Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

O projektu

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu získala KJM téměř 9 miliónů (8 837 882 Kč) na projekt, který rozvinul prostředí pro elektronické zpracování dokumentů a sdílení dat napříč organizacemi – mezi úseky Knihovny Jiřího Mahena, jejími pobočkami i zřizovatelem, dalšími knihovnami a organizacemi. Zajistil bezpečné sdílení dokumentů, zvýšil možnost manažerské kontroly hospodaření a zefektivni elektronické služby klientům. Projekt nového informačního systému pro KJM ve své podstatě zahrnul nový software a s tím související hardware pro nové či inovované dílčí systémy personální, mzdové, ekonomické, spisové, docházkové, akviziční a projektové agendy, ale i celý nový knihovní systém. Celkově systém přinesl nové funkce, nové dílčí systémy a nové vazby mezi nimi.

Harmonogram

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a podporuje cíle Strategie digitální gramotnosti ČR. V průběhu roku 2017 byla ve spolupráci s právnickou firmou připravována zadávací dokumentace, na jejímž základě byla na konci roku veřejná zakázka na dodávku knihovního systému a informačního systému, zahrnující výše popsané moduly, včetně nezbytného HW i SW vyhlášena. Po ukončení zadávacího řízení a výběru dodavatele pokračovaly další kroky a následná implementace dle harmonogramu a projekt by zdárně realizován do konce roku 2018. Nyní projekt pokračuje ve své provozní fázi, tzv. pětileté době udržitelnosti.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku