Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Celostátní projekt Knihovny města Hradce Králové „Lovci perel“

Autor: Alice Hrbková, Markéta Poživilová

Anotace

V příspěvku nastíníme nejen vývoj, ale i současný stav projektu Lovci perel, který vznikl na podporu dětského čtenářství v Knihovně města Hradce Králové a postupně se rozšířil i do dalších míst v České republice.

Klíčová slova

dětské čtenářství – knihy – Lovci perel – pravidla soutěže – projekty

O projektu

Lovci perel. Pro řadu knihoven již známé označení celoročního projektu na podporu dětského čtenářství. To je pro další číslo impuls, jehož historii i současnost bychom vám chtěli v článku představit. Vývoj projektu a jeho přesah do jiných knihoven představují Bc. Alice Hrbková a Bc. Markéta Poživilová. Jedná se o celoroční projekt pro děti, který lze realizovat v městských, obecních i místních knihovnách a jenž motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti.

V roce 2010 přišla Bc. Alice Hrbková, knihovnice dětského oddělení Knihovny města Hradce Králové , se zajímavým námětem na celoroční hru. Tato myšlenka nadchla ostatní pracovnice dětských oddělení KMHK a společně začaly připravovat projekt s názvem Lovci perel. Byly připraveny první Hrací karty, propracována pravidla a vytvořeno motto celého projektu: Ponořme se do hlubin příběhů - co kniha, to perla.

Děti tak měly jedinečnou příležitost získávat za přečtené knihy „skutečné“ perly. Úkolem malého čtenáře bylo najít ve své knihovně speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečíst je a odpovědět na několik otázek. Za správně vyplněnou Hrací kartu (testovací materiál čtenářské gramotnosti) dítě dostalo od knihovnice zaslouženou odměnu. V případě, že odpovědi nebyly správné, mohl si je čtenář zkusit opravit. Teprve v okamžiku, kdy bylo vše v pořádku, získal svou perlu. Hrací karta kromě povinné části obsahovala navíc tři bonusové otázky. Při řešení těchto otázek čtenář zapojil svou fantazii i tvůrčí schopnosti. Za splnění těchto otázek dostal lovec buď jeden bod navíc (za 5 plusových bodů mohl získat další perlu), nebo speciální peníze na závěrečný Jarmark.

Hrací karty

Celoroční hra Lovci perel byla nejprve realizována na všech dětských pobočkách Knihovny města Hradce Králové. Nadšení dětí bylo ohromné, a tak se zrodila myšlenka nabídnout tuto aktivitu i jiným knihovnám. V září 2012 byli Lovci perel za spolupráce Knihovny města Hradce Králové, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08 zařazeni do projektu Littera, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250. Projekt probíhal do června 2013. Do testování čtenářské gramotnosti a zároveň zábavné hry se zapojily knihovny Královéhradeckého i Pardubického kraje. Celkem se přihlásilo 50 knihoven, jež projekt připravily pro čtenáře ve svých knihovnách. Lovilo celkem 1360 dětí a společnými silami vylovily 13218 perel.  Nejpilnější knihovnou se stala Městská knihovna Žamberk , kde se do projektu zapojilo 79 dětských čtenářů, kteří nasbírali 1033 perel.  Aktivita byla slavnostně ukončena 18. června 2013 přímo v nové budově Knihovny města Hradce Králové – v Centru celoživotního vzdělávání. Na slavnostním odpoledni byli vyhlášeni nejlepší sběrači perel - z každé knihovny dva nejpilnější, v mladší kategorii do 9 let, ve starší 9 – 15 let. Celkem se této slavnosti zúčastnilo z 36 knihoven na 130 lovců. Projekt byl hodnocen jako velice úspěšný se zájmem o další pokračování.

LOVCI PEREL 2014 – 2015 v celostátním měřítku

Projekt Lovci perel po úspěchu ve svém domovském regionu rozšířil pole působnosti na celou Českou republiku.Jako takový byl odstartován 30. 11. 2013 (Den pro dětskou knihu) a postupně se do něj registrovalo 157 knihoven. Autoři hry se dohodli na šíření hry pod licencí Creative Commons. Registrací získal každý subjekt možnost využívat potřebné dokumenty a pomůcky k projektu. Každá zapojená knihovna dostala možnost přizpůsobit si hru svým vlastním potřebám a možnostem. Ukázalo se, že takový postup byl dobrou volbou. Ohlasy z dětských půjčoven potvrdily, že zájem dětí o četbu spojenou se získáváním perel je obrovský a mnohé knihovnice prokázaly velkou dávku vynalézavosti při přípravě hry i při jejím vyhodnocování.

Ukázka dopisu ze Starého Města:

„Dobrý den,

naše Místní knihovna Staré Město se taky registrovala do Vaší akce LOVCI PEREL. Soutěžíme teprve od 26.9 2014, ale vůbec nám to nevadí. Naši čtenáři jsou touto akcí úplně nadšeni a já také :) Je to pro mě taková mravenčí práce,ale ta chuť dětí soutěžit mezi sebou a ještě dostávají ,,PRAVÉ PERLY"s Hradce Králové(všem povídám, že jsou až z Hradce .... :) to nemá chybu.Čtenáři si sami namalovali podmořský svět na kterém mají umístěné perly se šňůrkami a už se i odmněňovalo. Velice rychle se to mezi dětmi rozkřiklo, že se dají u nás lovit perly, a čtenářů přibývá. A to mě mile potěšilo. Tak pevně doufám, že se do lovení přidají ještě další čtenáři.

Ještě jednou děkuji za perly, které dorazily v pořádku :)

Přeji pěkný den
Stojková Lenka

Místní knihovna Staré Město„          

Ukázky různých loveckých zátiší    

                                                                      
Opočno (foto: knihovna Lysá nad Labem)

Česká Třebová (foto: Markéta Švandová)

V průběhu první celorepublikové lovecké sezóny se také osvědčil nápad se zapojením samotných dětí jako tvůrců nových otázek k dalším knihám – „perlorodkám“. Tak se původní počet, asi 700 dětských knih zpracovaných pro hru, do současné doby takřka zdvojnásobil a stále přibývají přírůstky. To, že se takto aktivně do tvorby otázek ke knihám zapojují i děti, je nejen přínosem z hlediska čtenářských dovedností, ale také to přirozeně mapuje zájem o konkrétní tituly dětské literatury. Velice potěšujícím faktem je i schopnost zainteresovaných dětských knihovníků obstarat pro aktivní děti odměny a ceny za jejich čtenářskou práci. Na mnoha místech se uskutečnila skvělá slavnostní vyhlašování vítězů, skoro všude fungovaly obchůdky, kde lovci perel mohli utratit nastřádané finance ze hry. Z ohlasů i fotek je jasné, že tento „obchodní řetězec“ byl opravdu silným lákadlem...

Lysá nad Labem (foto: knihovna Lysá nad Labem)

Lysá nad Labem (foto: Magdaléna Jedzoková)

Bohumín (foto: Alice Hrbková)

Ať už děti četly a tvořily z důvodů více či méně zištných, jisté je, že toho přečetly obdivuhodné množství. Během ročníku 2014 lovilo přesně 4 545 dětí a dohromady přečetly v rámci hry 37 026 knih!

Spontánně se do hry přihlásilo také několik školních knihoven a pro zájem některých učitelů přišla pardubická knihovna s plánem na rozšíření možnosti registrace a zapojení školních tříd. Učitelé budou mít k dispozici přístup do databáze stejně jako knihovna, s níž budou úzce spolupracovat, i když pravidla hry budou v jejich případě trochu upravena. Tímto způsobem by se mohla hravá forma čtení a práce s textem rozšířit také mezi děti, které do knihovny nechodí. Podrobnosti o nové podobě spolupráce mezi školou a knihovnou v duchu hesla „ROZEČTEME CELOU TŘÍDU“ najdou učitelé a knihovníci stejně jako vše další o hře Lovci perel na projekty.kmhk.cz .

Nyní, zhruba v polovině ročníku 2015 je přihlášeno 159 českých a moravských dětských knihoven, tedy takřka stejný počet subjektů jako vloni. Dá se očekávat, že malí čtenáři opět zaútočí na závratné cifry ve výsledcích. Doufejme, že hra stejně jako vloni pomůže překonávat čtenářskou pohodlnost či přímo nechuť řady dětí k četbě a že obměkčí alespoň pár zarputilců a přivede je ke knize a do knihovny.

Na závěr uvádím loňský extrémní případ čtenářky ze Smiřic, o které paní knihovnice psala:

„...Kačka Kroutilová se během roku přestěhovala do Hradce Králové a přesto dojížděla do naší knihovny sbírat perly. Před měsícem si ještě zlomila nohu a vlakem v doprovodu maminky lovila perly dále a zaslouženě zvítězila.“

Smiřice (foto: Ilona Hušáková)

Zdroje

LITTERA, Ondřej. Děti celý rok sbíraly za čtení perly. Nashromáždily jich tisíce. Hradecký deník.cz [online]. 2013 [cit. 2015-06-18]. Dostupné z: <http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/deti-cely-rok-sbiraly-za-cteni-perly-nashromazdily-jich-tisice-20130620.html >.

POŽIVILOVÁ, Markéta. Lovci perel - vyhlášení výsledků soutěže. Místní kultura: Magazín pro kulturní život v místech a regionech [online]. 2013 [cit. 2015-06-08]. Dostupné z: <http://www.mistnikultura.cz/lovci-perel-vyhlaseni-vysledku-souteze >.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku