Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

2020: RADOST ZE ČTENÍ UKRYTÁ VE VERŠÍCH BÁSNÍ NEBO V PRÓZE

Navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.


Vyhodnocení česko-slovenského projektu

Do projektu se přihlásilo 940 škol s celkovým počtem 106 879 žáků, z toho bylo:

  • 246 českých škol s celkovým počtem 23 810 žáků 
  • 692 slovenských škol s celkovým počtem 83 069 žáků.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku