Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Celostní Muzikoterapie Lubomíra Holzera (CMLH)

http://knihovnici.data.quonia.cz/bub2.jpgJde o svébytnou metodu, založenou na holistickém přístupu ke světu i k člověku. Samotný přístup vychází z předpokladu, že člověk a svět tvoří jednotu. Metoda CMLH nestaví na psychoterapii a nepoužívá žádné psychoterapeutické techniky ani postupy. To, co léčí, je samotný zvuk, který je tvořen muzikoterapeutem (metoda CMLH nepoužívá reprodukovanou hudbu) a který je vytvářen hrou na nástroje tzv. muzikoterapeutické kvality, tj. na nástroje z přírodních materiálů, v přirozeném ladění, s bohatým spektrem harmonických, alikvótních tónů. Těmto kritériům vyhovují nástroje lidové, etnické a staré evropské nástroje (před zavedením temperovaného ladění). Patří sem např. salašnická fujarka, brumle, ústní harfa, šamanský rámový buben, djembé, didgeridoo, tibetské mísy, citera ad.

http://knihovnici.data.quonia.cz/ryt.jpgMuzikoterapeutické techniky, ať už receptivní, kdy hudbu vytváří muzikoterapeut, či aktivní, kdy hudbu spoluvytváří všichni zúčastnění, nemají za cíl rozvoj hudebních dovedností. V muzikoterapii nejde nikdy  o hudební výkon. To, co je zásadní, je hudební prožitek nezávislý na hudební zkušenosti či dovednosti. Takový prožitek je mimo jiné také velmi cenným prostředkem k objevování svých vlastních možností, své vlastní jedinečnosti, své vlastní ceny a zároveň k posilování sounáležitosti s lidmi a se světem kolem nás.

https://www.kjm.cz/data/tmp/gal2158/big/IMG_2277.jpg

Prožitková relaxace

Při muzikoterapeutické relaxaci ležíme v pohodlné poloze, muzikoterapeut zpívá, užívá rytmů, vibrací a hry na nástroje z přírodních materiálů a s přirozeným laděním. Každý prožitek je jedinečný a neopakovatelný.

Bubnohrátky

Při muzikoterapeutickém bubnování nejde o získávání hudebních dovedností, ale o prožitek samý. Při společném bubnování prožíváme radost z rytmů, které společně tvoříme. Takovéto společné bubnování a zpěv přináší relaxaci, fyzické, psychické, emoční i mentální uvolnění.


O lektorce

https://www.kjm.cz/data/tmp/gal1734/big/IMG_6271.jpgLektorkou pravidelných muzikoterapeutických programů je v Knihovně Jiřího Mahena Mgr. Soňa Štoudková, Ph. D., která je zároveň zaměstnankyní Hudební knihovny, kde nabízí muzikoterapeutické a muzikofiletické programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a pro širokou veřejnost. Vystudovala Hudební teorii a pedagogiku na PdF MU v Brně. Absolvovala několik muzikoterapeutických kurzů a pětiletý výcvik v metodě Celostní muzikoterapie L. Holzera na FF UP v Olomouci. Kromě lektorské a přednáškové činnosti se věnuje projektům zaměřeným na expresivní terapie v knihovně. Je profesní členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie.

V soukromé praxi pravidelně spolupracuje s dětskými lesními kluby, mateřskými a základními školami, s centry sociálních služeb ad. Působí také jako externí lektorka muzikoterapie na PdF Mu v Brně. Vedle muzikoterapie a práce se zvukem ji výrazně ovlivnila i pedagogická činnost v dětském lesním klubu Stromík.


Výběrová fotogalerie

Datum konání: 31.5.2018 

Datum konání: 31.5.2018 

Muzikoterapeutická relaxace v plenéru se Soňou Štoudkovou.

Datum konání: 3.8.2016 

Muzikoterapeutické bubnování na bubny djembé podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera se Soňou Štoudkovou v Dětském lesním klubu Mariánka.

Datum konání: 20.6.2016 

Muzikoterapeutické bubnování na bubny djembé podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera se Soňou Štoudkovou v Dětském lesním klubu Mariánka.

Datum konání: 21.3.2016 

Zvukový a výtvarný happening ke Světovému dni oceánů.

Datum konání: 8.6.2015 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku