Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Péče o klienty

KJM dlouhodobě spolupracuje s různými institucemi pro osoby s mentálním postižením a to formou besed či výstav, a to nejen v Ústřední knihovně, ale i na pobočkách.

Ústřední knihovna, Kobližná 4

Ústřední knihovna spolupracuje prostřednictvím Knihovny pro děti a mládež se stacionáři Nojmánek , Veleta , Tereza aj. Pro tyto stacionáře jsme realizovali besedy s různými tématy. Týkaly se například svátků a událostí během roku – Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice aj. Další se věnovaly Brnu (tajemství hradu Špilberku, Veveří, Brněnských divadel) a literární tematiky – Jaroslav Foglar, Sherlock Holmes aj. Významná je i spolupráce s dětmi z Mateřské školy při Fakultní nemocnici Brno .

Pobočky KJM

Pobočka v Líšni (Jírova 2) spolupracuje s  denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. Klienti denního stacionáře v knihovně vystavují pravidelně své výtvarné práce a účastní se pracovní terapie, kterou stacionář též nabízí – 2x měsíčně navštěvují knihovnu, kde se věnují terapeutickým účinkům výtvarné práce (např. malování obrázků čteného textu apod.).

Další úspěšnou spoluprací je dlouhodobá spoluúčast pobočky v Židenicích (Stará osada 15), na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS . V roce 2009/2010 byl Speciální školou ELPIS a knihovnou Židenice zahájen projekt „Léčba knihou“. Během projektu byly pro děti 1x za měsíc připravovány besedy srovnatelné s besedami pro zdravé děti. Tyto děti byly zařazeny i do projektu „Klíčování“ a v prostorách knihovny byly několikrát vystaveny jejich kolekce výtvarných prací. V rámci celostátního projektu Týden čtení byla uskutečněna akce „Děti čtou dětem“ (děti z běžné ZŠ četly dětem z ELPIS). S vedením ELPIS je dohodnut další společný projekt „Už to zvládnem sami“, který je zařazen do výchovného plánu školy na další období.


Fotogalerie s EFFETOU – výběr

Datum konání: 19.9.2017 

Datum konání: 16.6.2016 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku