Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

„INTEGRAČNÍ AKTIVITY V KNIHOVNĚ JIŘÍHO MAHENA 2021: ŽIJEME V JEDNOM MĚSTĚ, ALE ZNÁME SE?“

Knihovna Jiřího Mahena v Brně v roce 2021 realizuje projekt zaměřený na cizince žijící v Brně. Náš projekt je součástí širšího projektu „Integrace cizinců ve městě Brně II“, spolufinancovaném Ministerstvem vnitra ČR. Jeho hlavním řešitelem je Statutární město Brno a Knihovna Jiřího Mahena v Brně je zde se svým podprojektem v roli jednoho z partnerů. V letošním roce se zaměřujeme především na vietnamskou a ukrajinskou komunitu.

                       Foto z akce k integraci cizinců                  Plakát programu integrace

Prostřednictvím projektu „Integrační aktivity v Knihovně Jiřího Mahena 2021“ chceme oslovit další potenciální čtenáře z řad cizinců žijících v Brně všech věkových kategorií. Cílem je prohloubit jejich zájem o služby knihovny a také navázat hlubší spolupráci s interkulturními pracovníky Magistrátu města Brna tak, abychom byli lépe schopni zmapovat potřeby cílové skupiny a nastavili procesy postupného snižování interkulturních bariér v knihovně. Mezi aktivitami projektu lze zmínit česko-ukrajinská a česko-vietnamská čtení z pohádek a dětských knih určená školákům i široké veřejnosti, návazné workshopy spojující výtvarné dílny s prací s textem, tlumočené exkurze po knihovně, kulturní akce věnované vietnamské a ukrajinské komunitě, tematické číslo časopisu KJM Impulsy o čtenářství dětí s odlišným mateřským jazykem a integračním potenciálu knihovny a mnoho dalšího.

 Logo Ministerstva vnitra   Logo Statutárního města Brna    Logo Knihovny Jiřího Mahena 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku