Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O projektu

Noc s Andersenem vznikla v Knihovně Bedřich Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v roce 2000. Od roku 2004 se Knihovna Jiřího Mahena v Brně účastní tohoto projektu, kdy děti u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875) mohou strávit kouzelnou noc v knihovně. Na 2. dubna také připadá Mezinárodní den dětské knihy . Každý rok provází Noc s Andersenem krásné poselství některého ze současných českých spisovatelů, které je doplněno ilustracemi vybraných předních ilustrátorů pro děti a mládež. 

Již od 2. ročníku Noci s Andersenem pořádáme v knihovně pro děti vždy výtvarně-literární soutěž, z níž jsou vybírány děti, které získají možnost zúčastnit se tajuplné noci v knihovně. Soutěž je vždy určena dětem ve věku od 6 do 10 let. U příležitosti 200. výročí narození H. CH. Andersena (2005) jsme zasadili v parku v Lužánkách u dopravního hřiště Strom pohádkovník (Fabularius Anderseni). Slavnostního sázení se zúčastnil i velvyslanec Dánského království v ČR Jorgen Bojer. Od té doby chodíme 1x ročně předčítat Stromu pohádky, aby sílil a rostl.


Jednotlivé ročníky projektu

2019

https://www.kjm.cz/data/fotogalerie_2018/sipy.jpg2018 Rychlé šípy

2016 Tajemná knihovna

Fotogalerie s popisy večerů a nocování:

2015 Hrdinové pohádek

Fotogalerie s popisy večerů a nocování:

Pobočka Bystrc
Akce pod hlavičkou „Smutný pohádkář“ se zúčastnilo 19 dětí. Dětem se v krátkosti připomnělo dětství a tohoto spisovatele, jeho portrét a pár zajímavostí z jeho života. Dětem se přečetla pohádka, byl pro ně přichystán kvíz a soutěž. Na závěr jsme spisovateli popřáli k narozeninám a k výročí a poděkovali společně za krásné pohádky v knihách.

Pobočka Maloměřice
Akce pro děti se na pobočce uskutečnila již podruhé. Po krátkém přivítání jsme se s dětmi odebrali do dětského oddělení v patře, kde pro ně byly připraveny literárně-soutěžní úkoly zaměřené na znalost klasických českých pohádek. Dále následovalo malé proběhnutí po zahradě a svačinka. Nakonec se dětem četlo z knihy pohádek pana Drdy a společně jsme se rozloučili pohádkovou písničkou.

Pobočka Nový Lískovec
Pohádkového odpoledne s Andersenem se zúčastnilo 8 dětí.  Děti dostávaly otázky z pohádek H. Ch. Andersena a prohlížely si výstavku knih o autorovi. Také vyplňovaly dětské doplňovačky. Každý ze soutěžících si odnesl pohled s H. Ch. Andersenem.

Pobočka Tuřany
V rámci setkání jsme si připomněli život a dílo spisovatele H. Ch. Andersena, jeho nejznámější pohádky a vzpomínali na nejoblíbenější knihy a pohádkové postavy. Dále jsme hledali zajímavosti o knihách (nejmenší / největší / nejtěžší … na světě / v knihovně atd. ), přemýšleli nad tím, jaké různé žánry knih můžeme číst (pohádky, bajky, básně, dětské detektivky, horory aj.) a vyluštili literární křížovku.

2014 Vrťapka na dovolené

Fotogalerie s popisy večerů a nocování:

2013 Čtyřlístek pro štěstí

Ústřední knihovna
Letošním odrazovým můstkem pro náš program byl časopis Čtyřlístek s č. 538, který vyšel pod názvem Noc s Andersenem. V časopise se postavičky Čtyřlístku stávajíorganizátory Noci s Andersenem místo knihovnice, která náhle onemocní, a setkávají se také s tajemným mužem, z kterého se nakonec vyklube Hans Christian Andersen. Proto jsme se také my snažili vytvořit úkoly pro děti tak, abychom propojili svět Čtyřlístku se světem dánského spisovatele. Děti, které s námi chtěly nocovat, musely nejprve splnit dva úkoly. Prvním úkolem bylo jakýmkoliv výtvarným způsobem vytvořit oblíbenou postavičku ze Čtyřlístku, druhým úkolem bylo vymyslet a napsat či namalovat příběh Čtyřlístku za užití klíčových slov moře, princ, víla a loď. Nakonec se nocování zúčastnilo 17 dětí ve věku od 6 do 10 let a 3 děti starší, které pomáhaly s programem.Během seznamovacích her za dětmi přicházely jednotlivé postavičky ze Čtyřlístku. Po seznámení a večeři se děti mohly setkat s ředitelkou knihovny a pro tento večer i praprapravnučkou pana Hanse Christiana Andersena, která jim popovídala o životě i díle svého praprapradědečka.  Zároveň také donesla kufry, ve kterých byly první soutěžní úkoly dětí a ty se podle nich rozdělily do skupin.  Vzápětí se čtyři skupiny pod vedením Bobíka, Pindi, Myšpulína a Fifinky vydaly po knihovně plnit úkoly. Každá ze skupinek pracovala s jedním číslem časopisu Čtyřlístek a úkoly se k časopisům rovněž vztahovaly. Za každý splněný úkol děti dostaly klíčová slova do papírových čtyřlístků.  A jaké úkoly to byly?  S Bobíkem se děti mohly naučit základy hereckých technik, Fifince pomohly  posbírat rozsypané tradice, s Myšpulínem vymodelovaly vynález a s Pinďou se učily orientovat v knihovně i v on-line katalozích. Po nasbírání čtyř klíčových slov jim chybělo to páté, které měly najít na regále v andersenovských knihách. Zde na děti čekalo velké překvapení - mezi regály totiž seděl sám pan Andersen a na základě klíčových slov dětem knihy předával. Poté, co si každá ze skupinek  přečetla pohádku, kterou získala za svoje klíčová slova a doplnila si do čtyřlístku slovo páté, musela si vylosovat, jakým způsobem předvede svou pohádku. Někteří měl divadelní představení, jiní zase básničku, písničku nebo obraz.
Každá skupinka se s úkoly statečně poprala a tak pak mohla prezentovat svoje umění nejen před ostatními dětmi, ale rovnou před panem Andersenem a jeho praprapravnučkou. Kromě potlesku pak děti dostaly i drobné dárky. Do spacáků se nám uléhalo krásně, protože pohádku před spaním nečetl nikdo jiný, než sám pan Andersen... V sobotu ráno po probuzení následovala speciální hasičská rozcvička, dokončení úkolů z předchozího dne a poté prezentace představení před rodiči, kteří si došli svoje děti vyzvednout. Potlesk rodičů a smích dětí svědčí o tom, že se nám letošní NOC, stejně jako ty předešlé, opět vydařila.

Fotogalerie

VIDEO

2012 Kouzelná Zahrada Jiřího Trnky

Ústřední knihovna
Letos s námi děti v knihovně strávily nezapomenutelnou noc. Tentokrát byla celá noc věnována Jiřímu Trnkovi a jeho kouzelné Zahradě. Děti, které s námi chtěly nocovat, musely nejprve splnit dva úkoly. Prvním úkolem bylo nakreslit nebo napsat, jak podle nich vypadá „kouzelná zahrada“. Druhým úkolem bylo vyrobit loutku. Noci s Andersenem se nakonec zúčastnilo 21 dětí ve věku od 6 do 12 let.
Nejprve děti navštívila ředitelka naší knihovny, která jim prozradila velké tajemství, proč se stala ředitelkou knihovny. Když byla totiž ještě malou holčičkou, tak se večer zapomněla v knihovně, hrozně se bála, protože všechno kolem vrzalo a skřípalo. Volala o pomoc, ale nikdo nikde. Bloudila opuštěnou knihovnou, ale nemohla najít cestu ven, všechny dveře byly zamčené až najednou našla jedny, které předtím neviděla a ty byly otevřené. Tak vstoupila dovnitř a ocitla se ve světě své oblíbené knihy. Nakonec usnula a když se ráno probudila, tak byla opět v knihovně a kouzelné dveře nikde. A proto, aby je mohla hledat, tak se stala ředitelkou.
A tak děti poprosila, jestli by jí ty kouzelné dveře nepomohly najít, ale nejdříve musely splnit 5 úkolů a za každý splněný úkol získaly od klíčníka jeden klíč ke kouzelným dveřím. Děti nejdříve zjistily pomocí klíčové dírky, na jakém stanovišti se nacházejí. V Džungli hledaly pomocí dalekohledu zvířátka a pak v knížce vyhledávaly odpovědi na  záludné „zvířecí“ otázky. V Jezeře na ně čekala chytrá velryba, kde pomocí šifry zjišťovaly, jak kluci z knihy Zahrada pozdravili velrybu, a také jí pomohly setřídit časopisy podle názvů, čísel a ročníků. V Knihovně hledaly pomocí indicií ukrytou kouzelnou knihu, ze které se vyklubal deník Jiřího Trnky, ve kterém se dočetly spoustu zajímavostí o tomto českém spisovateli a ilustrátorovi. V Nebi na ně čekal příběh o Ryelovi, malém andělovi, který tolik zlobil, až jej za trest z nebeské zahrady poslali na zem. Děti pomocí hry „Člověče, nezlob se“ a zodpovězení několika otázek o slušném chování pomohly Ryelovi zpět do nebe. Posledním stanovištěm bylo Divadlo, kde děti nacvičovaly se svými loutkami krátké divadelní představení, které potom zahrály Jiřímu Trnkovi, který se na ně přišel podívat.
Od Jiřího Trnky získaly poslední klíč a ten je zavedl ke dveřím, kterými se dostaly do kouzelné zahrady plné roztodivných věcí. Povyprávěl jim něco o sobě a svých knížkách a před spaním přidal příběh Petry Braunové o Ryelovi. Sobotní ráno začalo netradiční rozcvičkou a hlavně vydatnou snídaní. Pak následovalo několik her a hlavně generálka divadelního představení, které následně zahrály svým rodičům. A pak už nezbývalo, než vyrazit domů. Ahoj Andersene, zase příští rok!

Pobočka Starý Lískovec
Letošní Noc s Andersenem byla na pobočce Kurská, Starý Lískovec věnována 100. výročí narození Jiřího Trnky. Po seznamovacích hrách a hudební vložce, kterou obstaral starosta MěČ Vladan Krásný (zahrál nám na kytaru a my jsme si s ním zazpívali) a  povídání o J. Trnkovi, byly děti motivovány k poznávání jeho knihy Zahrada. Po přečtení krátké ukázky začátku knihy děti vymyslely kouzelnou formulku, která jim otevřela dveře do Trnkovy zahrady. I v tak malé knihovně nebylo lehké je objevit, nakonec se jim to ale podařilo a nocležníci otevřeli dveře – branku ozdobenou břečťanem a nápisem „Vítejte za branou pohádkové zahrady. Pojďte poznávat její obyvatele“. Děti tu také objevily záhadnou obálku s pokyny, jak mají dále postupovat. Rozdělily se do 3 družstev, každé z nich pak mělo za splněné úkoly sbírat do originálně upravených sklenic bonbony.
Přestávka na večeři v dětech ještě více probudila zvědavost, co bude dál. A tak hned po jídle se dozvěděly z krátké ukázky z knihy Zahrada o legračních slonech, kteří hráli hrdinům Trnkovy zahrady vesele popletené divadlo. Napodobit slony nedělalo dětem žádný problém. Bylo jim sehráno krátké divadelní představení s loutkami, které vytvořily v rámci soutěže Pohádková zahrada a ony s velkou fantazií pokračovaly v legračním a někdy i parodickém  příběhu. Pobavili se všichni – malí herci i my diváci (tzn. ostatní nocležníci, kterých bylo celkem 9, 2 knihovnice, vedoucí poboček PhDr. Rybářová coby zásobovací oddíl a 2 pomocnice z řad téměř dospělých čtenářek knihovny). Po divadle s vlastnoručně vytvořenými loutkami byl čas povodit si loutky profesionální – zapůjčené z divadla Radost, což všem účastníkům také způsobilo radost.
Mezi dalšími  obyvateli Trnkovy zahrady, které děti poznávaly, byla moudrá velryba (házely do její tlamy míčkem, kdo se trefil, směl vytáhnout z tygří tlamy hádanku), nevrlý a trochu sprostý kocour (toho vyluštily díky šifře). Následovalo kratičké čtení z povídání J. Wericha o Trnkově velké zručnosti (jak dovedl malovat oběma rukama najednou). Takže děti musely také podat důkaz o své manuální dovednosti – malovaly poslepu zmíněného kocoura a prošly hmatovou zkouškou. Vyrobily kytičky  ubrouskovou technikou lepenou na oblázky a nakonec si vylosovaly 3 různé druhy ručních šlehačů a jejich pomocí ušlehaly  krém na malé moučníky. V Trnkově zahradě totiž při měsíčku hodují na hostině pejsci a připíjí si psím vínem. Takže na takovou hostinu jsme se taky museli nachystat.
A to už byla před námi poslední velká šifra, která ověřila orientaci dětí ve fondu. V různých knihách podle pokynů (např. použijte do svého hesla páté slovo z 3. kapitoly toho a toho autora a jeho knihy ) našlo každé z družstev třetinu společného hesla, které znělo „Hledejte poklad ukrytý v dutém stromě, který střeží 2 bytosti z Trnkovy pohádkové zahrady“. Heslo bylo zdárně složeno a ve ztemnělé chodbě knihovny na děti čekal rozsvícený pohádkovník, který skrýval překvapení. Živého psa, který držel v tlamě trpaslíka (to byly ty 2 posl. bytosti ze Zahrady) a poklad – originální leporela, malé dárečky a hlavně červené i růžové psí víno, kterým jsme si přiťukli a zapili nachystané moučníky.
Ještě před spaním  nemohlo chybět dovádění s pejskem, čtení na dobrou noc (jak jinak, než z Trnkovy Zahrady) a společné  zpívání písničky Ukolébavka od Jarka Nohavici  při kytaře.
Poslední nocležníci, kteří ještě špitali a četli si při baterce, usínali před půl třetí ráno...

Fotogalerie

Video divadel v ÚK

2011 Pohádková noc Václava Čtvrtka

Letošní Noc s Andersenem jsme věnovali Václavu Čtvrtkovi a jeho 100. narozeninám. Děti, které se chtěly nocování v knihovně zúčastnit musely nejprve splnit dva úkoly. Prvním bylo nakreslit kde bydlí pohádky a kde bydlím já. Druhým úkolem bylo napsat nebo nakreslit, který je jejich nejoblíbenější den v týdnu. Noci s Andersenem se nakonec zúčastnilo 19 dětí.
Děti se v knihovně sešly v 19.00. A mohl začít program. Děti měly za úkol splnit sedm úkolů a najít sedm indicií. Úkoly vycházely z knížek Václava Čtvrtka – např. si děti vyzkoušely práci formana – podle Formana Šejtročka, nebo braly míru na nové boty stejně jako švec Rumcajs. Podle indicií, které získaly, pak měly najít ztracené boty. Boty patřily pohádkovým postavičkám – Rumcajsovi, Motýlu Emanuelovi, Makové panence a vodníku Česílkovi. Děti jim boty nazuly a společně se pak naučili různé tanečky. Po tanečním vystoupení byly pohádkové postavičky příliš unavené a tak šli spát. Pro děti si přišla víla Amálka, která je odvedla do spacáků. Než šly děti spát, přečetla jim ještě Amálka pohádky z knížky To nejlepší z Hajaji. V sobotu po snídani měly děti ještě poslední úkol. Podle obrázků vymyslely pohádku. I tento úkol zvládly výborně. Nakonec ještě děti dostaly malý dárek na památku. V 10.00 se otevřela knihovna a na děti už čekali zvědaví rodiče.
Pohádková noc probíhala také na některých pobočkách KJM. Pobočka Bohunice, Lány spolupracovala na Noci s Andersenem se ZŠ Arménská. Kolegyně spolupracovaly zejména na výběru knih pro pohádkový program a výrobě pamětních listů. Na pobočce Starý Lískovec, Kurská, řádil v noci Knihožrout a právě  Noc s Andersenem, byla jedinou nocí v roce, kdy jej mohly děti zneškodnit. Děti se zapojily s vervou a opravovaly okousané knihy, vymýšlely zaklínadlo a nakonec pomocí bubnování Knihožrouta úplně vyřadily. Na pobočce Vinohrady, Velkopavlovická, se sice přímo nenocovala, ale paní knihovnice pro děti připravily podvečer s Václavem Čtvrtkem. Čekala je řada her, kvízů, pantomima a také předčítání a veselý taneček. Děti odcházely do svých postýlek unavené, ale náramně spokojené a s otázkou, kdy bude v knihovně zase něco podobného.

Fotogalerie

Archiv (2004-2010)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku