Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

www.euroskop.cz - oficiální server Úřadu vlády ČR věnovaný Evropské unii
www.evropska-unie.cz - oficiální server Zastoupení Evropské komise v ČR
www.europedirect.cz - společné stránky Informačních středisek EUROPE DIRECT v ČR
www.vlada.cz - oficiální stránka Úřadu vlády ČR
www.psp.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
www.senat.cz - Senát Parlamentu ČR
www.ochrance.cz - Veřejný ochránce práv v ČR
www.mzv.cz/missionEU - Stálé zastoupení ČR při EU
www.evropsky-parlament.cz - Informační kancelář Evropského Parlamentu v ČR
www.europeum.org - Institut pro evropskou politiku
www.europeanmovement.cz - Evropské hnutí v ČR
www.eu.ihned.cz - dokumenty EU, ekonomika, financování, vztahy ČR - EU
www.unicprague.cz - Informační centrum OSN v Praze

Regionální internetové stránky

www.brno.cz/uvodni-strana - Magistrát města Brna
www.kr-jihomoravsky.cz - Krajský úřad Jihomoravského kraje
www.law.muni.cz/knihovna - Evropské dokumentační středisko při MU v Brně

Internetové stránky vybraných ministerstev

www.mzv.cz - Ministerstvo zahraničních věcí
www.mze.cz - Ministerstvo zemědělství
www.mvcr.cz - Ministerstvo vnitra
www.msmt.cz - Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy
www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpo.cz - Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mkcr.cz - Ministerstvo kultury
www.mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictví
www.mfcr.cz - Ministerstvo financí
www.mdcr.cz - Ministerstvo dopravy a spojů
www.justice.cz - Ministerstvo spravedlnosti
www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí
www.army.cz - Ministerstvo obrany

Vzdělávání

www.nvf.cz - Národní vzdělávací fond - vzdělávací projekty
www.socrates.cz - Program Socrates v ČR (Comenius, Erasmus, Grundtvig aj.)
www.youth.cz - Program EU pro mládež
www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství
www.eurodesk.cz - Evropská informační síť pro mládež
www.eurydice.org - Informační síť o vzdělávání v Evropě (Eurybase - v jednotlivých zemích EU)
www.dzs.cz - Dům zahraničních služeb MSMT
www.evropane.org - Klub mladých Evropanů - JEF CZ
www.eyp.cz - Evropský parlament mládeže
www.askcr.cz - Asociace středoškolských klubů

Věda

www.tc.cz - Technologické centrum AV ČR: 6. Rámcový program
www.cordis.lu - Veřejný informační servis výzkumu a vývoje
www.esa.int - Evropská vesmírná agentura ESA

Kultura

www.institutumeni.cz - Program Culture 2000
www.mediadesk.cz - Program Media - podpora audiovizuálního průmyslu
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ - podpora evropských filmových koprodukcí
www.eContent.cz - program pro digitální oblast
http://www.culturalpolicies.net/ - Compendium: kulturní politiky zemí EU
http://www.proculture.cz/ - Centrum pro umění a kulturu

Volný pohyb osob

http://europa.eu.int/eures - EURES - Životní a pracovní podmínky v EU
http://portal.mpsv.cz/eures - Eures na stránkách MPSV ČR
http://europa.eu.int/epso - zaměstnání v institucích EU
www.cmu.cz - zdravotní pojištění v EU
www.cssz.cz - sociální pojištění v EU

Životní prostředí, neziskový sektor

www.neziskovky.cz - služby pro neziskové organizace
www.nno.ecn.cz - Informační servis pro NNO - ECONNECT
www.kormidlo.cz - Katalog odkazů občanské společnosti
www.ngo-eu.cz - Evropská brána
www.ekolist.cz/evropa.stm - Evropská unie a životní prostředí
www.enviweb.cz - Zelená pro průmyslovou ekologii
www.natura2000.cz - Natura 2000 v ČR
www.ecb.cz - Ekocentrum Brno

Podnikání

www.ohkbrno.cz - Obchodní a hospodářská komora Brno - EIC Brno CZ646
www.komora.cz/ - Hospodářská komora ČR
www.czechtrade.cz - Česká agentura na podporu obchodu
www.czechinvest.cz - Czechinvest
www.euroinfocentrum.cz - EU a malé a střední podniky
www.businessinfo.cz - informace pro podnikání a export
www.ekoinfo.cz/eurozona/ - informační server pro malé a střední podniky
www.crr.cz - Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.rrajm.cz - Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
www.kr-jihomoravsky.cz - Jihomoravský kraj - Granty a dotace
www.jihovychod.cz - Region soudružnosti NUTS II Jihovýchod
www.praha-mesto.cz - informační server Prahy - EU:JPD pro Cíl 2 a Cíl 3

Fondy Evropské unie

www.programy-eu.cz - Programy EU
www.strukturalni-fondy.cz - Strukturální fondy
www.jihovychod.cz - Region soudružnosti NUTS II Jihovýchod: Jihomoravský kraj a Vysočina
www.esfcr.cz - Evropský sociální fond
www.sfcd.cpkp.cz - Strukturální fondy a jak na ně: Centrum pro komunitní práci

Zahraniční odkazy

http://europa.eu - Oficiální server Evropské unie
http://europa.eu/constitution/ - stránky věnované Smlouvě o Ústavě pro Evropu
http://european-convention.eu.int - Evropský Konvent - Evropská ústava
http://isap.vlada.cz - Informační systém pro aproximaci práva (české překlady EU legislativy)
http://www.euractiv.com - aktuální zprávy z EU
http://www.euractiv.cz - internetová brána do Evropy - zpravodajství v češtině
http://europa.eu/abc/index_cs.htm - EU na první pohled
http://europa.eu/comm/echo/index_en.htm - Humanitární pomoc EU ECHO
http://europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm - Vnější pomoc EU EuropeAid

http://ue.eu.int/ - Rada EU
http://curia.eu.int/ - Evropský soudní dvůr v Lucemburku
www.ecb.int - Evropská centrální banka
www.cor.eu - Výbor regionů
http://www.european-patent-office.org - Evropský patentový úřad
http://europa.eu/comm/dgs/enlargement/index_en.htm - Generální ředitelství pro rozšíření EK

www.coe.int - Rada Evropy
www.evropsky-parlament.cz - Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
www.echr.coe.int - Evropský soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku
www.eurunion.org - Delegace Evropské komise v USA

Vytisknout stránku Vytisknout stránku