Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna pro bezbariérové Brno – archiv akcí

12. setkání (26. 5. 2020) - Lucie Galčanová Batista

Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? Na základě zahraničních zkušeností i vlastního výzkumu ve velkých městech ČR budou představena hlavní rizika, která proměňující se prostor větších měst přináší starším lidem, kteří v nich bydlí. Prostor bude věnován i klíčové koncepci Světové zdravotnické organizace, uplatnění jejích zásad v českém prostředí a současné rezervy v jejich naplňování.


11. setkání (25. 2. 2020) - Roman Radkovič

Beseda s Romanem Radkovičem, básníkem, kytaristou a zpěvákem souboru Roman Radkovič Collective (https://romanradkovicollective.bandcamp.com ) a jeho podporovateli a přáteli o životě a práci v ústavu a hraní ve městě. Na setkání zazní písně a básně z dílny RRC.


10. setkání (28. 1. 2020) - Josef Konečný

Žitá zkušenost člověka, který si během 62 let svého života prošel všemi fázemi zrakového postižení, od relativně dobrého zraku, přes slabozrakost až po úplnou slepotu. Jak se vyrovnal se skokovou ztrátou zraku, v čem našel inspiraci pro život poslepu, jak se naučil vnímat a zdolávat venkovní prostředí, jaké pomůcky se naučil využívat, jaké překážky se mu nejčastěji staví do cesty a jak se mu je daří zdolávat? O tom všem, ale i o mnohém dalším ze života nevidomých osob si budeme povídat při našem desátém setkání.


9. setkání (26. 11. 2019) - Mariana Chytilová

Co cítíme, když nás nějaký objekt, prostor, služba nebo člověk odmítá? A kdybychom dokázali, že nám exkluze (neboli vyčleňování) způsobuje fyzickou bolest, co bychom v našich městech, na našich webových stránkách, na našich toaletách nebo v naší kavárně změnili? Příspěvek Mgr. MgA. Mariany Chytilové, Ph.D. se zaměří na přístupnost jako společenský trend vycházející z konceptu inkluzivního designu. Na třech případových studiích vás seznámí s možnostmi, jak překonat bariéry ve fyzickém prostoru, v přístupu k informacím, v postoji vašich zaměstnanců a v přístupnosti vaší služby jako celku. Těšit se můžete na Centrum architektury a městského plánování v Praze, interaktivní čtenářskou aplikaci Tableto a mezinárodní filmový festival Jeden svět.


8. setkání (29. 10. 2019) - Jana Havlová

Přednáška neslyšící uživatelky kochleárního implantátu o bariérách, kterým musí jakožto osoba se sluchovým postižením ve svém každodenním životě čelit. Ať už se jedná o bariéry komunikační, nebo informační, je třeba si uvědomit, že jde o zásadní překážku během vývoje lidí se sluchovým postižením a jejich následné orientaci a prosazování se ve většinové společnosti. Neméně důležitou součástí přednášky budou také příklady dobré a špatné praxe doprovázené osobními zkušenostmi.


7. setkání (24. 9. 2019) - Ivan Poláček

Unie neslyšících Brno představí aktivity, kterými se snaží napomáhat našemu společnému porozumění. Představeno tak bude fungování tlumočnických služeb pro sluchově postižené v Brně a okolí, odborné sociální poradenství jako podpora efektivního porozumění, kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé pro domácnost, zaměstnání a volný čas, Moravská kavárna neslyšících "U Žambocha" a další. Stěžejní otázkou přitom bude,  jak mohou lidé se sluchovým postižením ovlivňovat kvalitu a dostupnost těchto služeb.


6. setkání (25. 6. 2019) - Jana Línová

Přednáška o diplomové práci věnované porovnání přístupů čtyř městských samospráv k problematice bezbariérovosti. Jedná se o porovnání přístupu Prahy, Brna, Olomouce a Pardubic, jakožto čtyř největších měst České republiky, která se problematikou přístupnosti dlouhodobě zabývají. Přednáška představí, jakým způsobem je problematika bezbariérovosti v jednotlivých městech institucionalizována, jakým financována, pro koho je prostředí zpřístupňováno, pro koho nikoliv a jaké strategické vize či priority si jednotlivá města v otázce bezbariérovosti stanovila.


5. setkání (28. 5. 2019) - Milena Antonovičová

Povídání o profesní zkušenosti konzultantky zabývající se bezbariérovým řešením staveb. O požadavcích legislativy na bezbariérové prostředí a o tvorbě auditů bezbariérovosti: jak bariéry vznikají, které jsou nejčastější, na co se zapomíná, které bariéry se dají nejsnáze odstranit, které jsou v podstatě neodstranitelné. Jak probíhá audit bezbariérovosti a co je jeho výsledkem.


4. setkání (30. 4. 2019) - Boris Janča

Zakládající člen PSpBB a dlouholetý zaměstnanec Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Boris Janča představí činnost střediska a hlavní problémy, se kterými se při své činnosti setkává. Pokusí se zamyslet nad personifikací odpovědnosti za přístupnost. Koho se na ni ptát? Na koho se obrátit? Koho za ni hnát k odpovědnosti? Jak ji institucionalizovat? To je jen příklad otázek, které budou diskutovány.

Setkání bude také hned z několika důvodů výjimečné. Poprvé před veřejností vystoupí člen Poradního sboruRady městaBrnaprobezbariérovéa největší pozornost bude věnována zkušenostem neslyšících lidí, přičemž se na něm bude podílet hned několik různých organizací. Přednáška bude simultánně tlumočena do českého znakového jazyka (zajišťuje Unie neslyšících), opatřena simultánním přepisem do českého jazyka (zajišťuje Teiresiás) a ozvučena pomocí indukční smyčky (zajišťuje KJM).


3. setkání (26. 3. 2019) - Hana Porkertová

Přednáška o disertační práci věnované zkušenosti nevidomých lidí, jejich pohybu prostorem, specifikům chození s hůlkou, specifikům chození se psem, vytváření nevizuálních spojení s okolním prostorem, zapamatování si tras atp. Autorka práce představí hlavní problémy, se kterými se nevidomí lidé při pohybu městem setkávají a pokusí se vyvrátit zažité mýty, které se o jejich zkušenostech tradují.


2. SETKÁNÍ (26. 2. 2019) - Michael Vidura

Osobní vyprávění Michaela Vidury o životě s progresivním onemocněním, při kterém ochabuje kosterní svalstvo a člověk se může stále méně a méně samostatně pohybovat. Silný životní příběh člověka, kterému byl odhadován věk dožití 20 let, jehož onemocnění bylo klasifikováno jako genetické a tedy přenášené na děti, kterému je přesto letos 40 let, je ženatý, má dvě zdravé děti a živí se mimo jiné jako grafik.


1. SETKÁNÍ (29. 1. 209) - Eliška Bartošová

První setkání proběhne v úterý 29. 1. 2019 od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP Knihovny Jiřího Mahena (Kobližná 4) a bude se věnovat následujícím otázkám: Jak můžeme společně vytvářet prostor, kde sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno (PSpBB), odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem? Jaká jsou hlavní témata, která je potřeba řešit pro to, aby se prostřednictvím odstraňování bariér zlepšovala kvalita života lidí ve městě a systematicky se připravoval prostor na stárnutí společnosti? Setkání povede Eliška Bartošová z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF, MU.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku