Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Rosteme s knihou

O projektu

logo rosteme s knihouProjekt Svazu českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy je zaměřený na podporu čtenářství dětí. Do nedávné doby k tomu využíval metry kampaně. V současné době je projekt zaměřený na spolupráci s řadou organizací, které se věnují podpoře čtenářství u dětí.

Projekt dává volnost práce s tématy dětského čtenářství, proto také pojaly jednotlivé provozy náplň aktivit projektu různorodě.

Dětská knihovna - ústřední knihovna

Na projekt Rosteme jsou zvaní klíčovaní prvňáčci, vlastně již druháci. Chceme tak pokračovat v příjemném setkávání v prostorách knihovny a u dětí tak vytvořit pozitivní pohled na knihu a čtení.  Jedná se o několik cyklických besed v průběhu školního roku (témata jsou vybrána po konzultaci s učitelkami). V prvních letech děti v průběhu dopoledního programu pátrali po knize, které měla spojitost se zvoleným tématem. S hledáním jim pomáhaly dvě knihovnické bytosti Tlachalína ( hledá důkazy a fakta) a Lupilotta (miluje příběhy a vyprávění). S dětmi jsme si povídaly, kreslily jsem a tvořily. Snažíly jsme se jim dát co nejvíce indicií, které by jim pomohly najít hledanou knihu. Na závěr setkání děti dostaly měřící úkoly. Měříly hromadu knih, které do příště přečtou a měřily taky sebe, protože: Když mám tuhle výšku, tak čtu tuto knížku...Po dvou letech jsem na toto detektivní poutování navázaly, opět po domluvě s pedagogy základních škol další sérii besed zaměřenou na významné české autory knih pro děti a mládež. V rámci každé besedy získají děti pracovní list a ten si snaží na základě informací z celé besedy, vyplnit.Po úspěchu cyklu besed pro druháky jsem nabídly pedagogům i cyklus pro žáky třetích tříd, který je zaměřený na světové autory literatury pro děti a mládež.

Rosteme s knihou na pobočkách KJM

  • pobočka Černá pole, nám. SNP

Na aktivitách projektu spolupracují paní knihovnice se žáky druhých tříd. Děti v rámci školní výuky pětkrát za školní rok navštíví knihovnu, kdy je pro ně připravena zajímavá beseda, např. na téma velikonočních zvyků, pohádkových soutěží a pod. Všechny děti si vedou čtenářské deníky, které si společně vyrábějí při první návštěvě knihovny.  Z těchto čtenářských deníků probíhá o letních prázdninách v knihovně výstava.

  • pobočka Líšeň, Jírova

Na pobočce spolupracují kolegyně se žáky z druhých tříd, vždy se střídají setkání v knihovně a ve škole. Pracuje se s různými tématy formou čtení na pokračování, prací s mluveným slovem, kvízy. Mezi oblíbené knihy, se kterými se pracuje patří např. Březinová, I.: Lentilka pro dědu Edu nebo knížka Žáčka, Z.: Krysáci.

  • pobočka Kohoutovice, Libušina třída

Na pobočce realizují kolegyně s žáky z druhých až čtvrtých tříd, které chodí do školní družiny, pravidelná měsíční setkání v knihovně. Každý měsíc pracují s jiným tématem, např. detektivové, ohlédnutí za prázdninami, Dušičky, kamarádství - slavné dvojice... Součástí každé lekce je prohlídka zajímavých knížek v knihovně s možností půjčit si nějakou domů. V rámci programů sbírají body za splněné úkoly a také za počet přečtených knížek.

  • pobočka Starý Lískovec, Kurská

Kolegyně na pobočce pracovaly systematicky s jednou třídou dva a půl roku, kdy probíhaly nejen společné besedy ve škole i v knihovně, ale také si třída s paní učitelkou vedla společný čtenářský deník, který byl doplněný dětskými ilustracemi.  Na závěr této spolupráce vytvářely děti zajímavé koláže na téma " Proč rád čtu? Kde se mi nejlépe čte?.

  • pobočka Bystrc, Vondrákova

Na pobočce připravují aktivity pro žáky prvních tříd, které probíhají jak ve škole, tak v knihovně.  Kromě přímé podpory čtenářství se také učí, jak se správně o knihy starat a jak je opravit. Z tématických bese uveďme např. Televizní čtení - prezentace knížek na určité téma nebo Broučkování - zábavné dopoledne ve škole, které bylo zaměřené na plnění úkolů k životu mravenců.

  • pobočka Bohunice, Lány

„Kolegyně na pobočce pracuje s dětmi z první až třetí třídy v pěti čtenářských klubech. Každý měsíc věnuje jednomu tématu ( kamarádství a parta, dobrodružství z prázdnin, strašidla, vánoce netradičně). Učí je porozumět textu, dozvědět se nové informace, se kterými potom děti pracují v samostatném nebo skupinovém úkolu. Členové klubu dostávají také malý domácí úkol a za jeho splnění dostanou na konci školního roku odměnu. V každé klubové hodině se pracuje jak s beletrií, tak s naučnou dětskou literaturou. Žáci třetí třídy se při klubových hodinách seznamují s jednotlivými literárními žánry. Každý klub si vede svůj deník. Do něj si děti zapisují každou návštěvu knihovny, co si přečetly, co zažily, případně co si vyrobily – přáníčko, záložku, obrázek apod.“

Vytisknout stránku Vytisknout stránku