Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Nové technologie a úpravy interiéru

Cílem interaktivního konceptu projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru je nabídnout veřejnosti moderní prostředí a nástroje, které mohou využívat k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti.


Nové technologie Ústřední knihovny

Nové vybavení a techniku najdete napříč všemi odděleními Ústřední knihovny.

Zákaznické centrum / 1. NP

Zákaznické centrum umožňuje rychlý přístup k internetu pro veřejnost, v rámci zvýšení komfortu služeb zde došlo k obměně PC stanic. Dále byla doplněna centrální hala o PC kiosky a instalován byl nový výpůjční pult.

13 ks nových PC
z toho 1 ks pro osoby s handicapy

Klávesnice s velkými písmeny (2 PC) zaručují rovný přístup k internetu všem.


Knihovna pro dospělé / 2. NP

Knihovna pro dospělé prošla interiérovou úpravou čtecích míst, její oddělení byla doplněna PC kiosky s přístupem do on-line katalogu a čtecím zařízením pro slabozraké čtenáře. 

Nový mobiliář sloužící ke čtení, studiu i relaxaci
Nové interiérové vybavení najdete ve všech odd. Knihovny pro dospělé. 


Informační služby – Čítárna a studovna
/ 2. NP

Taktéž nabídka Čítárny a studovny je doplněna o čtecí kapesní lupu a čtecí zařízení s hlasovým výstupem.

Čtecí zařízení s hlasovým výstupem
Umožňuje čtení textu v českém a anglickém jazyce a volit si rychlost čtení.

Digitální lupa kapesní
Mobilní lupa ke zvětšování textů s dotykovým ovládáním


Knihovna pro děti a mládež / 3. NP

Dotyková a interaktivní zařízení v Knihovně pro děti a mládež jsou určena pro práci s dětmi a mladými lidmi, školními třídami i jednotlivci k individuálnímu studiu. Novým rolím níže uvedených prostor je uzpůsobeno vybavení a potřebný mobiliář. Při vstupu do knihovny se nachází samoobslužné zařízení pro půjčování knih.

Dotykový stůl a tablety
Kromě běžných aplikací nabídne dotykový stůl i aplikaci o knihovně s přiblížením zakladatele Jiřího Mahena.

Půjčovna Knihovny pro děti a mládež  


Hudební knihovna / 3. NP

Počítačová studovna Hudební knihovny byla doplněna o PC s přístupem k internetu se zvětšovacím čtecím programem pro slabozraké čtenáře. Výraznou technickou a interiérovou proměnou prošlo vybavení Hudební klubovny. 

Interaktivní dotykový panel,  vizualizér,
plátno  a dataprojektor


Hudební klubovnaKnihovna pro nevidomé a slabozraké / 3. NP

Knihovna pro nevidomé a slabozraké byla vybavena digitálním čtecím zařízením s hlasovým výstupem a lupou s osvětlením. 

Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem

Lupa s osvětlením

 


Malý společenský sál / 5. NP

Sál byl vybaven moderní AV technikou s kvalitním ozvučením. Opět  byl zvolen vhodný mobiliář. 

AV technika a mobiliář
Nové akustické instalace umožní kvalitnější zážitek při realizaci muzikoterapeutických aktivit apod.

 

Dovybaven AV technikou byl také Velký společenský sál (5. NP). Již instalované technické vybavení (dataprojektor, kamera a ozvučení) bylo rozšířeno o interaktivní dotykový panel, mikrofony, mixážní pult a techniku pro realizaci webinářů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku