Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Autor: Ludmila Prokopová

Anotace

Vzdělávací programy (chcete-li besedy) tvoří velkou část naší knihovnické práce. Téměř každá knihovnice či knihovník se někdy setkali s požadavkem: „Chtěla bych se svojí třídou přijít k vám do knihovny na program. Máte v nabídce něco o...“ Pokud tento program máte připravený, máte vyhráno. Pokud ne, stojíte před otázkou, co s tím? A přesně tady se objevila myšlenka na vytvoření databanky, kam bychom se mohli podívat na inspiraci.

Klíčová slova

databanka – Klub dětských knihoven – besedy – sdílení  projekty – konference Andersen – zkušenosti – inspirace

O projektu

Myšlenka sdílení autorských programů a následná výměna zkušeností vznikla již dávno. Prvním pokusem bylo vytvoření databanky v papírové podobě. Texty programů se shromažďovaly na jednom místě. Kdo měl o některý z programů zájem, požádal si o zaslání kopie poštou. Tato cesta byla dříve jediná možná, ale také časově náročná. Velkým zrychlením byl vznik elektronické konference Andersen v rámci Března měsíce internetu a také projektu Noc s Andersenem. Každý, kdo potřeboval radu, např. s realizací nějakého tématu v knihovně, může přes konferenci získat rychlou odpověď. I tento způsob, byť mnohem rychlejší, má jednu nevýhodu. Programy se nikde nearchivují, a po nějaké době je těžké dohledat, kdy se v konferenci program objevil.

Obě dvě řešení v sobě také nesou jednu nevýhodu, a to je autorskoprávní otázka příloh programů (obrázků, textů), ale i samotné autorství, které u programů nebývá uvedeno. Mohlo by se říci, že o nic zásadního nejde. Ale kdo by nebyl rád, kdyby věděl, že práci, kterou poskytne ostatním, ocení minimálně tím, že uvedou, že on nebo ona jsou autoři původního textu programu, z něhož někdo další čerpá. Nebo že v přílohách k programu bude uvedeno, odkud jsou textové ukázky či obrázky uvedené v programu. Skoro denně slýcháme o internetové bezpečnosti a o zneužití něčích autorských práv. Nejlepším příkladem, jímž můžeme být pro naše čtenáře, a to zejména pro děti, je, že u všech materiálů, které jim na programech dáváme a jejichž autorem sami nejsme, bude uvedeno, kde jsme je získali. Půjdeme jim tak dobrým příkladem a nastolíme, i při samotných programech, zajímavé otázky k diskuzi s našimi uživateli.

I nadále se tedy živila myšlenka vytvořit prostor, kde by se shromažďovaly autorsky ošetřené a snadno a rychle dohledatelné programy a odkud by bylo jednoduché je získat. 

Databanka

Na začátku roku 2014 byla spuštěna Databanka vzdělávacích programů Klubu dětských knihoven SKIP ČR , která vznikla na základě projektu podaného na Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačního programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Databanku vytvořilo a spravuje Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Databanka vzdělávacích programů

Cílem je, aby databanka nejen poskytovala náměty pro přípravu různých programů, zároveň má své uživatele i vzdělávat, a to hned v několika oblastech. První z nich je autorský zákon. Programy, které chceme do databanky zveřejnit, by měly správně citovat použité zdroje a musí vždy obsahovat jméno autora programu. Na správnost těchto bodů dohlíží ředitel nebo ředitelka knihovny (nebo jimi pověřená osoba), v níž program vznikl a je realizován. Jedná se totiž o zaměstnanecké dílo. Další oblastí jsou Rámcové vzdělávací programy a jejich klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata, jimiž se zabývají primárně školy, ale které zároveň mohou být pro pracovníky knihoven vodítkem, jaký program pro danou školu připravit (konkrétní školní vzdělávací programy bývají často přímo uvedeny na webových stránkách škol). Vzhledem k tomu, že velká řada programů bývá připravována a realizována právě pro školní kolektivy, je to výborná cesta, jak jim vyjít vstříc a pomoci jim s tématy nebo oblastmi, v nichž mohou ve škole tápat, nebo rozvinout a doplnit probíraná témata. Maximálně tak nabídneme know-how světa literatury, jímž disponujeme. Tato oblast se ovšem netýká všech programů, pouze těch, které jsou určeny školním kolektivům. A v neposlední řadě se vzdělávání týká efektivního využívání informačních a komunikačních technologií – naučit se citovat podle portálu citace.com, naučit se převést dokument do pdf apod.

„Databanka se snaží usnadnit knihovníkům práci, dát jim prostor prezentovat své znalosti a dovednosti, seznámit se s dalšími lidmi a jejich programy, ale zároveň nám dává také prostor k vlastnímu vzdělávání.“

Jedinou podmínkou k jejímu užívání je nutnost registrace. Pak už můžete využívat vše, co databanka nabízí. Stahovat vložené programy, hodnotit a komentovat či vkládat vlastní programy. Podle názvu se může zdát, že je databanka určená pouze knihovníkům z knihoven pro děti a mládež, ale není tomu tak. Naší snahou je, aby se v databance objevovaly i programy pro další skupiny – dospělé, seniory, handicapované, příslušníky menšin, tedy pro všechny uživatele knihoven. Přes počáteční nesmělost a rozpaky z potřebných náležitostí, jako jsou souhlasy ředitelů knihoven či autorskoprávní problematika nebo vymezení programů v rámci rámcových vzdělávacích programů si databanka našla již celou řadu příznivců. Od jejího spuštění už do ní bylo vloženo 77 programů a využívá ji 504 knihovníků a knihovnic.

V databance je k dispozici celá řada zajímavých programů různých žánrů pro různé věkové skupiny. Každý školní rok uděluje Centrum dětského čtenářství ve spolupráci s Klubem dětských knihoven ocenění za „nej program“, a to co se týká hodnocení i počtu stahování. V prvním roce fungování získala ocenění Bc. Lucie DymáčkováKnihovny Jiřího Mahena v Brně za program Na stopě zločinu. V dalším, zatím posledním školním roce, Vladimíra ŽajdlíkováMěstské knihovny Veselí nad Moravou za program Pan Buřtík a pan Špejlička a další známé i méně známé dvojice. Ocenění byla předána v rámci celostátního setkání členů Klubu dětských knihoven. Troufám si tvrdit, že se databanka u svých uživatelů ujala a našla si své místo v jejich práci. I když zatím pouze v rámci knihoven pro děti a mládež. Myslím si, že i přes počáteční nesnáze, to za tu snahu stojí – něco vložit. Pokud si s čímkoliv nevíte rady, pomoci vám může powerpointová prezentace o databance, jež je uvedena jako nápověda na stránkách tohoto projektu. Můžete taky zavolat do Centra dětského čtenářství a požádat o radu, když něčemu nebudete rozumět. V budoucnu chceme pracovat na širším repertoáru programů.

Cílem databanky je obsáhnout všechny skupiny uživatelů. Rádi bychom tedy oslovily knihovníky, kteří připravují vzdělávací programy pro dospělé, handicapované nebo seniory.“

Zároveň bychom chtěli i nadále rozšiřovat co největší povědomí o databance prostřednictvím setkání v knihovnách v regionech. Osobní setkání a představení projektu výrazně zvyšuje zájem o využívání databanky. Touto cestou se mnohem snadněji řeší nejasnosti a zároveň se lidé snáze motivují.

A na závěr prosba za nás, Centrum dětského čtenářství: Využívejte databanku! Stahujte programy! Sdílejte své zkušenosti s ostatními! My jsme vytvořili prostor a dali mu pravidla, ale to, že bude naplněn, to už bude práce nás všech. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Moc se za to přimlouvám.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku