. Aktivity projektu realizuje Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a jsou spojené s unikátní Knížkou pro prvňáčka.

Rosteme s knihou

Rosteme s knihou

Projekt Svazu českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy je zaměřený na podporu čtenářství dětí. Do nedávné doby k tomu využíval metry kampaně. V současné době je projekt zaměřený na spolupráci s řadou organizací, které se věnují podpoře čtenářství u dětí. 

Škola naruby

S deníčky projektu Škola naruby se pracuje hlavně na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Na pobočce Stará Osada (Židenice) realizují program Za školou v knihovně (foto 2012). Dětem jsou pravidelně představovány nové knížky a zajímavé aktivity s literaturou. Každou představenou knížku hodnotí jako ve škole - známkami.

Záložka do knihy spojuje školy hodnocení projektu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave vyhlásily při příležitosti měsíce října jako Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 pro základní školy a osmiletá gymnázia 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme:

Jižní Morava čte: Legendy a mýty mého kraje

Literární soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let realizovaná na podporu budování vztahu dětí k místu, kde žijí a jejich seznámení s historií regionu. Projektu se zúčastnily tyto pobočky, Bohunice (Lány 3), Bystrc (Vondrákova 15), Černá Pole (nám. SNP 33), Černovice (Charbulova 38), Líšeň (Jírova 2) a Žebětín (Křivánkovo nám. 35).


Ruku v ruce

logo Ruku v ruceProstřednictvím projektu Ruku v ruce (2010-2012) podávala KJM pomocnou ruku dětem s různými typy postižení či dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, na něž soustředila vzdělávací besedy a integrační programy s dětmi s běžných základních škol. Projekt byl zaměřen na snižování informačních bariér, které od sebe oddělují zdravé děti od dětí s handicapy. Nyní následuje pětiletá doba udržitelnosti projektu prostřednictvím činnosti Dětské knihovny KJM (besedy). Jeho výstupem se stal metodický materiál:

  • ke stažení: METODICKÝ MATERIÁL
    zpracovaná témata ze všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů včetně možnosti komentáře staženého textu
Vytisknout stránku Vytisknout stránku