Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Dvě nová samoobslužná zařízení pro půjčování knih najdete v 1. a 3. NP Ústřední knihovny (Kobližná 4). Jedno je umístěno v atriu u výpůjčního pultu, druhé se nachází před Knihovnou pro děti a mládež. Zařízení jsou určena pro půjčování dokumentů opatřených čipem (označeno oranžovou nálepkou v knize) ze všech oddělení knihovny.

  

        Výpůjční pult                                                Knihovna pro děti a mládež          Kniha s nálepkou

Pokud si během obsluhy nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte pracovníka v Hudební knihovně či Knihovně pro děti a mládež. Taktéž vaše připomínky uvítáme na adrese typltova@kjm.cz. Děkujeme.


Návod k obsluze

Realizace výpůjčky

 • ikona výpůjčka

Pro výpůjčku klikněte na ikonu výpůjčky.

 • načtení průkazu čtenáře a identifikace přes PIN

   

Přiložte průkaz pod čtečku čárovým kódem nahoru. Po načtení zadejte PIN, který v knihovně běžně používáte k přihlášení do on-line katalogu. Pokud PIN nepoužíváte, zadejte kód ve formátu RRMMDD.

 • přiložení knih

Knihy pokládejte jednu po druhé. Na obrazovce lze sledovat, jsou-li knihy správně načteny.

  

 • ukončení půjčování

Po načtení všech dokumentů si můžete:

 • vytisknout seznam všech dokumentů, které máte v Ústřední knihovně půjčené (= seznam výpůjček s termínem vrácení),
 • nebo jej můžete poslat na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě,
 • nebo na obrazovce zadáte ukončení operace (= kliknutí na ikonu s křížkem).

POZOR! Samoobslužné zařízení neumožňuje prodlužování dokumentů. Knihy nepůjdou načíst, pokud:

 • nemáte vyrovnané veškeré pohledávky vůči knihovně, 
 • nemáte průkaz s platnou registrací,
 • překročili jste výpůjční dobu u dokumentů,
 • překročili jste limit u výpůjček (= 25 ks).

Chcete-li si zkontrolovat údaje ve vašem čtenářském kontě, klikněte na příslušnou ikonu.


Čtenářské konto

 • ikona čtenářského konta

Pro informaci o svém čtenářském kontě klikněte na ikonu čtenářského konta.

 • načtení průkazu čtenáře a identifikace přes PIN

Přiložte průkaz pod čtečku čárovým kódem nahoru. Po načtení zadejte PIN, který v knihovně běžně používáte k přihlášení do on-line katalogu. Pokud PIN nepoužíváte, zadejte kód ve formátu RRMMDD.

 • zobrazení čtenářského konta

Slouží k zobrazení a prověření identifikačních údajů a informuje o stavu výpůjček. Můžete si zkontrolovat správnost údajů včetně doby platnosti registrace. Dále se vám zobrazí seznam výpůjček v Ústřední knihovně a aktuální stav vašich požadavků – uvidíte, jestli již máte připraveny objednávky ze skladu, rezervace či dokumenty objednané v rámci nové služby ODLOŽ. Taktéž získáte informace o termínech vrácení výpůjček a možnostech jejich prodloužení.


Nové technologie byly pořízeny v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku