Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

https://lh6.ggpht.com/uA_2gRZiyMhf-jKeHnmuT45dYcbmtdTFLazjt89mGYGEXLnz1eXtc94OPrAW9-SRoMk=w300Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace v rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven do r. 2020 je řešitelem projektu Model vzdělávacího programu a tvorba výukových materiálů pro pozici knihovník v knihovně pro děti.

Jako autorizovaná osoba pro kvalifikaci Knihovník v knihovně pro děti vás touto cestou chceme informovat o vzdělávacím programu pro vykonání zkoušky na tuto pozici a pozvat vás k účasti. Kapacita pro celý vzdělávací program (e-kurz a přednášky) je 25 účastníků.


E-kurz Knihovník v knihovně pro děti

Pilotní provoz e-kurzu běží od 17. 7. 2017. E-kurz probíhá v prostředí Moodle pod hlavičkou KJM. Kapacita samotného e-kurzu není omezena (pouze v přímé vazbě na prezenční semináře).

Semináře Knihovník v knihovně pro děti

V rámci celého vzdělávacího programu navazují na e-kurz podzimní prezenční semináře. Prezenční přednášky probíhají v Ústřední knihovně KJM na ulici Kobližná 4 v období od 11. 9. do 16. 10. 2017, každé pondělí cca od 9.00 do 16.00 hod. Kapacita seminářů ve vazbě na e-kurz je 25 osob.

Podmínka pro absolvování zkoušky zdarma v rámci projektu VISK1 – Model vzdělávacího programu pro pozici knihovník v knihovně pro děti

Cílem projektu je navrhnout a pilotně ověřit model struktury vzdělávacího produktu pro pozici knihovník v knihovně pro děti (kód 72-005-M), který by sloužil jako přípravný kurz ke zkoušce dle národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK), nebo jako inovační kurz zařazený do systému inovačního vzdělávání.

Uchazečem o zkoušku zdarma může být tedy pouze takový absolvent, který splní obě části vzdělávacího programu, tedy jak část e-learningu, tak i část s účastí celého prezenčního studia formou přednášek lektorů. Kapacita kompletního programu je 25 účastníků, proto budou přihlášky zájemců o pilotní zkoušku zdarma (s podmínkou absolvování celého vzdělávacího programu) akceptovány dle data doručení přihlášek a také dle skutečné účasti v prezenční části studia.

Samotná účast pouze v e-learningu bez vykonání zkoušky je kapacitně neomezena. Absolventi e-learningu mající zájem o vykonání zkoušky však v takovém případě hradí účast na zkoušce již z vlastních finančních zdrojů. Zkoušky NSK budou zpoplatněny dle platného Ceníku KJM pro rok 2017. Absolventům kurzů v MZK bude cena za zkouškou snížena podle počtu uznaných kompetencí.


Vytisknout stránku Vytisknout stránku