Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Schrattenbachové a jejich potomci

sv. p. Felix Schrattenbach (1570) ? Marie Alžběta v. Eck = 5 dcer +


Kryštof Zikmund sv. p. Schrattenbach (1601), Bernhard sv. p. Schrattenbach, Maxmilián sv. p. Schrattenbach (1615)

Jan Friedrich hrabě Schrattenbach (1605) ? Dorota Sidonie v. Eck =


Wolfgang Ferdinand hr. Schrattenbach (+1680) ? Lukrecie Maxmiliana v. Radmannsdorf – /štýrská větev/

Rosina Isabela hr. Schrattenbach ? Karel Juritsch v. Gallenberg

Jan Baltazar hr. Schrattenbach (1630) ? Anna Alžběta hr.Wagensperg = /moravská větev/


Rudolf Friedrich hr. Schrattenbach (+1728) ? 1. Marie Fr. hr. Herberstein 2. Marie Felicie hr. Herberstein

Terezie Eusebie hr. Schrattenbach ? 1 Otto v. Fatenbach 2. Wolf v. Balbo-Waxenstein

Max Antonín hr. Schrattenbach (Arnošt) - opat v Korutanech a v Emauzích v Praze

Rosa hr. Schrattenbach (1673-1717) ? (1697) Frant. hr. Nádasdy =

Lipot hr. Nádasdy (+1758) ? Maria Josefa hr. Trauttmansdorf

Ferenc hr. Nádasdy (1709-1783) ? 1. Maxmiliana Eleonora hr. Rottal 2. Josefa baronka Malaczynska

Boldiszar hr.Nádasdy ? 1744) Erzsebet Berenyi  baronka Karancz-Berenyi

Marie Cecílie hr. Schrattenbach ? Frant. Adam hr. Lamberg

Gandolf Vilém hr. Schrattenbach ? Marie Terezie v. Lengheim

Josefa Sidonie hr. Schrattenbach ? Jan Kryštof v. Wildenstein

Zikmund Felix hr. Schrattenbach (1679-1742) - biskup v Lublani

Wolfgang Hanibal hr. Schrattenbach (1660 Lemberg - 1738 Brno) biskup olomoucký, kardinál, stavebník Schrattenbachova paláce

Ota Jindřich hr. Schrattenbach (+1733) ?  Marie Terezie hr. Wildenstein =


Zikmund Kryštof hr. Schrattenbach (1698 Štýrský Hradec -1771 Salcburk) arcibiskup salcburský, Mozartův mecenáš

Josef Fridrich hr. Schrattenbach (+1756) ? Josefa hr. Gallenberg

Marie Krescencie hr. Schrattenbach (1700-1755) ? (1721) Zikmund Karel hr. Petřvaldský =

Marie Eleonora hr. Petřvaldská z Petřvaldu (sestra Agnes) (1725-1800)

Marie Terezie hr. Petřvaldská z Petřvaldu (1727-1768) ? (1744) Prosper Antonín  Berchtold z Uherčic (1720-1807)

Bernard Jan Nepomuk hr. Petřvaldský z Petřvaldu (1734-1763)

Jan Rudolf hr. Schrattenbach (1705-1751) – probošt kolegiátní kapituly v Brně

Maxmiliana Leopoldina hr. Schrattenbach (+1773) ? Josef hr. Lichtenstein

František Antonín hr. Schrattenbach (1712 Štýrský Hradec –1783 Baden), moravský zemský hejtman, hostitel W. A. Mozarta v Brně ? (1736 Vyškov) Marie Josefa hr. z Vrbna (1717 Praha-1791)=


Marie Terezie hr. Schrattenbach (1737-1803 Brno) ? 1. Oto Karel hr. Haugvic   2. Ludvík Antonín hr. Žerotín (1723-1808) =

Terezie hr. Žerotín-Lilgenau (1773-1802) ? (1792 Brno) József Esterházy de Galántha (1760-1830)

Marie Augusta hr. Schrattenbach (1740-1791) ? Jan Gundakar hr. Herberstein-Neuberg =

Johann Hieronymus hr. Herberstein (1772-1847)

Marie Anna hr. Herberstein (1773-1827)

Václav Josef (1741)

Felix Antonín (1743)

Vincenc Josef hr. Schrattenbach (1744-1816), III. brněnský biskup

Antonie Františka (1745)

Marie Josefa hr. Schrattenbach (1750-1806) ? 1. Guido hr. Dietrichstein 2. (1774 Brno) Josef hr. Khevenhüller-Metsch (1733-1792). František Gundakar kníže Colloredo-Mannsfeld =

Maria Jan Josef hr. Khevenhüller-Metsch (1776-1858)

Jakub Jan Vincenc hr. Khevenhüller-Metsch (1780-1841)

Frant. Seraph. Ant. hr. Khevenhüller-Metsch (1783-1867)

Marie Karolina hr. Schrattenbach (1751-1818 Brno)

Marie Františka hr. Schrattenbach (1753-1818 Brno)

Leopoldina (1757)

Ota Wolfgang hr.Schrattenbach (1739-1820) ? Marie Anna hr. Starhemberg (1749-1799) =


Marie Josefa hr. Schrattenbach (1768 Štýrský Hradec – 1794 Praha) ? (1793 Žehušice) Josef hr. Thun-Hohenstein (1767-1810) =

Josef Matyáš hr. Thun-Hohenstein (1794 Praha – 1868 Salcburk) ? /větev Thun/

Marie Aloisie hr. Schrattenbach (1776 Brno)

Marie Terezie hr. Schrattenbach (1777 – 1803) ? (1796) Josef hr.Thun-Hohenstein (1767-1810) /manželství rozvedeno/ =

Jan Nepomuk hr. Thun-Hohenstein (1797-1841)

František Antonín II. hr. Schrattenbach (1780 Celje – 1816 Brno) ? (1808) Marie Kristýna Serényi (1783 – 1821 Brno)

Alžběta Marie Jindřiška hr.Schrattenbach (1809 Brno – 1875 Brodek) ? (1827 Brno) Gustav Josef hr. Kálnoky (1799-1884 Štýrský Hradec)  ? /větev Kálnoky/

(úmrtím Oty Wofganga hr. Schrattenbacha r. 1820 rod zaniká po meči)


Větev Thun-Hohenstein

// František de Paula hr. Thun-Hohenstein (1734-1800) ? Maria Wilhelmina hr.Ulfeld (1744-1800) =

Marie Alžběta hr.Thun-Hohenstein (1764-1806) ? (1787) Andreas hr. Razumowsky (mecenáš Beethovena)

Vilemína Kristýna hr. Thun-Hohenstein (1765-1841) ? (1788) Karel kníže Lichnowsky (mecenáš Mozarta a Beethovena)

Josef hr. Thun-Hohenstein (1767-1810) ? Marie Josefa hr.Schrattenbach =//

Josef Matyáš hr. Thun-Hohenstein (1794 Praha – 1868 Salcburk) ? (1816 Praha) Františka Romana hr.Thun-Hohenstein (1796 Praha-1883 Salcburk) =

1. Josef Osvald I. hr.Thun-Hohenstein (1817 Žehušice –1883 Klášterec nad Ohří) ? (1846 Praha) Johanna starohr. Salm-Reifferscheid = ?*

2. Maxmilián Josef  hr.Thun-Hohenstein (1820 Praha -1854)

3. Guidobald hr.Thun-Hohenstein (1823 Žehušice -1904)

4. Zikmund hr.Thun-Hohenstein (1827 Klášterec nad Ohří -1897) ? (1855 Měšice) Matylda hr.Nostitz-Rieneck = ? **

5. Kristýna hr. Thun-Hohenstein (1928 Žehušice -1893) ? (1853 Salcburk) Alfred Karel von Gatterburg

6. Jindřich Jan Nepomuk hr.Thun-Hohenstein (1830 Praha -1886) ?  1. (1868 Salcburk) Irena hr. Esterházy de Galántha  2. (1871) Gabriela von Ueberacker = ?***

7. Kristián Gabriel (1832-34)

8. Filipína hr.Thun-Hohenstein (1835 Žehušice -1928) ? (1858) Arnošt hr. Thun-Hohenstein = ?****

9. Karel Boromejský Emanuel hr.Thun-Hohenstein (1842-1931)

?* Josef Osvald I. hr. Thun-Hohenstein =

1. Rosina hr. Thun-Hohenstein (1848 Klášterec nad Ohří -1931) ? (1873 Praha) Viktor hr. Dubský, sv. p. z Třebomyslic (1834-1915), bratr spisovatelky Marie Ebner-Eschenbach =

Helena hr. Dubská (1874 Teherán-1956 Salcburk) ? Waldemar Conrad Ludwig von Thienen-Adlerflycht

Adolf hr. Dubský (1878-1953) =

Osvald hr. Dubský (1908-1942)

Evžen hr. Dubský (1914-1944) ? Karla  Sprinzenstein =

Manfred hr. Dubský (1942)

2. Josef Osvald II. hr. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid (1849 Žehušice -1914) ? (1878 Praha) Kristýna hr. Waldstein-Wartenberg =

Josef Osvald III. hr. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid (1878-1942)

Adolf hr. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid (1880-1957) ? (1912) Agnes  kněžna Windisch-Grätz (1884-1969)=

Matyáš Osvald hr. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid (1914 Vídeň - 1991) ? (1954) Eleonora hr. Hoyos-Sprinzenstein

Kristýna Johanna hr. Thun-Hohenstein (1917 Vídeň -1997)

Alfred Maria hr. Thun-Hohenstein (1918 – 1943 Kursk)

Marie Gabriela hr. Thun-Hohenstein (1919 Tachov - 2005)

Michael Paul hr. Thun-Hohenstein-Mirbach (1921 Praha -1960) ? (1953 Vídeň) Margarete Tetzeli von Rosador

Pavel hr. Thun-Hohenstein (1884 Praha- 1863 Vídeň) ? (1919 Mnichov) Gabriela hr.Thurn und Valsassina =

Leonhard hr. Thun-Hohenstein (1921-1943 Novgorod)

Žofie Františka hr. Thun-Hohenstein (1923-1995) ? 1. Benjamin Woodrow  Pennington 2. Michael sv. p. Prittwitz

Eleonora Kristýna hr. Thun-Hohenstein (1924)

Johann-Ernst hr. Thun-Hohenstein (1929-1996) ? (1954) Maria Ildefonsa von Dahmen

3. Františka Johanna hr. Thun-Hohenstein (1852-1894) ? Ernst Karel hr.Waldstein

4. Klotylda Johanna hr. Thun-Hohenstein (1854-1934) ? Filip hr.Grünne

5. Maxmilián Theodor hr. Thun-Hohenstein (1857-1950) ? Marie Gabriela kněžna Lobkowicz =

Johanna Maria hr. Thun-Hohenstein (1887)

Maxmilián Maria Mořic  hr. Thun-Hohenstein (1887-1935) ? Sidonie baronka Nádherná z Borutína

Marie-Anna Johanna hr.Thun-Hohenstein (1889) ? Zdenko hr.Kolowrat-Krakovský-Liebsteinský

Felix Osvald Maria hr.Thun-Hohenstein (1891-1938) ? Marie Josefa hr. Thun-Hohenstein =

Maxmilián Josef hr. Thun-Hohenstein (1919-1952) ? Dorothea hr. Gatterburg

6. Ernestina Gabriela hr. Thun-Hohenstein (1858 Praha – 1948 Dírná) ? 1. Evžen hr.Vratislav  z Mitrovic  2. Lev František hr. Thun- Hohenstein =

Josef Osvald Václav Vratislav z Mitrovic (1883-1966 Dírná) ? Thea Josefa hr. Thun-Castelfondo

Anna Marie Vilemína hr.Thun-Hohenstein (1903-1943) ? (1921 Děčín) 1. Wolfgang von Thienen-Adlerflycht  2. Antonín Margelik

7. Johanna Marie Rosina hr.Thun-Hohenstein (1861 Praha -1939) ? Johann Baptist hr. Broel - Plater

?**/Zikmund hr. Thun-Hohenstein/ =

1. Josef Filip hr. Thun-Hohenstein (1856 Praha -1932) ? (1881 Vídeň) Gabriela hr. Buquoy =

Mathilda von Thun-Hohenstein (1882-85)

Karel Josef hr. Thun-Hohenstein (1883 Znojmo -1961) ? (1913 Waldenburg) Sarah Marie Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst =

Siegfried Josef hr. Thun-Hohenstein (1915 Vídeň) ? (1947) Marie Anna Falat

Alžběta hr. Thun-Hohenstein (1918-29)

Zikmund Karel hr.Thun-Hohenstein (1890-1906)

2. Ervín hr. Thun-Hohenstein (1858-1870)

3. Felix Leopold hr. Thun-Hohenstein (1859 Měšice -1941) ? (1893 Vídeň) Gabriela Ludmila hr. Larisch von Mönnich =

Henrietta hr. Thun-Hohenstein (1894-1984) ? (1925) Karl Habig

Ervín Zikmund hr.Thun-Hohenstein (1896-1946 zastřelen v ruském zajetí) ? (1927) Alix hr.Černín z Chudenic =

Ervín hr. Thun-Hohenstein (1928-47)

Isabela hr. Thun-Hohenstein (1931-1966) ? (1954) František Karel hr. Černín z Chudenic

Ferdinand Evžen hr. Thun-Hohenstein (1898-1978) ? (1935) Marie Anna Röhm =

Ferdinand Felix hr.Thun-Hohenstein (1937) ? Maddale Albertini

Anna Matylda hr.Thun-Hohenstein (1902 Velké Kunčice – 1988)

 ?***/Jindřich Jan Nepomuk hr.Thun-Hohenstein/ =

1. Irena Marie hr. Thun-Hohenstein (1872-1920)

2. Josef Matyáš (1874-1941) ? 1. (1900) Marie Leopoldina Maccafry of Kean More =

Jindřich Max hr. Thun-Hohenstein (1900-1971)

3. Jan Antonín hr. Thun-Hohenstein (1878-1900)

 ?****/Filipína hr.Thun-Hohenstein/ =

1. Rudolf hr.Thun-Hohenstein (1859-1943) ? (1911) Marie Mautner von Markhof

2. Marie hr. Thun-Hohenstein (1860-77)

3. Aloisie Františka hr.Thun-Hohenstein (1870-1965) ? (1890) Antonín Ledóchowski

4. Matylda hr.Thun-Hohenstein (1872-1964 Salcburk) – dáma ústavu šlechtičen v Brně


Větev Kálnoky

Alžběta Marie Jindřiška hr.Schrattenbach (1809 Brno – 1875 Brodek) ? (1827 Brno) Gustav Josef hr.Kálnoky (1799-1884 Štýrský Hradec)  = 

1. Zikmund Jindřich hr. Kálnoky (1828 Letovice -1872 Baden)

2. Alexandr Jan hr. Kálnoky (1830-1905 Štýrský Hradec)

3. Kristýna Marie hr. Kálnoky (1831-1877) ? (1862 Brodek) Günther hr. zu Stolberg-Stolberg

4. Gustav Zikmund hr. Kálnoky (1832 Letovice -1898 Brodek), 1891-95 ministr zahraničí

5. Helena Anna hr. Kálnoky (1835-1931) ? August hr. Sylva-Taroucca

6. Štěpán Josef (1836-37)

7. Sidonie Pavla hr. Kálnoky (1837-1870)

8. Béla Jindřich hr. Kálnoky (1839 Letovice -1880 Brodek)

9. Gisela Leopoldina hr. Kálnoky (1840-1925) ? Eduard sv. pán Wiedersperger

Felix Zikmund (1864-1843)

Gustav (1865-1915)

Jindřich Gustav (1869-1940)

Maria Jana (1878-1956)

Rudolf Maria (1880-1958)

10. Adéla Isabela hr. Kálnoky (1843 Letovice -1905 Čičov) ? 1. Johann Nepomuk hr. Waldstein-Wartenberg  2. Elzéar Charles vévoda de Sabrau-Ponteves

11. Hugo Leopold hr. Kálnoky (1844 Letovice -1928 Letovice) ? 1 (1887) Marie Gabriela hr. Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein (1858 Praha - 1989) 2. (1892) Marie hr. zu Herberstein-Proskau (1857 Štýrský Hradec – 1943 Letovice) ?

12. Jindřich Zikmund hr. Kálnoky (1848-49)

13. Marie Alexandra hr. Kálnoky (1850-1892)

14. Aloisie Marie hr. Kálnoky (1851-52) 

? /Hugo Leopold hr. Kálnoky/ =

1. Alexandr Gustav hr. Kálnoky (1888-1965 Vídeň) ? Marie-Terezie princezna Schönburg-Hartenstein (1896-1979) =

Johanna Marie hr. Kálnoky (1921 Čičov) ? Ing. Tibor Kovats

Marie-Adéla Alexandra hr. Kálnoky (1922 Vídeň) ? (1944 Čičov) György hr. Ambrózy Séde Isabela hr. Ambrózy (1945 Budapešť) ? George Berczely

Marie Terezie hr. Ambrózy (1954 Vídeň) ? Filip hr.Lerchenfeld

Alexandr Hugo hr. Kálnoky (1924 Vídeň), pán na Letovicích ? Angela Marion Lade  Markéta Isabela hr. Kálnoky (1926 Čičov) ? Friedrich Salvator arcivévoda  Habsburg-Lothringen

Isabela Klotylda hr. Kálnoky (1928 Vídeň) ? Hans von Werther-Střížek

Ing. Alois Hugo hr. Kálnoky (1931 Vídeň)

Tereza Marie hr. Kálnoky (1932 Čičov) ? Gyula hr. Jankowich-Bésán de Pribér

2. Felix Gustav hr. Kálnoky (1889 -1928)

3. JUDr. Gustav Bedřich hr. Kálnoky(1892 Olomouc-1979 Linec) ? Konstanze hr. Blanckenstein

4. Tereza Marie hr. Kálnoky (1893 Olomouc -1969 Vídeň) ? Karel Jiří hr. Belcredi (1893-1972) =

Ludvík Hugo hr. Belcredi (1921 Líšeň –1981 Brno) ? Miloslava Králová

Marie Terezie hr. Belcredi (1922 Líšeň -1978) ? Jan Nepomuk kníže Lobkowicz

Hugo Ludvík hr. Belcredi (1923 Líšeň) ? Marie Kouřilová

JUDr. Richard Mořic  hr. Belcredi (1926 Líšeň) ? Mabile kněžna Rohan-Guémenée

Egbert Alexandr hr. Belcredi (1938 Brno)

5. Alžběta Gabriela hr. Kálnoky (1895-1975) ? JUDr. Jiří Jindřich hr. Belcredi =

Marie Alžběta hr. Belcredi (1936 Brno) ? Arnaud de La Haye-Jousselin

Karel Michael hr. Belcredi (1939 Brno) ? Claudia von Falkhausen

6. Marie Františka hr. Kálnoky (1896-1981)

7. Ludmila Mariana hr. Kálnoky (1898-1982)

8. Hugo Josef hr. Kálnoky(1900-1955) ? Ingeborg von Breitenbuch =

Eleonora Marie Ludmila hr. Kálnoky (1935) ? John Charles Bongiovanni

Wolfgang Dietrich hr. Kálnoky (1936) ? 1. Marianne Gertrude Zylka  2. Helene Cécile Germond 


Zpracovala: Mgr. Olga Erhartová

Vytisknout stránku Vytisknout stránku