Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

www.euroskop.cz - oficiální server Úřadu vlády ČR věnovaný Evropské unii
www.europedirect.cz - společné stránky Informačních středisek EUROPE DIRECT v ČR
www.euroskop.cz/ecms/ - oficiální stránka Eurocenter
www.vlada.cz - oficiální stránka Úřadu vlády ČR
www.psp.cz - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
www.senat.cz - Senát Parlamentu ČR
www.ochrance.cz - Veřejný ochránce práv v ČR
www.mzv.cz/missionEU - Stálé zastoupení ČR při EU
www.evropsky-parlament.cz - Informační kancelář Evropského Parlamentu v ČR
www.europeum.org - Institut pro evropskou politiku
http://europa.eu   - oficiální server Evropské unie
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm - Oficiální portál EU Vaše Evropa

Evropské instituce

https://ec.europa.eu/commission/index_cs - Evropská komise
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs - Zastoupení Evropské komise v ČR
www.consilium.europa.eu/cs/european-council/ - Evropská rada
www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/ - Rada EU
www.europarl.europa.eu/portal/cs - Evropský parlament
www.evropsky-parlament.cz   - Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
www.cor.eu    - Výbor regionů
www.eesc.europa.eu/cs - Evropský hospodářský a sociální výbor
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/ - Soudní dvůr EU
www.ombudsman.europa.eu/cs/home - Evropský veřejný ochránce práv
www.ecb.int   - Evropská centrální banka

Regionální internetové stránky

www.brno.cz/uvodni-strana - Magistrát města Brna
www.kr-jihomoravsky.cz - Krajský úřad Jihomoravského kraje
https://library.law.muni.cz/content/cs/sluzby/evropske-dokumentacni-stredisko/  - Evropské dokumentační středisko při MU v Brně

Vzdělávání

www.naerasmusplus.cz/ -portál o programu Erasmus+
www.nvf.cz - Národní vzdělávací fond - vzdělávací projekty
https://europa.eu/youth/EU_cs  - Program EU pro mládež
www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství
www.eurodesk.cz - Evropská informační síť pro mládež
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_cs  - Informační síť o vzdělávání v Evropě (Eurybase - v jednotlivých zemích EU)
www.dzs.cz - Dům zahraničních služeb MSMT
www.eyp.cz - Evropský parlament mládeže
www.askcr.cz - Asociace středoškolských klubů

Věda

www.tc.cz - Technologické centrum AV ČR
www.cordis.lu - Veřejný informační servis výzkumu a vývoje
www.esa.int - Evropská vesmírná agentura ESA

Kultura

https://www.kreativnievropa.cz/ - Program Kreativní Evropa

Volný pohyb osob

http://portal.mpsv.cz/eures - EURES (Evropská služba v zaměstnanosti na stránkách MPSV ČR)
https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage - Evropský portál pracovní mobility
https://epso.europa.eu/home_cs - zaměstnání v institucích EU
www.cmu.cz   - zdravotní pojištění v EU
www.cssz.cz   - sociální pojištění v EU

Životní prostředí, neziskový sektor

www.neziskovky.cz - služby pro neziskové organizace
www.ekolist.cz/evropa.stm - Evropská unie a životní prostředí
www.natura2000.cz - Natura 2000 v ČR

Podnikání

https://www.rhkbrno.cz/   - Regionální hospodářská komora Brno
www.komora.cz/ - Hospodářská komora ČR
www.czechtrade.cz - Česká agentura na podporu obchodu
www.czechinvest.cz - Czechinvest
www.businessinfo.cz - informace pro podnikání a export
www.crr.cz - Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.rrajm.cz - Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
www.kr-jihomoravsky.cz - Jihomoravský kraj - Granty a dotace
www.jihovychod.cz - Region soudružnosti NUTS II Jihovýchod

Fondy Evropské unie

www.strukturalni-fondy.cz - Strukturální fondy
www.jihovychod.cz - Region soudružnosti NUTS II Jihovýchod: Jihomoravský kraj a Vysočina
www.esfcr.cz - Evropský sociální fond

Zahraniční odkazy

http://isap.vlada.cz - Informační systém pro aproximaci práva (české překlady EU legislativy)
http://www.euractiv.com - aktuální zprávy z EU
http://www.euractiv.cz - internetová brána do Evropy - zpravodajství v češtině
http://europa.eu/abc/index_cs.htm - EU na první pohled
http://www.european-patent-office.org - Evropský patentový úřad
www.coe.int - Rada Evropy
www.evropsky-parlament.cz - Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
www.echr.coe.int - Evropský soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku

Vytisknout stránku Vytisknout stránku