Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Mediální vzdělávání v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

V letech 2021 a 2022 realizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně projekt na podporu mediální gramotnosti. Projekt podpořený grantem Nadace OSF se zaměřuje na široké spektrum cílových skupin: děti a mládež, zejména středoškoláky, hendikepované, dospělé čtenáře či seniory.

V první fázi projektu naše kolegyně a kolegové z Knihovny pro děti a mládež , pracoviště IN-centrum a pobočky Bohunice procházeli školením pro garanty mediálního vzdělávání rozděleného do několika tematických celků. Jednotlivé lekce se zabývaly otázkami mediální výchovy a její didaktiky, rolí novináře ve společnosti, principy práce s daty v médiích nebo etiky v mediálním prostoru. Lektory pro knihovníky byli etablovaní odborníci na mediální vzdělávání, etiku a filozofii médií a žurnalistiku.
Následně každé z pracovišť vytvořilo vzdělávací programy, které byly nabídnuty jejich cílovým skupinám a s nimi také opilotovány. 
Vzniklo několik vzdělávacích pořadů zabývajících se mediálním vzděláváním, které budou součástí nabídky pro veřejnost pracovišť zapojených do projektu také v příštím i následujícím roce.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku