Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna pro děti a mládež v KJM buduje odbornou knihovnu, která slouží jako metodická příručka pro všechny pracovníky dětských oddělení. Dosud tato knihovna nebyla veřejně přístupná. Rádi bychom tento fond nabídli i našim čtenářům. Knihy nejsou dohledatelné v on-line katalogu knihovny, ale jsou k prezenčnímu půjčení přímo v Knihovně pro děti a mládež (Kobližná 4). V seznamu jsou knihy řazené dle MDT do tříd, u každého záznamu najdete bibliografický zápis a klíčová slova pro lepší orientaci.

Seznam knih

MDT 03

II-N44885
Ottova obrazová encyklopedie - Česká republika. Vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2006.  ISBN 80-7360-429-9
Česko - Česká republika - české dějiny - česká kultura - české umění - architektura - kulturní památky - architektonické památky - náboženství - církve - vojenství - zemědělství - průmysl - doprava - věda - technika - objevy - vynálezy - vlastivěda - přírodní památky - fauna - flóra - antropologie - místopis - významné osobnosti - historické události – encyklopedie

MDT 1

Mn5476
POSPÍŠILOVÁ, Z. Hádanky a hříčky nejen se slovíčky : hádanky, počítání, veselé malování, hříčky se slovíčky. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006.  ISBN 80-7367-070-4 psychologie - pedagogika - volný čas - vyšší duševní procesy - děti školního věku - logické myšlení - postřehy - rozvoj myšlení - hlavolamy - hádanky - doplňovačky - hry - kreslení - řečové dovednosti - příručky pro děti

MDT 159.9

N42470
SCHILLER, P. B. : Hry pro rozvoj dětského mozku. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-905-4
vývojová psychologie - psychologie dítěte - pedagogika - lékařství - mozek - děti předškolního věku - smysly - duševní vývoj - schopnosti - inteligence - učení - paměť - rozvíjení myšlení - logické myšlení - vnímání hudby - emoce - humor - pohybové hry - logické hry - výtvarné činnosti - cvičení – příručky

N43277
VALIŠOVÁ,  A.: Komunikace a vzájemné porozumění : hry pro dospívající. Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005.  ISBN 80-247-0842-6
psychologie - psychologie osobnosti - sociologie - interpersonální vztahy - partnerské vztahy - komunikace - umění diskutovat - obhajování názorů - sebekontrola - porozumění - konflikty - lidské chování - lidské jednání - sebevědomí - pozitivní myšlení - testy - hry - cvičení - příručky

MDT 3

N30652-D
LHOTOVÁ, D.: Léto je tu pro děti : nápady, hry a hračky nejen na prázdniny. Vyd. 1.
Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-054-5
děti - volný čas - prázdniny - dětské hry - výtvarné práce - hračky - návody - příručky pro děti

N31798-D
LHOTOVÁ, D. Než přijdou Vánoce : hry, hračky a nápady nejen pod stromeček. Vyd. 2. rozš.  Praha : Portál, 1996.  ISBN 80-7178-108-0
národopis - svátky - advent - Vánoce - lidové zvyky - obyčeje - dárky - hračky - vánoční ozdoby - volný čas - hry - výklady pro děti

MDT 37

II-N44815
SVOBODA, P.:  Zábavná cvičení pro rozvoj čtení : oční pohyby, rozlišování znaků a písmen.  Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. --55 s. ISBN 80-7178-956-9
pedagogika - předškolní výchova - děti školního věku - rozvíjení schopností - slovní zásoba - výslovnost - čtení - rozvíjení čtenářských dovedností - doplňování - úkoly - cvičení - pracovní sešity pro děti

II-N51852
POSPÍŠIL, J.: Mediální výchova. Vyd. 1. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-022-3
pedagogika - výchova a vzdělávání - mediální výchova - informační výchova - mediální gramotnost - masová komunikace - žurnalistika - publicistika - masmédia - audiovizuální média - elektronická média - multimédia - reklama - mediální zábava - sociální komunikace - vliv médií - novinářská etika - legislativa – učebnice

II-N50681
Média tvořivě : pro 2. stupeň ZŠ a střední školy : mediální tvorba, mediální výchova, využití médií ve výuce, technické dovednosti.  Kladno : AISIS, 2008. ISBN 978-80-904071-1-4
pedagogika - školství - základní školy - střední školy - projekty - Média tvořivě - školní výuka - informační výchova - mediální výchova - informační gramotnost - výpočetní technika - masmédia - public relations - praktické dovednosti - metodické příručky

II-N42458
My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole
Praha : Multikulturní centrum Praha, 2003. ISBN 80-239-2099-5
multikulturní pedagogika - interkulturní výchova - děti - sociální vztahy - kulturní vztahy - národnosti - Číňané - romové - Vietnamci - národy Ruské federace - monoteistická náboženství - kulturní rozdíly - tradice - výukové programy - aktivity - hry pro děti - učitelé - základní školy - metodické příručky

N52778
LISÁ, E.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010.  ISBN 978-80-7367-746-6
pedagogika - výchova dětí - psychologie dítěte - sociální výchova - děti mladšího školního věku - sociální dovednosti - emoční inteligence - komunikační dovednosti - asertivita - životní hodnoty - etika - povinnosti - sociálně-psychologické hry – příručky

N43886
BRENÍKOVÁ, M.:  Příběhy a úkoly pro chytré děti. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1109-5
pedagogika - vzdělání - výchova - psychologie - děti mladšího školního věku - čtenářské dovednosti - práce s texty - porozumění textu - příběhy - pohádkové příběhy - úkoly k textu - doplňování textu - vyhledávání informací - výběr vhodných slov - křížovky - výtvarné projevy - rozvíjení osobnosti - rozvíjení dovedností dětí - rozvíjení myšlení - rozvíjení fantazie - rozvíjení slovní zásoby - rozvíjení zájmu o čtení - nácvik čtení - praktické příručky

N48739/01
VOPEL, K.  W.: Skupinové hry pro život 1 : zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-286-7
volný čas - výchova - vzdělávání - sociálně-psychologické hry - společenské hry - skupinové hry - komunikační hry - interaktivní hry - děti školního věku - dětský kolektiv - interpersonální komunikace - interpersonální vztahy - přátelství - sebevědomí - smyslové vnímání - metodické příručky

N48739/02
VOPEL, K. W.: Skupinové hry pro život 2 : uvolnění napětí, zvědavost, učení, komunikace, vztahy. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-352-9
volný čas - výchova - vzdělávání - sociálně-psychologické hry - společenské hry - skupinové hry - komunikační hry - interaktivní hry - děti školního věku - dětský kolektiv - interpersonální komunikace - uvolnění - zvědavost - učení - vztahy - metodické příručky

N48739/03
VOPEL, K.  W.: Skupinové hry pro život 3 : naslouchání, fantazie, důvěra, soucit, práce s emocemi. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. --139 s. ISBN 978-80-7367-398-7
volný čas - výchova - vzdělávání - sociálně-psychologické hry - společenské hry - skupinové hry - komunikační hry - interaktivní hry - děti školního věku - dětský kolektiv - interpersonální vztahy - etika - emoce - důvěra - soucit - umění naslouchat - rozvíjení fantazie - metodické příručky

N51821/01
PIKE, G.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-629-2
pedagogika - vzdělávání - globální rozvojové vzdělávání - školní výchova - globální výchova - metody práce - hry - praktická cvičení - metodické příručky¨

N40263
BENNETT, S. J.: 365 zábavných činností bez televize. 2. vyd. Praha : Portál, 2000.  ISBN 80-7178-480-X
pedagogika - výchova - sport - děti školního věku - volný čas - aktivity - logické myšlení - představivost - tvořivost - hry v místnosti - hry v přírodě - rukodělné práce - vytváření hraček - pokusy - soutěže - návody - příručky

N39676
KALÁBOVÁ, N.: Pohádkové hry : hrajeme si celý rok. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0498-6
pedagogika - vzdělávání - děti - výchova hrou - logické myšlení - tvořivost - výtvarné projevy - fantazie - motivace - hry - pohádkové příběhy - praktické příručky

N44818
BRENÍKOVÁ, M.: Hrátky s abecedou, aneb, Moje první čtení. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0433-1
pedagogika - logopedie - předškolní výchova - školní výchova - rozvíjení schopností - děti předškolního věku - děti školního věku - prvňáci - abeceda - slovní zásoba - procvičování výslovnosti - čtení - rozvíjení čtenářských dovedností - pohádky - doplňovačky - praktické příručky

N45766
FISCHER, V.: Hrátky z dětské zahrádky : říkadla, malůvky, cvičení, hádanky : slovní zásoba hravě, veselé básničky, náměty k malování, inspirace k pohybu, jednoduché notičky, praktický zpěvníček. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1412-4
pedagogika - výchova - děti - rozvoj osobnosti - děti předškolního věku - děti mladšího školního věku - hry - slovní zásoba - říkadla - básničky - hádanky - písničky - malování - pohybové hry - příručky

N45167
BABYRÁDOVÁ, H.: Výtvarná dílna. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-705-4pedagogika - výtvarná výchova - umělecká výchova - estetická výchova - děti - mládež - volnočasové aktivity - alternativní vzdělání - výtvarné dílny - ateliéry - výtvarné techniky - umělecké experimenty - individuální přístup - seberealizace - Česko - Německo - Dánsko - projekty - výtvarníci - rozhovory - metodické příručky

N52437
PELÁNEK, R.: Zážitkové výukové programy. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-656-8
zážitková pedagogika - výchova a vzdělávání - volný čas - vzdělávací programy - hry - témata - globální výchova - environmentální výchova a vzdělávání - klíčové kompetence - metodika her - cílové skupiny - diskuze - kvízy - metodické příručky

N51099
HANSEN ČECHOVÁ, B.: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-388-8
pedagogika - školství - základní školy - střední školy - žáci - výchova a vzdělávání - vzdělávací programy - aktivní učení - individuální práce - skupinová práce - klíčové kompetence - sebehodnocení žáků - metodické příručky

N38880
ŠIMANOVSKÝ, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu : hry uvolňující napětí, vyjádření emocí, zdravé sebeprosazení, hry pro zlepšení vztahů ve skupině. Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-689-6
pedagogika - psychologie - problémové děti - dospívající mládež - agresivita - neklid - stres - agresivní chování - školní výchova - mimoškolní výchova - rodinná výchova - didaktické hry - uklidňující hry - příručky

N51821/02
PIKE, G.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-630-8
pedagogika - vzdělávání - globální rozvojové vzdělávání - školní výchova - globální výchova - metody práce - hry - praktická cvičení - metodické příručky

R2268
DISMAN, M.: Dětský přednes a dramatický projev. 1. vyd. Praha : SPN, 1968.
pedagogika - mimoškolní vzdělávání - děti - umělecký přednes – příručky

II-N40533
EINON, D.: Kdo si hraje, nezlobí : sbírka skvělých a podnětných nápadů, jak potěšit a pobavit kojence, batolata a předškoláky.  Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2003. ISBN 80-7218-906-9
pedagogika - psychologie - výchova - kojenci - batolata - děti předškolního věku - volný čas - logické hry - pohybové hry - zábavy - rukodělné výrobky - dovednosti - praktické příručky

N48786
SLAVÍKOVÁ, V.: Dívej se, tvoř a povídej! : artefiletika pro předškoláky a mladší školáky.  Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 978-80-7367-322-2
pedagogika - výchova a vzdělávání - rozvoj osobnosti - děti předškolního věku - děti školního věku - artefiletika - umělecká výchova - výtvarná výchova - rozvíjení fantazie - rozvíjení představivosti - rozvíjení dovedností - tvořivost - kreativita - emoční schopnosti - vědomosti - tvůrčí myšlení - tvořivé hry - výtvarné práce - příručky

N44928
ULRYCHOVÁ, I.: Hrajeme si s pohádkami : dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-355-2
pedagogika - dramatická výchova - děti předškolního věku - děti školního věku - didaktické hry - pohádkové hry - pohádky - literární postavy - tvořivost - improvizace - rozvíjení fantazie - veřejné vystupování - metodické příručky

N41247
NELEŠOVSKÁ, A.: Jak se děti učí hrou. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0815-9
školní výchova - rodinná výchova - děti mladšího školního věku - hry v místnosti - hry v přírodě - rozvíjení myšlení - rozvíjení tvořivosti - zraková paměť - zrakové vnímání - sluchová paměť - rozvoj pozornosti - rozvoj postřehu - časoprostorová orientace - rozvoj řeči - slovní zásoba - motorika - důvěra - spolupráce - náměty pro učitele - náměty pro rodiče - příručky

N43339
KUKAL, P.: Říkejme si přísloví : náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let.  Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-953-4
výchova - vzdělávání - děti předškolního věku - děti mladšího školního věku - rozvoj myšlení - rozvoj inteligence - lidová slovesnost - česká přísloví - rčení - říkadla - náměty pro rozhovory - výklad přísloví - interpretace - metafory - příručky

N47002
POSPÍŠILOVÁ, Z.: Hrajeme si s básničkou : hrátky z batolátky, vyluzování zvuků... Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1709-8
pedagogika - batolata - děti předškolního věku - rozumové schopnosti - vývoj řeči - řečové dovednosti - rozvoj řeči - zrakové vnímání - sluchové vnímání - rozvoj myšlení - rozvoj osobnosti - básničky - říkadla - texty - slovní hříčky - hádanky - grafomotorika - příručky

N43378
KALÁBOVÁ, N.: Hrajeme si a tvoříme se skřítky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0990-2
pedagogika - vzdělávání - výchova - děti školního věku - hry - tvořivé hry - hry v místnosti - hry v přírodě - hry ve vodě - hry pro jednotlivce - skupinové hry - rozvíjení fantazie - rozvíjení paměti - rozvíjení představivosti - rozvíjení tvořivosti - rozvíjení postřehu - rozvíjení komunikace - rozvíjení pozornosti - rozvíjení obrazotvornosti - rozvíjení osobnosti - interpersonální vztahy - doplňovačky - křížovky - hádanky - zábavy - soutěže - říkadla - pohádky - vyprávění - hraní se slovy - hraní s písmeny - skládání slov - abeceda - hraní s čísly - počítání - napodobování činností - napodobování zvířat - pohybové hry - hry s míčem - chůze - skoky - skákání přes švihadlo - hody - běh - tance - rukodělné práce - výtvarné práce - kreslení - malování - malba na sklo - malování voskem - malování na dřevo - malba na textilu - výrobky z papíru - výrobky z přírodních materiálů - koláže - dárky - dekorace - náměty - materiály - pomůcky - postupy - praktické příručky

MDT 371

II-N52125/01
KOTEN, T.: Škola? V pohodě! : metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí.  Vyd. 1. Most : Hněvín, 2006. ISBN 80-86654-18-4
pedagogika - školství - základní školy - vzdělávací politika - vyučovací metody - tematická výuka - projektové vyučování - žáci - rozvíjení schopností - motivace - hry - metodické příručky

II-N52125/02
KOTEN, T.: Škola? V pohodě!. (2), Projektové vyučování na základní škole : metodický návod, hry a formy práce pro projektové vyučování a praktickou realizaci průřezových témat (aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách). Vyd. 1. Most : Hněvín, 2009. ISBN 978-80-86654-25-6
pedagogika - školství - základní školy -  vzdělávací politika - vyučovací metody - tematická výuka - projektové vyučování - žáci - rozvíjení schopností - motivace - hry - metodické příručky

N51477
TOMKOVÁ, A.: Učíme v projektech. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1
pedagogika - školství - základní školy - vzdělávací politika - vzdělávací programy - vyučovací metody - projektové vyučování - tematická výuka - metodické příručky

MDT 372

N45608
KULHÁNKOVÁ, E.: Taneční hry s písničkami. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-108-5
pedagogika - hudebně pohybová výchova - děti předškolního věku - děti mladšího školního věku - dětské lidové písně - hudebně pohybové hry - dětské taneční hry - notové písmo - metodické příručky

N45449
CLAYCOMB, P.: Školka plná zábavy : kalendář tvořivých her pro předškolní děti.
Vyd. 3. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-120-4
pedagogika - předškolní výchova - děti předškolního věku - mateřské školy - psychologie dítěte - rozvoj osobnosti - rozvíjení dovedností dětí - rozvíjení znalostí - rozvíjení představivosti - rozvíjení tvořivosti - rozvíjení paměti - rozvíjení motoriky - rozvíjení smyslového vnímání - rozvíjení prostorové orientace - zábavy - tvořivé hry - výtvarné práce - rukodělné práce - náměty - pomůcky - příprava her - praktické příručky

N45694
Hádanky pro předškoláky : rozvoj dítěte : 4-5. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2006. ISBN 80-7352-334-5
pedagogika - psychologie - děti předškolního věku - předškolní výchova - rozvíjení schopností - rozvíjení dovedností - rozvíjení pozornosti - trénink paměti - motorické schopnosti - kreslení - řečové dovednosti - počítání - testy - hádanky - doplňovačky - praktické příručky pro děti

N44476
KUTÁLKOVÁ, D.: Jak připravit dítě do 1. třídy : rozvoj obratnosti, smyslové vnímání, řeč, náměty na hry, kresba, školní zralost. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1040-4
pedagogika - psychologie - děti předškolního věku - předškolní výchova - rodinná výchova - znalosti - dovednosti - smyslové vnímání - motorika - koordinace pohybů - pohybové schopnosti - grafomotorika - kreslení - komunikace - řeč - výslovnost - slovní zásoba - školní zralost - zdravotní stav - samostatnost - emocionální vývoj - sociální vývoj - příprava na školu - problémové situace - řešení - hry - cvičení - rady - příručky

N41911
HUTŇANOVÁ, Z.: Tvoříme s dětmi : výtvarné povídání s dětmi předškolního věku : hlína, kresba, malba, nápady a hry. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2004 ISBN 80-204-1098-8
výtvarná výchova - výtvarné techniky - výtvarné dílny - výtvarné kroužky - výtvarná činnost - děti předškolního věku - kreslení - malování - keramika - nápady - hry - příběhy - vyprávění - metodické pokyny - příručky

MDT 373

N52221
STRAKATÁ, M.: Pojďte s námi do přírody : hry pro mateřské školy. Vyd. 1. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-027-8
pedagogika - předškolní výchova - děti předškolního věku - mateřské školy - ekologie - environmentální výchova - hry v přírodě - pohybové hry - rukodělné práce - výtvarné práce - pokusy - hádanky - příroda - botanika - zoologie - rostliny - zvířata - herbáře - zahrádkářství - básničky - pohádky - příručky

N50984
Hádanky pro předškoláky : rozvoj dítěte 5-6 let. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2006. ISBN 80-7352-335-3
pedagogika - psychologie - děti předškolního věku - předškolní výchova - rozvíjení schopností - rozvíjení dovedností - rozvíjení pozornosti - trénink paměti - motorické schopnosti - kreslení - řečové dovednosti - počítání - testy - hádanky - doplňovačky - praktické příručky pro děti

N52559
ŠTANCLOVÁ, E.: Pohádky a hry z kouzelné skříně. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-554-7
pedagogika - psychologie dítěte - děti předškolního věku - předškolní výchova - znalosti a dovednosti - rozvíjení dovedností - sociální inteligence - pohádky - básně - rozpočitadla - motivační hry - tvořivé hry - pohybové hry - příručky

N43741
KOŤÁTKOVÁ, S.: Hry v mateřské škole v teorii a praxi : význam hry, role pedagoga, cíl hry, soubor her. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3
pedagogika - psychologie - děti předškolního věku - předškolní výchova - mateřské školy - psychologie osobnosti - rozvíjení osobnosti - rozvíjení schopností - rozvíjení dovedností - komunikace - artikulace - motivace - pohybové hry - didaktické hry - interakční hry - kontaktní hry - dramatické hry - návody - příručky

N47064
KUKAL, P.: Povídání a hry s českými příslovími : pro děti od 6 do 10 let. Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1820-0
pedagogika - děti školního věku - rozvoj komunikace - rozvoj myšlení - lidová slovesnost - česká přísloví - rčení - náměty pro rozhovory - výklad přísloví - interpretace - příručky

MDT 374

II-N46405
Kompas : manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Vyd. 1. Praha : Argo, 2006. ISBN 80-7203-827-3
pedagogika - výchova mládeže - výchova k lidským právům - Evropská Úmluva o lidských právech a základních svobodách - Všeobecná deklarace lidských práv - lidská práva - základní pojmy - rovnost mužů a žen - sociální práva - demokracie - diskriminace - xenofobie - mír a násilí - životní prostředí - vzdělávací programy - náměty pro hry - náměty pro rozhovory - interaktivní hry - metodické příručky

MDT 376

II-Bz1082
AZDOVÁ, V.: Hrajeme si spolu, aneb, Společná výchova řeči dětí a rodičů.  Ostrava : Montanex, 2004. ISBN 80-7225-142-2
pedagogika - předškolní výchova - dovednosti a znalosti - děti předškolního věku - logopedie - vývoj řeči - poruchy řeči - artikulace - dýchání - výslovnost - logopedická cvičení - dechová cvičení - sluchová cvičení - pohybové hry - říkadla - rozpočítadla - jazykolamy - hry - rodiče a děti - metodické příručky

MDT 39

N52537
KUKAL, P.: Hovory a hrátky se zvyky a svátky. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-696-4
národopis - folklor - Česko - lidové tradice - zvyky a obyčeje - roční období - adventní zvyky - vánoční zvyky - novoroční zvyky - masopustní zvyky - velikonoční zvyky - jarní svátky - letní svátky - podzimní svátky - folklorní slavnosti - dějiny - zajímavosti pro děti - výtvarné práce pro děti - otázky pro děti - představivost - říkadla - pohybové dovednosti - metodické příručky

MDT 398

II-N42779
HERYNEK, P.: České Vánoce. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0760-8
folklor - náboženství - křesťanské svátky - vánoční svátky - Vánoce - tradice - zvyky - lidové umění - tradiční rostliny - vánoční stromy - dekorace - ozdoby - slaměné ozdoby - textilní ozdoby - keramické ozdoby - koření - pečivo - perníky - vizovické pečivo - cukroví - kuchařské recepty - populární výklady

MDT 74

N43338
ŠIMONOVÁ, A.: Výtvarná dílna. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-960-7 výtvarné práce - dětské rukodělné práce - tvořivé hry - výtvarné hry - výrobky z papíru - rozvíjení fantazie - netradiční postupy - loutky - hračky - mozaiky - keramika - tkaní - kachle - malba na textilu - výrobky z přírodních materiálů - volnočasové aktivity - hry v místnosti - hry v přírodě - zábavy - karnevaly - tance pro děti - písně pro děti - příručky

N49762
ULHÁNKOVÁ, A.: Kreslíme a hrajeme si ve školní družině. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-394-9
výtvarné práce - výtvarná výchova - školní družiny - děti školního věku - výtvarné práce z papíru - výtvarné práce z textilu - výtvarné práce z přírodních materiálů - výtvarné práce z moduritu - malování - kreslení - lepení - modelování - batikování - vystřihování - motivy - roční období - svátky - pracovní pomůcky - pracovní postupy - tvořivé hry - metodické příručky

N43220
MUELLER, S. R.: Vyrábíme dárky s malými dětmi : náměty a nápady pro děti od 3 do 8 let.  Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-788-4
rukodělné práce - výtvarné práce dětí - předškolní výchova - děti předškolního věku - dekorace - dárky - ozdobné předměty - dárkové předměty - rámečky - alba - skládanky z fotografií - stojánky - květiny - vázy - ozdoby - podložky - kalendáře - osobní jmenovky - záložky do knih - nástěnky - obrázky - svíčky - svícny - figurky - přání - malované pohlednice - krabičky - balící papíry - balení dárků - materiály - techniky - motivy - náměty - návody - pracovní postupy - příručky

N52779
HOROVÁ, J.: 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvořivé recyklace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-748-0
výtvarné práce z papíru - výtvarné práce z přírodních materiálů - výtvarné práce z těsta - výtvarné techniky - dárky - dekorace - přáníčka - obrázky - materiály - pracovní postupy - příručky

N43308
HUTAŘOVÁ, I.: Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. 1. vyd. Praha : Tauris, 2004. ISBN 80-211-0485-6
české výtvarné umění - české malířství - kresby - knižní ilustrace - čeští výtvarníci - čeští ilustrátoři - umělecká činnost - literatura pro děti a mládež - přehledy

MDT 79

N19662
MLEJNEK, J.: Dětská tvořivá hra.  Hradec Králové : Krajské kult. středisko, 1981.
děti - amatérské divadlo - dramatická výchova - metodické příručky

MDT 791.43/.45

N44803
ŠAJTOVÁ, M.: Velký příběh večerníčku : historie nejslavnějšího televizního pořadu u nás. 1. vyd. Praha : Albatros, 2005. ISBN 80-00-01664-8
česká kinematografie - televizní vysílání - televizní pořady pro děti - večerníčky - animované seriály pro děti - loutkové seriály pro děti - hrané seriály pro děti - historie - znělka večerníčku - pohádkové bytosti - čeští animátoři - čeští výtvarníci - čeští režiséři - čeští spisovatelé - čeští herci - čeští hudebníci - populární výklady

MDT 793

N44686
HAVÍŘOVÁ, J.: Společenské hry : pro děti od 6 do 11 let.  Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0825-6
volný čas - děti - hry v místnosti - společenské zábavy - společenské hry - řečové hry - vědomostní hry - jazykové hry - logické hry - rozvíjení fantazie - rozvíjení představivosti - hádanky - přísloví - příručky

N39734
DOLEŽALOVÁ, E.: Hry na každý měsíc : hry, soutěže a výtvarné náměty, ... Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0414-5
volný čas - děti - společenské hry - hry v přírodě - hry v místnosti - logické hry - sport - sportovní hry - soutěže - zábavy - tvořivé činnosti - rukodělné práce - dárky - hádanky - tradice - lidové zvyky - návody – příručky

N39874
BARTL, A.: Hry pro tříleté a mladší děti : náměty pro všední i mimořádné dny v mateřské škole. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003.  ISBN 80-7178-723-X
výchova - pedagogika - děti předškolního věku - pohybové hry - zábavné hry - hry v místnosti - hry v přírodě - mateřské školy - příručky

I-N44827/01
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. I : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-672-1
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/02
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. II : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-673-X
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - motorické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/03
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-817-1
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/04
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-818-X
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/05
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-874-0
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/06
HERMOCHOVÁ, S.: Hry do kapsy. VI : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-875-9
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/07
CAHA, M.: Hry do kapsy. VII : sociální a ekologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-909-7
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/08
NEUMAN, J.: Hry do kapsy. VIII : sociální, motorické a kreativní hry. Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-984-4
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/09
NEUMAN, J.: Hry do kapsy. IX : sociální, motorické a kreativní hry.  Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-985-2
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

I-N44827/10
NEUMAN, J.: Hry do kapsy. X : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-025-9
volný čas - děti - mládež - dospívající - společenské zábavy - společenské hry - hry v místnosti - hry v přírodě - sociálně psychologické hry - motorické hry - kontaktní hry - tvořivé hry - pohybové hry - logické hry - kreativní hry - rozvíjení schopností - sebepoznání - rozvíjení fantazie - rozvíjení komunikace - návody - příručky

MDT 796

N51754
VOLFOVÁ, H.: Pohybové hrátky v netradiční dny. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3196-4
sport - tělesná výchova - volný čas - děti předškolního věku - děti školního věku - tělesná cvičení - dětské hry - hry v přírodě - hry v místnosti - výtvarné práce - roční období - svátky - příručky

MDT 796/799

N44930
NADEAU, M.: Relaxační hry s dětmi. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-712-4
výchova dítěte - volný čas - relaxace s dětmi - hry v místnosti - hry v přírodě - pohybové hry - relaxační hry - návody - příručky

MDT 801.3

I-N42627
HONZÁKOVÁ, M.: Čteme je správně? : slovníček výslovnosti cizích jmen. 3., upravené a doplněné vyd. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01396-7
jazykověda - cizí slova - cizí osobní jména - vlastní jména - křestní jména - rodná jména - příjmení - jména osobností - názvy hudebních skupin - česká výslovnost - hesla - slovníky

MDT 82

N48192/01
Slovník autorů literatury pro děti a mládež. I., Zahraniční spisovatelé. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-314-5

MDT 821.1/.2

N52804
Lithuanian literature for children and youth '08. [Vilnius] : Books from Lithuania, [2008?].
literární věda - baltské literatury - litevská literatura pro děti a mládež - litevští spisovatelé - medailony - literární díla - bibliografie - ukázky z děl - překlady - knižní ilustrace - 2008 - přehledy - cizojazyčné texty - anglické texty

MDT 821.162.3

N41373/01
HUTAŘOVÁ, I.: Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež.  Praha : Tauris, 2003. ISBN 80-211-0461-9
literární věda - česká literatura pro děti - česká literatura pro mládež - čeští spisovatelé - české spisovatelky - literární tvorba - literární díla - rozhovory - medailony

N41373/02
HUTAŘOVÁ, I.: Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. 2. část. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0545-4
literární věda - česká literatura pro děti - česká literatura pro mládež - čeští spisovatelé - české spisovatelky - literární tvorba - literární díla - rozhovory - medailony

Vytisknout stránku Vytisknout stránku