Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

MOTTO SPOLEČNOSTI

Rány musí bolet, zoufalství musí řvát v člověku, radost musí ho skutečně rozechvět, tak se teprve rodí skutečný člověk. A tak se rodí teprve skutečný národ. Ať se učí z čítanek, ať věří prorokům, ale i úděs musí tu být, hvízdot kulometů v ulicích, vášně, šílená práce a útok na horu ideálů.

Společnost Jiřího Mahena vznikla jako dobrovolná organizace občanů i právnických osob, majících zájem aktivně se podílet na kulturním životě a mahenovských tradicích. Jejím posláním je udržovat a rozvíjet kulturní a společenské podněty, spjaté s iniciativní a průkopnickou osobností Jiřího Mahena především na poli literatury, divadla, knihovnictví i ostatních kulturních aktivit a v péči o životní prostředí. Činnost společnosti je zaměřena na organizování kulturních a společenských akcí (literární pořady, přednášky, besedy, zájezdy a exkurze), ale také na ediční činnost, podporu mahenovských aktivit, zejména Mahenova památníku i veškeré činnosti Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Navazuje spolupráci s divadly, kulturními a vědeckými institucemi v Brně, městě, jemuž Jiří Mahen zasvětil největší část svého plodného života. Ráda by ovšem spolupracovala také s dalšími místy spjatými s jeho osobností - s rodnou Čáslaví, místy jeho pedagogického působení Hodonínem a Přerovem či s městem, kde maturoval - Mladou Boleslaví.

Kontaktní údaje

Společnost Jiřího Mahena
Mahenova 8, 602 00 Brno

Splečnost přijímá nové členy. Přihlásit se lze v Mahenově památníku či na adrese cerna@kjm.cz (členský příspěvek činí 100 Kč).

Publikační činnost


Milíř

Členský zpravodaj společnosti (od r. 1994 vyšlo 18 čísel).

  

   

   

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku