Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O expresivních terapiích

Expresivní terapie využívají různých uměleckých forem k sebevyjádření, uvolnění a prožitku, k sebepoznání a k postupnému navozování celkového zdraví, fyzické i psychické pohody.

Aktuální program


Pravidelné programy a dílny

Arteterapie

Arteterapie využívá výtvarného projevu a procesu tvoření k terapeutickým účelům. Zakládá si na pozitivním prožitku a psychickém uvolnění a vytváří bezpečný prostor pro setkávání, otevřené sdílení a komunikaci lidí. Neverbální obrazová forma komunikace a její vědomá reflexe pomáhají dosahovat hlubšího sebepoznání. Odměnou je radost z nalézání vlastní hodnoty a celkový psychický odpočinek (více).

Muzikoterapie

Metoda Celostní muzikoterapie podle PaedDr. Lubomíra Holzera vychází z holistického přístupu ke světu i k člověku. Muzikoterapeutické relaxační techniky přináší uvolnění, harmonizaci, energizaci těla i duše (více).

Dramaterapie

Dramaterapie užívá divadelních postupů pro terapeutické účely. Umožňuje účastníkovi lekce hrát si, vstupovat do různých rolí a situací, smyšlených či ze života, a prožívat je z různých úhlů pohledu (více).

Taneční a pohybová terapie


Bezpečný prostor pro vlastní sebepoznání a rozvíjení za pomocí taneční a pohybové tvorby nebo hry
. Skrze kreativní vyjádření můžeme získat vědomý náhled na své emoce, rozvíjet tvořivost, sebedůvěru a individualitu, ale i schopnost spolupráce s druhými, empatii a toleranci (více).


Projekty a publikace

Projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR

z dotačního programu Knihovna 21. stol.

  • Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II (2016)
  • Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně (2015)
  • Bubnohrátky (2014)

V rámci projektové činnosti je od r. 2014 ve spolupráci s odbornou veřejností realizován cyklus  přednášek a workshopů pro širokou veřejnost Podzim expresivních terapií

Publikační činnost


Kontakt

Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.
Mgr. Hana Sakmarová

  • e-mail: muzikoterapie@kjm.cz
  • tel.: 542 532 170

Výběrová fotogalerie

Datum konání: 29.11.2016 

Muzikoterapeutická relaxace v plenéru se Soňou Štoudkovou.

Datum konání: 3.8.2016 

Muzikoterapeutické bubnování na bubny djembé podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera se Soňou Štoudkovou v Dětském lesním klubu Mariánka.

Datum konání: 20.6.2016 

Artefiletika pro děti s Hanou Sakmarovou.

Datum konání: 25.5.2016 

Lekce dramaterapie vychází z učení dialogického jednání s vnitřním partnerem Ivana Vyskočila, improvizací Jaroslava Duška a zrcadel Sergeje Fedotova.

Datum konání: 17.3.2016 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku