Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

O projektu

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu získala KJM téměř 9 miliónů (8 837 882 Kč) na projekt, který rozvine prostředí pro elektronické zpracování dokumentů a sdílení dat napříč organizacemi – mezi úseky Knihovny Jiřího Mahena, jejími pobočkami i zřizovatelem, dalšími knihovnami a organizacemi. Zajistí bezpečné sdílení dokumentů, zvýší možnost manažerské kontroly hospodaření a zefektivní elektronické služby klientům. Projekt nového informačního systému pro KJM ve své podstatě zahrnuje nový software a s tím související hardware pro nové či inovované dílčí systémy personální, mzdové, ekonomické, spisové, docházkové, akviziční a projektové agendy, ale i celý nový knihovní systém. Celkově systém přinese nové funkce, nové dílčí systémy a nové vazby mezi nimi.

Harmonogram

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a podporuje cíle Strategie digitální gramotnosti ČR. V průběhu roku 2017 byla ve spolupráci s právnickou firmou připravována zadávací dokumentace, na jejímž základě byla na konci roku veřejná zakázka na dodávku knihovního systému a informačního systému, zahrnující výše popsané moduly, včetně nezbytného HW i SW vyhlášena. Po ukončení zadávacího řízení a výběru dodavatele budou pokračovat další kroky a následná implementace tak, aby vše bylo realizováno do konce roku 2018, jak je stanoveno v pravidlech příslušné výzvy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku