Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O auditu

Audit rodina & zaměstnání byl vytvořen v Německu. V roce 1998 jej převzalo Rakousko a postupně spolupracovalo na jeho dalším vývoji. V současné době probíhá auditní řízení v mnoha německých, rakouských či italských organizacích. Cílem auditu je napomáhat slučitelnosti zaměstnání a rodiny a zároveň zvyšovat efektivitu práce v podniku. Je prokazatelné, že takto budované prorodinné klima v organizaci významně přispívá nejen k růstu produktivity práce, ale buduje i prestiž podniku navenek. V České republice je Audit rodina & zaměstnání realizován v rámci projektu Anima Plus CZ podle rakouského modelu německého auditu. Pro pilotní odzkoušení je udělovatelem certifikátu Statutární město Brno.

Magistrát města Brna (MMB) a Knihovna Jiřího Mahena (KJM) vytvořili po revizi stávajících prorodinných opatření plán realizace dalších opatření na základě společné práce speciálně vytvořeného projektového týmu pod odborným vedením Národního centra pro rodinu , které nostrifikovalo kompletní dokumentaci k provedení auditního řízení. Udělením tzv. základního certifikátu Auditu rodina & zaměstnání skončila první fáze auditu. Slavnostního předávání se zúčastnili a základní certifikát z rukou náměstka primátora města Brna Daniela Rychnovského převzali zástupci obou organizací, za MMB to byl zástupce tajemníka Ing. Vladimír Adam a za KJM pak její ředitelka Ing. Libuše Nivnická. Po převzetí základního certifikátu započalo 12 měsíční období, během kterého obě organizace postupně zaváděly navržená opatření do praxe.

Plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání

Po uplynutí daného období Národní centrum pro rodinu vyhodnotilo realizovaná opatření KJM i MMB jako úspěšná a obě instituce obdržely tzv. plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání:

Brno - město pro rodinyAudit rodina a změstnání


Fotografie z předávání základního certifikátu

Slavnostní předání certifikátů Audit Rodina & zaměstnání dvěma brněnským organizacím - Magistrátu města Brna a Knihovně Jiřího Mahena. Obě instituce se jako první v České republice zúčastnily pilotního odzkoušení zahraničně uznávaného know-how.

Datum konání: 26.5.2010 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku