Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Bezpečný internet 

vybrané internetové stránky věnující se bezpečnosti na internetu a ochranou soukromí

Školení

Pokud máte zájem získat podrobnější informace a naučit se v níže uvedených databázích efektivně hledat požadované informace, kontaktujte IN-centrum KJM v Kleinově paláci na nám. Svobody 15 na tel.: 773 182 379 nebo e-mail: incentrum@kjm.cz.


Seznam databází

  • všeobecné zdroje

HOAX.cz

pravidelné informování o poplašných zprávách, které dnes a denně zahlcují internet ze účelem škodit jeho uživatelům, aktualizace databáze podvodných e-mailů, prevence, ...

Bezpečný internet

oslovuje různé cílové skupiny uživatelů (děti, rodiče, školy, ...) za účelem posílení celkového povědomí o rizicích používání internetu, na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti, poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb (Facebook )

NCBI – Národní centrum bezpEčnějšího internetu

neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu,moderních informačních a komunikačních technologií a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním

Saferinternet.cz

projekt realizovaný sdružením NCBI zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, podporuje vzdělávání v této oblasti a působí proti šíření nelegálního obsahu na internetu (Facebook ); významná je část, kde jsou stránky určené pro děti, rodiče a učitele , jak se chovat na internetu, dále zde naleznete poradnu, slovník internetových výrazů a výukové materiály

Pomoconline.cz

webové stránky vytvořené sdružením NCBI, naleznete zde rady a tipy jak se chovat na síti, kategorie jsou rozčleněny dle věku uživatelů – do 10 let, nad 10 let a pro dospělé

Horká linka.cz

kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, hlášení probíhá anonymně na e-mailové adrese ohlaste@horkalinka.cz (Facebook )

Seznam se bezpečně!

projekt určený na pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami, obsahuje zfilmované příběhy, které poukazují na odvrácenou tvář internetu

  • výuka informační bezpečnosti

iNeBEe - Informační (ne)Bezpečí

šíření vzdělanosti v problematice informační bezpečnosti formou seminářů a e-learningu (Facebook )

Co je dobré vědět  Průvodce bezpečným chováním na internetu (tipy Googlu)

bezpečné používání internetu (nástroje Googlu pro zabezpečení soukromí, hesla, ...), ochrana rodiny na internetu, ochrana proti krádežím identity, ...

Přehled databází připravují pracovníci Informačních služeb KJM, které najdete ve 2. NP Ústřední knihovny (Kobližná 4).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku