Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Rány musí bolet, zoufalství musí řvát v člověku, radost musí ho skutečně rozechvět, tak se teprve rodí skutečný člověk. A tak se rodí teprve skutečný národ. Ať se učí z čítanek, ať věří prorokům, ale i úděs musí tu být, hvízdot kulometů v ulicích, vášně, šílená práce a útok na horu ideálů.

Společnost Jiřího Mahena vznikla jako dobrovolná organizace občanů i právnických osob, majících zájem aktivně se podílet na kulturním životě a mahenovských tradicích. Jejím posláním je udržovat a rozvíjet kulturní a společenské podněty, spjaté s iniciativní a průkopnickou osobností Jiřího Mahena především na poli literatury, divadla, knihovnictví i ostatních kulturních aktivit a v péči o životní prostředí. Činnost společnosti je zaměřena na organizování kulturních a společenských akcí (literární pořady, přednášky, besedy, zájezdy a exkurze), ale také na ediční činnost, podporu mahenovských aktivit, zejména Mahenova památníku i veškeré činnosti Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Navazuje spolupráci s divadly, kulturními a vědeckými institucemi v Brně, městě, jemuž Jiří Mahen zasvětil největší část svého plodného života. Ráda by ovšem spolupracovala také s dalšími místy spjatými s jeho osobností - s rodnou Čáslaví, místy jeho pedagogického působení Hodonínem a Přerovem či s městem, kde maturoval - Mladou Boleslaví.

  • Kontakt: Společnost Jiřího Mahena, Mahenova 8, 602 00 Brno

Splečnost přijímá nové členy. Přihlásit se lze v Mahenově památníku či na adrese cerna@pamatnik.cz (členský příspěvek činí 100 Kč).


Milíř

Členský zpravodaj společnosti (od r. 1994 vyšlo 16 čísel).

Společnost vydává svůj členský zpravodaj Milíř (od r. 1994 vyšlo 17 čísel).

Přehled čísel

    

   

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku