Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem.

O PROJEKTU

Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na pravidelných setkáních každé poslední úterý v měsíci vystoupí experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností. Na vystoupení naváže řízená diskuze s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti.

Pozvání na podzimní setkání věnovaná problematice související s lidmi se sluchovým postižením

 

HARMONOGRAM SETKÁNÍ

 • 29. ledna 2019 - Eliška Bartošová - Knihovna pro bezbariérové Brno: Jak můžeme společně přispět k odstraňování bariér ve městě?
 • 26. února 2019 - Michael Vidura - Elektrický vozík jako cesta ke svobodě: Jak se jezdí "pěšky"?
 • 26. března 2019 - Hana Porkertová - Nevidomá zkušenost: Jak se "dívá" nevidomý?
 • 30. duben 2019 - Boris Janča - Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě: Kdo je odpovědný za přístupnost?
 • 28. května 2019 - Milena Antonovičová - Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?
 • 25. června 2019 - Jana Línová - Přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti: Jakým způsobem je systematicky řešena bezbariérovost ve velkých městech?
 • 24. září 2019 - Ivan Poláček - Představení aktivit Unie neslyšících Brno: Co víte o  službách, které vylepšují život neslyšícím a nedoslýchavým?
 • 29. října 2019 - Jana Havlová - Zkušenost neslyšící uživatelky kochleárního implantátu: Jakým bariérám lidé se sluchovým postižením nejčastěji čelí?
 • 26. listopadu 2019 - Mariana Chytilová - Neslyšitelné bariéry v designu míst, služeb a lidských interakcí: Co cítíme, když nás nějaký objekt, prostor, služba nebo člověk odmítá?
 • 28. ledna 2020 - Josef Konečný - Vidím, vidím jen něco, nevidím nic: Jak se žije nevidomým v Brně?
 • 25. února 2020 - Roman Radkovič - Beseda se zpěvákem souboru Roman Radkovič Collective a jeho podporovateli a přáteli
 • 26. května 2020 - Lucie Galčanová Batista - Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? - online přednáška
 • 23. června 2020 - Radek Pavlíček - Digitální prostor bez bariér: jak nevytvářet překážky v přístupnosti na webech, v aplikacích či v dokumentech
 • 22. září 2020 - Zlata Houšková - Standard Handicap Friendly

Každý je vítán!
Přijďte se zapojit do hledání podoby veřejného prostoru, který je vstřícný lidem s různými potřebami a nároky.

Jak se k nám dostanete?
Setkání budou probíhat každé poslední úterý v měsíci, vždy od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP, který je přístupný bezbariérovým výtahem a vybaven indukční smyčkou. Pro vstup použijte hlavní vchod do KJM z ulice Kobližné (č. 4) a následně pokračujte výtahem v atriu do 3. NP, kde navazuje další výtah až do 5. NP Lze použít také hlavní schodiště. Směr bude označen ukazateli, případně je možné využít asistence zaměstnanců KJM.

Knihovna Jiřího Mahena se dlouhodobě aktivně zpřístupňuje lidem se specifickými potřebami, pořádá specializované programy, kolektivní besedy, nabízí individuální pomoc v knihovně, spolupracuje se specializovanými institucemi. Nejdelší tradici má Knihovna pro nevidomé a slabozraké (Ústřední knihovna), která působí v Brně od r. 1976. Knihovna se podílela na vytvoření standardu a certifikace Handicap Friendly, která zajišťuje přístup do knihoven lidem se specifickými potřebami. Kvalitu bezbariérových aktivit a práci s osobami se specifickými potřebami deklaruje i řada získaných ocenění.

Kontakt

Eva Vojtíšková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Robert Osman, člen Poradního sboru pro bezbariérové Brno
Eliška Bartošová, Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU 
E-mail: bezbarierovebrno@kjm.cz


14. setkání (22. 9. 2020) - Zlata Houšková

Jak je na tom Česká republika s rovným přístupem ke službám knihoven, jaká je realita a jaké jsou možnosti; co je a jakou roli hraje či může hrát standard Handicap Friendly. Které knihovny dosud získaly certifikát o své bezbariérovosti a proč, co jim to přineslo (a vzalo); které bariéry se nejčastěji ostraňují a proč, jsou horší bariéry kolem nás, nebo bariéry v nás?


13. setkání (23. 6. 2020) - Radek Pavlíček

Chcete vědět, proč je přístupnost webů, aplikace či dokumentů důležitá a jaké výhody přináší uživatelům? Zajímá vás aktuální legislativní úprava přístupnosti, koho se týká a jaké jsou její dopady na uživatele? Jak jsou na tom s přístupností sociální sítě Twitter, Facebook či YouTube? Online nakupování, internetové bankovnictví nebo dokumenty na úředních deskách webů měst a úřadů? Během přednášky vás Radek seznámí s potřebami jednotlivých skupin lidí se zdravotním postižením, nejčastějšími bariérami, na které v digitálním prostoru narážejí, a způsoby, jak je odstranit, aby naráželi na co nejméně překážek. Těšit se můžete na celou řadu praktických ukázek. V druhé části našeho setkání pak bude dostatek prostoru na vaše otázky i praktické vyzkoušení si některých asistivních technologií, které dnes používají zejména zrakově postižení uživatelé.


12. setkání (26. 5. 2020) - Lucie Galčanová Batista

Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? Na základě zahraničních zkušeností i vlastního výzkumu ve velkých městech ČR budou představena hlavní rizika, která proměňující se prostor větších měst přináší starším lidem, kteří v nich bydlí. Prostor bude věnován i klíčové koncepci Světové zdravotnické organizace, uplatnění jejích zásad v českém prostředí a současné rezervy v jejich naplňování.


11. setkání (25. 2. 2020) - Roman Radkovič

Beseda s Romanem Radkovičem, básníkem, kytaristou a zpěvákem souboru Roman Radkovič Collective (https://romanradkovicollective.bandcamp.com ) a jeho podporovateli a přáteli o životě a práci v ústavu a hraní ve městě. Na setkání zazní písně a básně z dílny RRC.


10. setkání (28. 1. 2020) - Josef Konečný

Žitá zkušenost člověka, který si během 62 let svého života prošel všemi fázemi zrakového postižení, od relativně dobrého zraku, přes slabozrakost až po úplnou slepotu. Jak se vyrovnal se skokovou ztrátou zraku, v čem našel inspiraci pro život poslepu, jak se naučil vnímat a zdolávat venkovní prostředí, jaké pomůcky se naučil využívat, jaké překážky se mu nejčastěji staví do cesty a jak se mu je daří zdolávat? O tom všem, ale i o mnohém dalším ze života nevidomých osob si budeme povídat při našem desátém setkání.


9. setkání (26. 11. 2019) - Mariana Chytilová

Co cítíme, když nás nějaký objekt, prostor, služba nebo člověk odmítá? A kdybychom dokázali, že nám exkluze (neboli vyčleňování) způsobuje fyzickou bolest, co bychom v našich městech, na našich webových stránkách, na našich toaletách nebo v naší kavárně změnili? Příspěvek Mgr. MgA. Mariany Chytilové, Ph.D. se zaměří na přístupnost jako společenský trend vycházející z konceptu inkluzivního designu. Na třech případových studiích vás seznámí s možnostmi, jak překonat bariéry ve fyzickém prostoru, v přístupu k informacím, v postoji vašich zaměstnanců a v přístupnosti vaší služby jako celku. Těšit se můžete na Centrum architektury a městského plánování v Praze, interaktivní čtenářskou aplikaci Tableto a mezinárodní filmový festival Jeden svět.


8. setkání (29. 10. 2019) - Jana Havlová

Přednáška neslyšící uživatelky kochleárního implantátu o bariérách, kterým musí jakožto osoba se sluchovým postižením ve svém každodenním životě čelit. Ať už se jedná o bariéry komunikační, nebo informační, je třeba si uvědomit, že jde o zásadní překážku během vývoje lidí se sluchovým postižením a jejich následné orientaci a prosazování se ve většinové společnosti. Neméně důležitou součástí přednášky budou také příklady dobré a špatné praxe doprovázené osobními zkušenostmi.


7. setkání (24. 9. 2019) - Ivan Poláček

Unie neslyšících Brno představí aktivity, kterými se snaží napomáhat našemu společnému porozumění. Představeno tak bude fungování tlumočnických služeb pro sluchově postižené v Brně a okolí, odborné sociální poradenství jako podpora efektivního porozumění, kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé pro domácnost, zaměstnání a volný čas, Moravská kavárna neslyšících "U Žambocha" a další. Stěžejní otázkou přitom bude,  jak mohou lidé se sluchovým postižením ovlivňovat kvalitu a dostupnost těchto služeb.


6. setkání (25. 6. 2019) - Jana Línová

Přednáška o diplomové práci věnované porovnání přístupů čtyř městských samospráv k problematice bezbariérovosti. Jedná se o porovnání přístupu Prahy, Brna, Olomouce a Pardubic, jakožto čtyř největších měst České republiky, která se problematikou přístupnosti dlouhodobě zabývají. Přednáška představí, jakým způsobem je problematika bezbariérovosti v jednotlivých městech institucionalizována, jakým financována, pro koho je prostředí zpřístupňováno, pro koho nikoliv a jaké strategické vize či priority si jednotlivá města v otázce bezbariérovosti stanovila.


5. setkání (28. 5. 2019) - Milena Antonovičová

Povídání o profesní zkušenosti konzultantky zabývající se bezbariérovým řešením staveb. O požadavcích legislativy na bezbariérové prostředí a o tvorbě auditů bezbariérovosti: jak bariéry vznikají, které jsou nejčastější, na co se zapomíná, které bariéry se dají nejsnáze odstranit, které jsou v podstatě neodstranitelné. Jak probíhá audit bezbariérovosti a co je jeho výsledkem.


4. setkání (30. 4. 2019) - Boris Janča

Zakládající člen PSpBB a dlouholetý zaměstnanec Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Boris Janča představí činnost střediska a hlavní problémy, se kterými se při své činnosti setkává. Pokusí se zamyslet nad personifikací odpovědnosti za přístupnost. Koho se na ni ptát? Na koho se obrátit? Koho za ni hnát k odpovědnosti? Jak ji institucionalizovat? To je jen příklad otázek, které budou diskutovány.

Setkání bude také hned z několika důvodů výjimečné. Poprvé před veřejností vystoupí člen Poradního sboruRady městaBrnaprobezbariérovéa největší pozornost bude věnována zkušenostem neslyšících lidí, přičemž se na něm bude podílet hned několik různých organizací. Přednáška bude simultánně tlumočena do českého znakového jazyka (zajišťuje Unie neslyšících), opatřena simultánním přepisem do českého jazyka (zajišťuje Teiresiás) a ozvučena pomocí indukční smyčky (zajišťuje KJM).


3. setkání (26. 3. 2019) - Hana Porkertová

Přednáška o disertační práci věnované zkušenosti nevidomých lidí, jejich pohybu prostorem, specifikům chození s hůlkou, specifikům chození se psem, vytváření nevizuálních spojení s okolním prostorem, zapamatování si tras atp. Autorka práce představí hlavní problémy, se kterými se nevidomí lidé při pohybu městem setkávají a pokusí se vyvrátit zažité mýty, které se o jejich zkušenostech tradují.


2. SETKÁNÍ (26. 2. 2019) - Michael Vidura

Osobní vyprávění Michaela Vidury o životě s progresivním onemocněním, při kterém ochabuje kosterní svalstvo a člověk se může stále méně a méně samostatně pohybovat. Silný životní příběh člověka, kterému byl odhadován věk dožití 20 let, jehož onemocnění bylo klasifikováno jako genetické a tedy přenášené na děti, kterému je přesto letos 40 let, je ženatý, má dvě zdravé děti a živí se mimo jiné jako grafik.


1. SETKÁNÍ (29. 1. 209) - Eliška Bartošová

První setkání proběhne v úterý 29. 1. 2019 od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP Knihovny Jiřího Mahena (Kobližná 4) a bude se věnovat následujícím otázkám: Jak můžeme společně vytvářet prostor, kde sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno (PSpBB), odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem? Jaká jsou hlavní témata, která je potřeba řešit pro to, aby se prostřednictvím odstraňování bariér zlepšovala kvalita života lidí ve městě a systematicky se připravoval prostor na stárnutí společnosti? Setkání povede Eliška Bartošová z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF, MU.


Fotogalerie

První setkání

Datum konání: 29.1.2019 

Druhé setkání

Datum konání: 26.2.2019 

Třetí setkání

Datum konání: 26.3.2019 

Čtvrté setkání

Datum konání: 30.4.2019 

Páté setkání

Datum konání: 28.5.2019 

Šesté setkání

Datum konání: 25.6.2019 

Sedmé setkání

Datum konání: 24.9.2019 

Osmé setkání

Datum konání: 29.10.2019 

Deváté setkání

Datum konání: 26.11.2019 

Desáté setkání

Datum konání: 28.1.2020 

Jedenácté setkání

Datum konání: 25.2.2020 

DVANÁCTÉ SETKÁNÍ

Datum konání: 26.5.2020 

Třinácté setkání

Datum konání: 23.6.2020 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku