Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Charakteristika

Databáze jsou elektronické informační zdroje, ve kterých lze nalézt informace publikované na určité téma. Předchůdcem databází jsou tzv. referátové časopisy, ze kterých se později vyvinuly bibliografické databáze (viz níže). Produkují je národní i nadnárodní instituce a komerční firmy. Informace v databázích jsou z ověřených zdrojů, jsou pravidelně aktualizovány a mají stálý charakter.

Databáze se dělí na volně dostupné a placené, jejichž přístup je omezen licenční smlouvou. Tyto databáze jsou přístupné prostřednictvím knihoven a dalších informačních institucí.

Databáze se podle svého obsahu dělí na:

 • Faktografické – fakta, data, čísla, časové řady, grafy
 • Bibliografické – záznamy článků či publikací, které se skládají z bibliografické citace (autor, název, rok vydání, ...) a údajích o obsahu (klíčová slova, anotace)
 • Fulltextové – celé texty nejčastěji článků, popř. publikací
 • Encyklopedické – výklad jednotlivých pojmů z nejrůznějších encyklopedií a slovníků
 • Obrazové databáze – zpřístupňují obrazové soubory, fotografie…
 • Audio, video, multimediální databáze – zvukové nahrávky
 • Smíšené databáze – kombinace výše uvedených druhů

Vyhledávání v databázích

Základem úspěšného vyhledávání je identifikace svojí informační potřeby a na jejím základě formulace tématu pro vyhledávání.

Doporučené zásady pro vyhledávání informací

stanovit si téma, správně formulovat dotaz, používat synonyma a příbuzné výrazy, klíčová slova, zpřesnit dotaz časovým vymezením, jazykovým omezením a geografickým omezením. Dále je možno formulovat dotaz užitím vyhledávacích operátorů:

Booleovské operátory – definují logické vztahy mezi slovy pomocí AND, OR, NOT

 • AND – vyjadřuje logický součin, zužuje dotaz – vhodný např. ke spojení významově odlišných pojmů (např. digitální AND knihovna)
 • OR – logický součet, rozšiřuje dotaz – vyhledání výrazu a jeho synonym, akronymů, zkratek a příbuzných slov (např. Egon Bondy OR Zbyněk Fišer)
 •  NOT – vyjadřuje logickou negaci, zužuje rešeršní dotaz, vhodný např. k eliminaci homonym vyhledávaného výrazu (např. inteligence NOT umělá)

Proximitní operátory – sledují výskyt slov, jejich vzdálenost, a někdy i pořadí, v jakém jsou uvedeny pomocí NEAR, WITHIN, PRE, SAME

Zástupné znaky – umožňuje vyhledání různé varianty zadaného slova

 • * - nahrazuje libovolný počet znaků (např. statist*)
 • ? – nahrazuje jeden znak a umožňuje vyhledat různé tvary (např. ma?er)

Vyhledávání fráze pomocí uvozovek (např. „exilová literatura“).


Vytisknout stránku Vytisknout stránku