Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Kopírování a tisk dokumentů

V KJM je povoleno kopírování pouze z dokumentů knihovny (knihy, mapy, novinové a časopisecké články) na formát A4 a A3 černobíle. Cena za jednu stranu A4  je 2 Kč, za stranu A3 se platí 4 Kč. 

Veřejnost

Veřejnost může kopírovat a tisknout dokumenty v Zákaznickém centrum v 1. NP, v Informačních službách a v nové Čítárně a studovně ve 2. NP. Platby kopií tisků i dokumentů z internetu či databází jsou realizovány hotovostně.

Registrovaní čtenáři

Registrovaní čtenáři mohou kopírovat a tisknout dokumenty v Informačních službách a v nové Čítárně a studovně ve 2. NP, dále v Knihovně pro děti a mládež (pouze kopírování) a v Hudební knihovně (pouze tisk) ve 3. NP. Pro realizaci platby je třeba mít vloženou finanční hotovost na čtenářském kontě, avšak v Informačních službách, Čítárně a studovně a v Hudební knihovně lze nově platit za tisk jak z konta čtenáře, tak v hotovosti.

Možnost kopírování a tisku na dalších provozech je rozepsána u záznamu jednotlivých provozů.


Podmínky kopírování a přenosu dat

KJM neumožňuje přehrávání donesených zvukových a zvukově obrazových dokumentů. Dále neumožňuje kopírování materiálů KJM, případně jejich přehrávání či kopírování na vlastním přehrávacím či kopírovacím zařízení. Kopírovací služby z fondu Knihovny pro nevidomé a slabozraké se poskytují na žádost jejího uživatele na vlastní médium. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

Je zakázáno nahrávat jakýkoliv jiný software nebo soubory. Soubory získané při práci s internetem nebo vytvořené v knihovně prostřednictvím instalovaných programů je možné vytisknout nebo zkopírovat na média zakoupená v knihovně (Ceník). Před zahájením tisku je třeba upozornit obsluhu. V Hudební knihovně můžete na vyhrazených PC pro přenos souborů použít vlastní flesh disk.

KJM neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. Čtenář musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.


Vytisknout stránku Vytisknout stránku