Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Katalog muzikoterapeutické literatury

V katalogu najdete tituly z oblasti muzikoterapie, které v knihovně nabízíme k půjčení. Přehled je doplněn o související literaturu o hudbě, hudební teorii, psychologii a hudebních nástrojích. Součástí záznamů jsou odkazy do on-line katalogu knihovny.

Knihy ze seznamu vyčleníme z fondu Hudební knihovny k vytvoření samostatného oddílu muzikoterapeutické literatury, jež bude sloužit jako teoretická základna pro všechny, kteří hledají informace o tomto oboru. Muzikoterapeutický oddíl i katalog bude průběžně aktualizován o nové tituly.


Publikujeme

SAKMAROVÁ, Hana. Léčivá síla tvořivosti: Arteterapie a artefiletika v prostředí knihovny. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2016-10-26]. Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/arteterapie-artefiletika. ISSN 1804-4255.

ŠTOUDKOVÁ, Soňa. Muzikoterapie v knihovně. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii. 2015, (38-39), 138-143. ISSN 1214-4460.

ŠTOUDKOVÁ, Soňa. Muzikoterapie jako cesta. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 1, č. 3/2015 Dostupný z WWW: http://www.kjm.cz/muzikoterapie. ISSN 1804-4255.


Kontakt

  • E-mail: muzikoterapie@kjm.cz
  • Tel.: 542 532 170

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku