Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem.

O PROJEKTU

Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na pravidelných setkáních každé poslední úterý v měsíci vystoupí experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností. Na vystoupení naváže řízená diskuze s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti.

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH SETKÁNÍ

  • 29. ledna - Eliška Bartošová - Knihovna pro bezbariérové Brno: Jak můžeme společně přispět k odstraňování bariér ve městě?
  • 26. února - Michael Vidura - Elektrický vozík jako cesta ke svobodě: Jak se jezdí "pěšky"?
  • 26. března - Hana Porkertová - Nevidomá zkušenost: Jak se "dívá" nevidomý?
  • 30. duben - Boris Janča - Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě: Kdo je odpovědný za přístupnost?
  • 28. května - Milena Antonovičová - Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?
  • 25. června - Jana Línová - Přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti: Jakým způsobem je systematicky řešena bezbariérovost ve velkých městech?

 

Každý je vítán!
Přijďte se zapojit do hledání podoby veřejného prostoru, který je vstřícný lidem s různými potřebami a nároky.

Jak se k nám dostanete?
Setkání budou probíhat každé poslední úterý v měsíci, vždy od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP, který je přístupný bezbariérovým výtahem a vybaven indukční smyčkou. Pro vstup použijte hlavní vchod do KJM z ulice Kobližné (č. 4) a následně pokračujte výtahem v atriu do 3. NP, kde navazuje další výtah až do 5. NP Lze použít také hlavní schodiště. Směr bude označen ukazateli, případně je možné využít asistence zaměstnanců KJM.

Knihovna Jiřího Mahena se dlouhodobě aktivně zpřístupňuje lidem se specifickými potřebami, pořádá specializované programy, kolektivní besedy, nabízí individuální pomoc v knihovně, spolupracuje se specializovanými institucemi. Nejdelší tradici má Knihovna pro nevidomé a slabozraké (Ústřední knihovna), která působí v Brně od r. 1976. Knihovna se podílela na vytvoření standardu a certifikace Handicap Friendly, která zajišťuje přístup do knihoven lidem se specifickými potřebami. Kvalitu bezbariérových aktivit a práci s osobami se specifickými potřebami deklaruje i řada získaných ocenění.


 1. SETKÁNÍ (29. 1. 209) - Eliška Bartošová

První setkání proběhne v úterý 29. 1. 2019 od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP Knihovny Jiřího Mahena (Kobližná 4) a bude se věnovat následujícím otázkám: Jak můžeme společně vytvářet prostor, kde sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno (PSpBB), odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem? Jaká jsou hlavní témata, která je potřeba řešit pro to, aby se prostřednictvím odstraňování bariér zlepšovala kvalita života lidí ve městě a systematicky se připravoval prostor na stárnutí společnosti? Setkání povede Eliška Bartošová z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF, MU.

  • Stáhněte si prezentaci, výstupy, které vznikly v rámci debaty a níže se podívejte na fotografie.

2. SETKÁNÍ (26. 2. 2019) - Michael Vidura

Osobní vyprávění Michaela Vidury o životě s progresivním onemocněním, při kterém ochabuje kosterní svalstvo a člověk se může stále méně a méně samostatně pohybovat. Silný životní příběh člověka, kterému byl odhadován věk dožití 20 let, jehož onemocnění bylo klasifikováno jako genetické a tedy přenášené na děti, kterému je přesto letos 40 let, je ženatý, má dvě zdravé děti a živí se mimo jiné jako grafik.

  • videozáznam přednášky
  • Robert Osman, jeden z organizátorů projektu, dává prostřednictvím tohoto odkazu: https://1url.cz/AMRZB zájemcům k dispozici svoji disertační práci, která se věnuje zkušenostem lidí, jako byl právě host druhého setkání Michael Vidura.

3. setkání (26. 3. 2019) - Hana Porkertová

Přednáška o disertační práci věnované zkušenosti nevidomých lidí, jejich pohybu prostorem, specifikům chození s hůlkou, specifikům chození se psem, vytváření nevizuálních spojení s okolním prostorem, zapamatování si tras atp. Autorka práce představí hlavní problémy, se kterými se nevidomí lidé při pohybu městem setkávají a pokusí se vyvrátit zažité mýty, které se o jejich zkušenostech tradují.


 4. setkání (30. 4. 2019) - Boris Janča

Zakládající člen PSpBB a dlouholetý zaměstnanec Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Boris Janča představí činnost střediska a hlavní problémy, se kterými se při své činnosti setkává. Pokusí se zamyslet nad personifikací odpovědnosti za přístupnost. Koho se na ni ptát? Na koho se obrátit? Koho za ni hnát k odpovědnosti? Jak ji institucionalizovat? To je jen příklad otázek, které budou diskutovány.

Setkání bude také hned z několika důvodů výjimečné. Poprvé před veřejností vystoupí člen Poradního sboruRady městaBrnaprobezbariérovéa největší pozornost bude věnována zkušenostem neslyšících lidí, přičemž se na něm bude podílet hned několik různých organizací. Přednáška bude simultánně tlumočena do českého znakového jazyka (zajišťuje Unie neslyšících), opatřena simultánním přepisem do českého jazyka (zajišťuje Teiresiás) a ozvučena pomocí indukční smyčky (zajišťuje KJM).


5. setkání (28. 5. 2019) - Milena Antonovičová

Povídání o profesní zkušenosti konzultantky zabývající se bezbariérovým řešením staveb. O požadavcích legislativy na bezbariérové prostředí a o tvorbě auditů bezbariérovosti: jak bariéry vznikají, které jsou nejčastější, na co se zapomíná, které bariéry se dají nejsnáze odstranit, které jsou v podstatě neodstranitelné. Jak probíhá audit bezbariérovosti a co je jeho výsledkem.


6. setkání (25. 6. 2019) - Jana Línová

Přednáška o diplomové práci věnované porovnání přístupů čtyř městských samospráv k problematice bezbariérovosti. Jedná se o porovnání přístupu Prahy, Brna, Olomouce a Pardubic, jakožto čtyř největších měst České republiky, která se problematikou přístupnosti dlouhodobě zabývají. Přednáška představí, jakým způsobem je problematika bezbariérovosti v jednotlivých městech institucionalizována, jakým financována, pro koho je prostředí zpřístupňováno, pro koho nikoliv a jaké strategické vize či priority si jednotlivá města v otázce bezbariérovosti stanovila.

Fotogalerie

První setkání

Datum konání: 29.1.2019 

Druhé setkání

Datum konání: 26.2.2019 

Třetí setkání

Datum konání: 26.3.2019 

Čtvrté setkání

Datum konání: 30.4.2019 

Páté setkání

Datum konání: 28.5.2019 

Šesté setkání

Datum konání: 25.6.2019 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku