Stavební práce v Ústřední knihovně KJM
a dočasná provozní omezení

Rekonstrukce Ústřední knihovny na Kobližné

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,
informujeme, že od pondělí 18. 9. 2023 probíhají v Ústřední knihovně na Kobližné 4 stavební práce v rámci projektů Integrovaného regionálního operačního programu (viz níže). Projekty jsou zaměřené na inovace služeb, modernizace technologií a revitalizaci Ústřední knihovny. Stavební práce se týkají výtahu, sociálních zařízení, šatny, nového mobiliáře, automatizované linky pro vracení knih či vnější fasády budovy. Věříme, že vám zmodernizované prostředí Ústřední knihovny, kvalita poskytovaných služeb i nové technologie budou příjemné a přispějí k ještě většímu čtenářskému pohodlí a spokojenosti.
Stavební práce budou probíhat do konce března 2024.

Provozní a jiná omezení

  • Návratové boxy – dostupné pouze v otevírací době knihovny
    Upozorňujeme, že v důsledku rekonstrukce Ústřední knihovny jsou návratové boxy od pátku 15. 9. 2023 přesunuty a dočasně umístěny v průchodu do knihovny. Není tedy možné do nich vracet knihy mimo otevírací dobu knihovny.

  • Stavba lešení – nebrání vstupu do budovy
    Od pondělí 18. 9. 2023 probíhá na ulicích Kobližná a Poštovská stavba lešení. Všechny vstupy do budovy však zůstávají nadále přístupné – do knihovny i do obchodů.

  • Vyšší vytížení veřejného výtahu vedoucího z centrální haly do 3. patra, který bude využíván i pro převoz knih.

  • Občasná vyšší míra hlučnosti v Ústřední knihovně v důsledku stavebních prací.

INFORMACE O DALŠÍCH PROVOZNÍCH OMEZENÍCH A JEJICH ČASOVÉM HARMONOGRAMU BUDOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY.

PO CELOU DOBU REKONSTRUKCE MÁ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA OTEVŘENO PODLE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBY.

Omlouváme se za všechna dočasná omezení a děkujeme za pochopení.

Integrovaný regionální operační program

Inovace služeb a modernizace technologií Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Projekt se zaměřuje na inovace služeb a technologií využívaných v Ústřední knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně: zbudování samoobslužného rezervačního zařízení (RFID) ve vstupním prostoru a ve výpůjční hale, modernizaci vybavení mobiliářem a IT jednotlivých odděleních Ústřední knihovny KJM.

Revitalizace Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Cílem projektu je rekonstrukce sociálních zařízení Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, modernizace výtahů a oprava vnější fasády budovy. Realizace projektu přispěje ke zlepšení technického a hygienického zázemí knihovny s dopady na veřejnost využívající služby knihovny či navštěvující kulturně-vzdělávací programy a další akce pořádané knihovnou pro širokou veřejnost.

Aktuální projekty KJM