Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Čím se v knihovně zabýváme? 

Kreativní učení pro děti a mládež v KJM

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve školním roce 2022/2023 realizuje projekt workshopů a kreativních dílen pro děti a mládež, které lektorují profesionálové v kreativních odvětvích, výtvarníci, literáti, umělečtí pedagogové a další profese kulturního a kreativního sektoru. Cílem projektu je rozšířit nabídku KJM o vzdělávací volnočasové aktivity pro děti a dospívající do 18 let lektorované odborníky v kreativních odvětvích. 

Mediální vzdělávání v KJM

V letech 2021 a 2022 Knihovna Jiřího Mahena v Brně realizuje projekt na podporu mediální gramotnosti. Projekt podpořený grantem Nadace OSF  se zaměřuje na široké spektrum cílových skupin: děti a mládež, zejména středoškoláky, hendikepované, dospělé čtenáře či seniory.

Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

Projekt vznikl v roce 2003 s myšlenkou podpory čtenářství u dětí, které vstupují do 1. tříd ZŠ. Snahou je spojit zážitky ze začátku školní docházky s první návštěvou knihovny a pomoci dětem i rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná.

Literární lavičky

KnihovničkyKoncept literárních laviček našel svoji inspiraci v zahraničí v tzv. knihobudkách. V KJM jsme myšlenku rozvinuli o originální mobiliář, který oživí veřejný prostor, nabídne veřejnosti zajímavou knižní i hudební nabídku a zpříjemní tak pobyt v centru města.

Brno poetické

KnihovničkyV roce 2016 jsme se instalací prvního básnického panelu na pobočce KJM v Maloměřicích zapojili do aktivní a úspěšné spolupráce s projektem Brno poetické, jehož cílem je poukázat na básnický potenciál města ve spojitosti s jeho geniem loci.

Čtenářský klub pro děti – volnočasový kroužek

Čtenářský klub

Kroužek je určen pro knihomoly ve věku od 9 do 13 let, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. Děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, získávají povědomí o kvalitní literatuře, seznamují se s různými literárními žánry, plní čtenářské aktivity aj.

Záložka do knihy spojuje školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019 10. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst.

TEEN! Mladí lidé v knihovně

Rozšířili jsme stávající prostory Knihovny pro děti a mládež o speciální „místnost pro mladé“ zaměřenou na smysluplné trávení volného času, vzdělávání a zábavu.

Lekotéka  hračky a didaktické pomůcky

Nechali jsme se inspirovat v zahraničí běžnou službou – půjčováním didaktických hraček a i u nás jsme připravili soubor hraček a pomůcek k půjčení do rodin i škol. Najdete zde skládanky, puzzle, hudební nástroje, hry, maňásky aj. 

Expresivní terapie a prožitkové aktivity

Vedle poskytování a šíření informací nabízíme i vzdělávací, prožitkové a integrační programy i akce. Jedná se především o arteterapeutické, muzikoterapeutické a další aktivity.

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Moderní knihovnaProjekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů.

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní knihovnaV rámci Integrovaného regionálního operačního programu získala KJM dotaci na projekt, který rozvine prostředí pro elektronické zpracování dokumentů a sdílení dat napříč organizacemi.

Tramvaj čtenářů

Propagace čtenářství a knihovny netradiční formou – pravidelná linka, akce v tramvaji, setkání u odstavené tramvaje aj.

Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru

Cílem projektu, jež navazuje na projekt Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb veřejnosti, je vytvořit interaktivní koncept vzděláván postavený na moderním prostředí a nástrojích. Ty mohou klienti využívat k individuálnímu vzdělávání.

Jižní Morava čte: Legendy a mýty mého kraje

Literární soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let realizovaná na podporu budování vztahu dětí k místu, kde žijí a jejich seznámení s historií regionu. Projektu se účastní pobočky KJM.

Učíme se příběhem

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě - čtenáře.

S knížkou do života - Bookstart

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem. Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena.

Cizojazyčná literatura

V rámci projektu Cizojazyčná knihovna, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, naše knihovna získává soubory cizojazyčných knih. Knihovna Jiřího Mahena je do projektu zapojena od roku 2017.

KA3V – Kulturní akademie třetího věku

Společný projekt Hvězdárny a planetária Brno, Senior pasu a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Určena pro všechny milovníky historie a kultury, primárně pro lidi ve věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku