Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Internet a Wi-Fi

Internet

Internet poskytuje KJM na všech provozech. Je zpřístupněn bezplatně především jako zdroj informací sloužících k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům. KJM neumožňuje anonymní přístup.

PC místa s internetem

Veřejnost

  • má přístup v Ústřední knihovně v Zákaznickém centru (1. NP) a ve Family Pointu (výhradně pro rodiče s dětmi), na všech pobočkách KJM a v Mahenově památníku. 

Registrovaní čtenáři

Děti do 15 let mají k internetu přístup pouze v případě, že jsou registrovány jako čtenáři KJM a předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Doba připojení

Pro všechny uživatele je minimální doba poskytnutí připojení v délce 30 minut.

Registrovaní čtenáři

Délka pobytu na internetu je dána počítačovou kapacitou konkrétního pracoviště a momentální situací na pracovišti – vyšším počtem zájemců o internet. Čtenářům s platným čtenářským průkazem a vyrovnanými závazky vůči KJM se automaticky tato doba prodlužuje o dalších 30 minut. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu po dohodě s knihovníkem ještě prodloužit.

Veřejnost

Neregistrovaným uživatelům je umožněn přístup k internetu 1x denně na jednom pracovišti. Nečeká-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit ještě o 30 minut. V případě zájmu o připojení musí neregistrovaný uživatel uvolnit místo dalšímu zájemci. Další prodloužení není možné.

Další podmínky využívání internetu v KJM stanovuje Knihovní řád KJM.


Wi-Fi

K síti Wi-Fi se lze zdarma připojit v Ústřední knihovně (Kobližné 4) během provozní doby ve všech veřejně dostupných místech knihovny. K dispozici jsou dvě sítě - kjm-navstevnik a kjm-ctenar


Fotogalerie

Vytisknout stránku Vytisknout stránku