Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Volnočasový kroužek  školní rok 2022/2023

  • Pro děti od 9 do 13 let
  • Kde: Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), Ústřední knihovna - Knihovna pro děti a mládež (Kobližná 4) a místa exkurzí (TV, nakladatelství aj.)
  • Kontakt: Mgr. Pavlína Lišovská, tel.: 542 532 146, e-mail: cdc@kjm.cz

O klubu 

Kroužek je určen pro malé nadšené knihomoly ve věku od 9 do 13 let, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. V rámci kroužku děti pracují s texty psanými i s mluveným slovem, získávají povědomí o kvalitní literatuře, seznamují se s různými literárními žánry, plní čtenářské aktivity, hrají různé hry a mohou se bezplatně zúčastnit několika exkurzí (v loňském roce např. do České televize či nakladatelství Host aj.). Dítě NELZE přihlásit jen na exkurze! Jedná se o kroužek s pravidelnou docházkou. Účast na exkurzích povinná není. Účast v kroužku je bezplatná.

Hlavní myšlenkou klubu je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu. Volnočasová aktivita v prostředí knihovny bude pro děti podnětná místem své realizace, ale i možností poznat stejně nadšené čtenáře, jakými jsou ony samy. Cílem je trvalé udržení zájmu dětí o četbu ve volném čase, seznamování s novou, kvalitní literaturou, rozšíření znalostí a dovedností dětí a v neposlední řadě také rozšíření jejich sociálních vazeb s osobami stejných zájmů a prohlubování čtenářských kompetencí a čtenářské gramotnosti.


Přihláška a termíny konání

Termín odevzdání přihlášek je 30. 9. 2022Setkání probíhá 1x za 3 týdny (harmonogram je u přihlášky), první klubové setkání proběhne ve středu 12. října 2022 v 15.30 hod. v Dětské klubovně.

Více informací a závazné přihlášky k vyzvednutí v Knihovně pro děti a mládež (3. NP).

Financováno z projektu MK ČR Knihovna spojuje – mezigenerační a klubové programy v Knihovně Jiřího Mahena v Brně z dotačního programu Knihovna 21. stol.


 Fotogalerie

Datum konání: 1.11.2017 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku