Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Autor: Soňa Štoudková

Anotace

Muzikoterapie patří k expresivním terapiím, které využívají ke svému působení umělecké druhy. Patří sem vedle muzikoterapie také arteterapie, terapie zpěvem, dramaterapie, poetoterapie, biblioterapie, taneční a pohybová terapie ad. Muzikoterapie je záměrné použití zvuku k terapeutickým účelům. Výsledkem terapeutického působení je navození pozitivních změn v oblasti fyzické, emoční, mentální a duševní, čímž dochází ke zvyšování kvality života, sociálních vztahů, komunikace, celkového zdraví a duševní pohody.

Klíčová slova

celostní muzikoterapie - expresivní terapie – léčení zvukem – muzikoterapie – relaxace - projekty

Ve dnech 28. a 29. dubna uspořádala Hudební knihovna KJM v Brně dvoudenní hudební seminář zaměřený na muzikoterapii. Pozvání přijali přední odborníci, podělili se o své zajímavé zkušenosti z praxe, představili své muzikoterapeutické metody. Nechyběli ani prožitkové workshopy, ve kterých si účastníci mohli účinky zvuku a hudby vyzkoušet sami na sobě. Mezi pozvanými byli Mgr. Matěj Lipský, Ph.D, PaedDr. Lubomír Holzer, Mgr. Veronika Faltusová a doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.

 

Lubomír Holzer - didgeridoo

Největší prostor byl dán metodě Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Ta je v knihovně od r. 2014 díky projektu Bubnohrátky nabízena jak široké veřejnosti, tak i konkrétním cílovým skupinám, jako jsou osoby pečující, Klub maminek, Klub seniorů, školy, školky, praktické a speciální školy ad. Celostní muzikoterapie používá jako jediné terapeutické médium zvuk samotný. Je proto důležitá jeho kvalita. Na semináři si mohli účastníci vyzkoušet, jak působí zvuky nástrojů s muzikoterapeutickou kvalitou, tzn. nástrojů v přirozeném ladění a z přírodních materiálů, s bohatým spektrem alikvótních tónů. Zněly nástroje lidové jako např. fujarka nebo brumle, ale i etnické jako didgeridoo, tibetské mísy, hliněný buben udu nebo africké bubny djembé při společném muzikoterapeutickém bubnování.

Hana Babyrádová

Vedle spousty zajímavých a inspirativních informací bylo dost prostoru pro prožitek a sebezkušenost. A právě to dnes v knihovně díky expresivním terapiím dokážeme nabídnout: odpočinek, relaxaci, sdílení, uvolnění se ve zrychleném běhu všedních dní. Široká veřejnost se může v knihovně pravidelně setkat jak s muzikoterapií aktivní, tak i pasivní.

Matěj Lipský

Při muzikoterapeutické relaxaci dochází ke zklidnění, emočnímu, fyzickému i duševnímu uvolnění, energizaci a harmonizaci celé naší bytosti. Relaxanti leží v pohodlné poloze za zvuků nástrojů s přirozeným laděním. Hru produkuje muzikoterapeut. Každý prožitek je jedinečný a neopakovatelný.

Soňa Štoudková - prožitková relaxace

Vedle toho při společném muzikoterapeutickém bubnování, které je možné prožít jak ve skupině dospělých, tak ve skupině rodičů a dětí, jde vedle uvolnění také o prožitek a radost ze společného tvoření rytmů. Důležitá není výuka rytmů, ale prožitek samotný. Společné bubnování posiluje vědomí sounáležitosti a jednoty a zároveň vlastní jedinečnosti. Při společném  bubnování a hře na rozmanité perkusní nástroje je možné bořit bariéry mezi lidmi... věkové i sociální. Každé takové setkání dokáže velmi jemně proměňovat kvalitu našeho života, citlivost našeho vnímání k sobě samým i ke světu kolem nás.

Více informací

  • Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.: e-mail: muzikoterapie@kjm.cz
  • Projekt Bubnohrátky: 2015, 2014

Autor fotografií: Barbora Linková

Zdroje

Bubnohrátky 2014. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. 2009-2015 [cit. 2015-06-08]. Dostupné z: <http://www.kjm.cz/bubnohratky-2014 >.

HOLZER, L., DRLIČKOVÁ, S. Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 8024433230, 9788024433233.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku